tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Y Tế

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
5407/BYT-BH
Ngày ban hành 12/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5407/BYT-BH dự thảo thông tư danh mục tỷ lệ và điều kiện thanh toán dịch vụ kỹ thuật y tế 2016
3485/QĐ-BYT
Ngày ban hành 11/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3485/QĐ-BYT hỗ trợ thuốc Tarceva người bệnh ung thư phổi không phải tế bào nhỏ 2016
3465/QĐ-BYT
Ngày ban hành 08/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3465/QĐ-BYT bộ mã danh mục dùng chung khám chữa bệnh thanh toán bảo hiểm y tế 2016
4239/BYT-KHTC
Ngày ban hành 08/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4239/BYT-KHTC ý kiến dự thảo thông tư giá khám chữa bệnh theo yêu cầu cơ sở công lập 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 07/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư quy định chuyển dữ liệu yêu cầu thanh toán bảo hiểm y tế cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm 2016
4111/BYT-TCDS
Ngày ban hành 05/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4111/BYT-TCDS hướng dẫn thực hiện 468/QĐ-TTg Kiểm soát mất cân bằng giới tính 2016
653/CĐ-BYT
Ngày ban hành 05/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Công điện 653/CĐ-BYT công tác y tế phòng chống mưa lũ 2016
3297/QĐ-BYT
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3297/QĐ-BYT cấp Giấy chứng sinh trẻ sinh do mang thai hộ theo 34/2015/TT-BYT 2016
16/2016/TTLT-BYT-BQP
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự
25/2016/TT-BYT
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 25/2016/TT-BYT quy chuẩn kỹ thuật điện từ trường tần số công nghiệp mức tiếp xúc cho phép
30/2016/TT-BYT
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 30/2016/TT-BYT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giới hạn liều bức xạ tia X nơi làm việc
29/2016/TT-BYT
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 29/2016/TT-BYT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia bức xạ ion hóa liều tiếp xúc nơi làm việc
23/2016/TT-BYT
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 23/2016/TT-BYT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mức tiếp xúc cho phép bức xạ tử ngoại nơi làm việc
27/2016/TT-BYT
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 27/2016/TT-BYT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia rung giá trị cho phép tại nơi làm việc 2016
26/2016/TT-BYT
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 26/2016/TT-BYT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc
22/2016/TT-BYT
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 22/2016/TT-BYT quy chuẩn kỹ thuật chiếu sáng mức cho phép nơi làm việc
18/2016/TT-BYT
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 18/2016/TT-BYT danh mục kỹ thuật vật tư y tế phục hồi chức năng ban ngày phạm vi thanh toán
21/2016/TT-BYT
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 21/2016/TT-BYT quy chuẩn kỹ thuật điện từ trường tần số cao mức tiếp xúc cho phép nơi làm việc
3181/QĐ-BYT
Ngày ban hành 29/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3181/QĐ-BYT đính chính 11/2016/TT-BYT đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập 2016
3201/QĐ-BYT
Ngày ban hành 29/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3201/QĐ-BYT tài liệu hướng dẫn chẩn đoán bệnh tật dị dạng dị tật phơi nhiễm dioxin 2016
11999/QLD-TT
Ngày ban hành 28/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 11999/QLD-TT xử lý chuỗi báo cáo ADR liên quan thuốc Tarcefoksym SĐK VN-18105-14 2016
11892/QLD-CL
Ngày ban hành 27/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 11892/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng 2016
3893/BYT-KH-TC
Ngày ban hành 24/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3893/BYT-KH-TC thực hiện 37/2015/TTLT-BYT-BTC giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh 2016
3025/QĐ-BYT
Ngày ban hành 24/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3025/QĐ-BYT dịch vụ kỹ thuật khám chữa bệnh được xếp tương dương chi phí thực hiện 2016
85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC
Ngày ban hành 20/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC bảo hiểm y tế quân nhân người làm công tác cơ yếu
2671/QĐ-BYT
Ngày ban hành 17/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2671/QĐ-BYT danh mục 80 sinh phẩm chẩn đoán invitro được cấp số đăng ký lưu hành 2016
2660/QĐ-BYT
Ngày ban hành 17/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2660/QĐ-BYT áp dụng cơ chế hải quan một cửa quốc gia nhập khẩu thuốc thành phẩm 2016
2659/QĐ-BYT
Ngày ban hành 17/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2659/QĐ-BYT cơ chế hải quan một cửa tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 2016
3676/BYT-KCB
Ngày ban hành 16/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3676/BYT-KCB bảo đảm y tế kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2016
103/KL-TTRB
Ngày ban hành 16/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Kết luận 103/KL-TTrB thanh tra thực hiện kiểm nghiệm thực phẩm kiểm tra an toàn thực phẩm 2016
2351/QĐ-BYT
Ngày ban hành 07/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2351/QĐ-BYT xã hội hóa cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình sức khỏe sinh sản 2016
2350/QĐ-BYT
Ngày ban hành 07/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2350/QĐ-BYT xây dựng thử nghiệm mô hình xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai 2016
3356/BYT-KCB
Ngày ban hành 03/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3356/BYT-KCB giải quyết vướng mắc thanh toán bảo hiểm y tế đọc ký kết quả cận lâm sàng 2016
3293/BYT-TB-CT
Ngày ban hành 01/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3293/BYT-TB-CT cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế 2016
04/VBHN-BYT
Ngày ban hành 31/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BYT nguyên tắc tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất bao bì dược phẩm 2016
543/KH-BYT
Ngày ban hành 31/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 543/KH-BYT truyền thông ngày môi trường thế giới xây dựng bệnh viện xanh sạch đẹp 2016
3171/BYT-BH
Ngày ban hành 30/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3171/BYT-BH triển khai kết nối liên thông dữ liệu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế 2016
3136/BYT-TB-CT
Ngày ban hành 26/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3136/BYT-TB-CT cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế 2016
3138/BYT-TB-CT
Ngày ban hành 26/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3138/BYT-TB-CT cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế 2016
3137/BYT-TB-CT
Ngày ban hành 26/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3137/BYT-TB-CT cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế 2016
3131/BYT-TB-CT
Ngày ban hành 26/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3131/BYT-TB-CT cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế 2016
3139/BYT-TB-CT
Ngày ban hành 26/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3139/BYT-TB-CT cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế 2016
3134/BYT-TB-CT
Ngày ban hành 26/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3134/BYT-TB-CT cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế 2016
3141/BYT-TB-CT
Ngày ban hành 26/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3141/BYT-TB-CT đính chính giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế 2016
3130/BYT-TB-CT
Ngày ban hành 26/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3130/BYT-TB-CT cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế 2016
3140/BYT-TB-CT
Ngày ban hành 26/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3140/BYT-TB-CT cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế 2016
3132/BYT-TB-CT
Ngày ban hành 26/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3132/BYT-TB-CT cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế 2016
3133/BYT-TB-CT
Ngày ban hành 26/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3133/BYT-TB-CT cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế 2016
3135/BYT-TB-CT
Ngày ban hành 26/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3135/BYT-TB-CT cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế 2016
503/TB-BYT
Ngày ban hành 25/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 503/TB-BYTcông khai số liệu quyết toán thu chi ngân sách 2014 2016
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162