tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Y Tế

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
2988/BYT-VPB1
Ngày ban hành 23/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2988/BYT-VPB1 tập huấn trực tuyến phần mềm quản lý phản ánh người dân đường dây nóng 2016
3021/BYT-KH-TC
Ngày ban hành 23/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3021/BYT-KH-TC góp ý dự thảo thay thế Nghị định 85/2012/NĐ-CP 2016
2933/BYT-TB-CT
Ngày ban hành 20/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2933/BYT-TB-CT đính chính giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế 2016
2930/BYT-TB-CT
Ngày ban hành 20/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2930/BYT-TB-CT đính chính giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế 2016
2920/BYT-TB-CT
Ngày ban hành 20/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2920/BYT-TB-CT cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế 2016
2927/BYT-TB-CT
Ngày ban hành 20/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2927/BYT-TB-CT cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế 2016
2932/BYT-TB-CT
Ngày ban hành 20/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2932/BYT-TB-CT đính chính giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế 2016
2970/BYT-TB-CT
Ngày ban hành 20/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2970/BYT-TB-CT cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế 2016
2975/BYT-TB-CT
Ngày ban hành 20/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2975/BYT-TB-CT cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế 2016
2931/BYT-TB-CT
Ngày ban hành 20/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2931/BYT-TB-CT đính chính giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế 2016
2925/BYT-TB-CT
Ngày ban hành 20/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2925/BYT-TB-CT cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế 2016
2922/BYT-TB-CT
Ngày ban hành 20/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2922/BYT-TB-CT cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế 2016
2919/BYT-TB-CT
Ngày ban hành 20/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2919/BYT-TB-CT cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế 2016
2926/BYT-TB-CT
Ngày ban hành 20/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2926/BYT-TB-CT cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế 2016
2969/BYT-TB-CT
Ngày ban hành 20/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2969/BYT-TB-CT cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế 2016
2976/BYT-TB-CT
Ngày ban hành 20/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2976/BYT-TB-CT cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế 2016
2974/BYT-TB-CT
Ngày ban hành 20/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2974/BYT-TB-CT cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế 2016
2968/BYT-TB-CT
Ngày ban hành 20/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2968/BYT-TB-CT cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế 2016
2973/BYT-TB-CT
Ngày ban hành 20/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2973/BYT-TB-CT cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế 2016
2972/BYT-TB-CT
Ngày ban hành 20/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2972/BYT-TB-CT cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế 2016
2977/BYT-TB-CT
Ngày ban hành 20/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 2977/BYT-TB-CT cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế 2016
2971/BYT-TB-CT
Ngày ban hành 20/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2971/BYT-TB-CT cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế 2016
2978/BYT-TB-CT
Ngày ban hành 20/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2978/BYT-TB-CT cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế 2016
2923/BYT-TB-CT
Ngày ban hành 20/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2923/BYT-TB-CT cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế 2016
1955/QĐ-BYT
Ngày ban hành 20/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1955/QĐ-BYT kế hoạch giám sát trọng điểm HIV nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục 2016
2924/BYT-TB-CT
Ngày ban hành 20/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2924/BYT-TB-CT cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế 2016
2921/BYT-TB-CT
Ngày ban hành 20/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2921/BYT-TB-CT cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế 2016
2928/BYT-TB-CT
Ngày ban hành 20/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2928/BYT-TB-CT cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế 2016
2967/BYT-TB-CT
Ngày ban hành 20/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2967/BYT-TB-CT cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế 2016
2929/BYT-TB-CT
Ngày ban hành 20/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2929/BYT-TB-CT đính chính giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế 2016
2979/BYT-TB-CT
Ngày ban hành 20/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2979/BYT-TB-CT cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế 2016
2887/BYT-BH
Ngày ban hành 19/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2887/BYT-BH báo cáo tình hình triển khai thực hiện Thông tư 40/2015/TT-BYT 2016
1931/QĐ-BYT
Ngày ban hành 19/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1931/QĐ-BYT hướng dẫn tẩy sán lá gan nhỏ tại cộng đồng 2016
1932/QĐ-BYT
Ngày ban hành 19/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1932/QĐ-BYT hướng dẫn tẩy giun đường ruột tại cộng đồng 2016
1933/QĐ-BYT
Ngày ban hành 19/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1933/QĐ-BYT quy chế sử dụng phần mềm để xử lý ý kiến phản ánh qua đường dây nóng 2016
2785/BYT-KCB
Ngày ban hành 16/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2785/BYT-KCB thực thi luật phòng chống tác hại thuốc lá ngày thế giới không thuốc lá 2016
2744/BYT-PC
Ngày ban hành 13/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2744/BYT-PC đánh giá tình hình thực hiện thí điểm Bộ Tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện 2016
12/2016/TT-BYT
Ngày ban hành 12/05/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 12/2016/TT-BYT hóa chất chế phẩm diệt côn trùng diệt khuẩn dùng trong gia dụng y tế
1776/QĐ-BYT
Ngày ban hành 11/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1776/QĐ-BYT chức năng nhiệm vụ đơn vị cơ quan điều hành quỹ chống tác hại thuốc lá 2016
11/2016/TT-BYT
Ngày ban hành 11/05/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 11/2016/TT-BYT đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập
2619/BYT-KH-TC
Ngày ban hành 10/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2619/BYT-KH-TC thanh toán khí thở Oxy cho người bệnh 2016
1724/QĐ-BYT
Ngày ban hành 09/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1724/QĐ-BYT Danh mục dịch vụ kỹ thuật khám chữa bệnh tương đương kỹ thuật chi phí 2016
2577/BYT-QLD
Ngày ban hành 06/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2577/BYT-QLD hướng dẫn tạm thời việc gia hạn số đăng ký thuốc đăng ký lại 2016
1691/QĐ-BYT
Ngày ban hành 06/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1691/QĐ-BYT hướng dẫn bảo đảm an toàn truyền máu phòng chống lây nhiễm vi rút Zika 2016
1692/QĐ-BYT
Ngày ban hành 06/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1692/QĐ-BYT kiện toàn Ban chỉ đạo ứng dụng Công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh 2016
10/2016/TT-BYT
Ngày ban hành 05/05/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 10/2016/TT-BYT danh mục thuốc sản xuất trong nước điều trị giá thuốc khả năng cung cấp
09/2016/TT-BYT
Ngày ban hành 05/05/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 09/2016/TT-BYT danh mục thuốc đấu thầu tập trung thuốc áp dụng hình thức đàm phán giá 2016
1575/QĐ-BYT
Ngày ban hành 27/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1575/QĐ-BYT danh mục hóa chất diệt véc tơ truyền bệnh sốt xuất huyết 2016
1568/QĐ-BYT
Ngày ban hành 27/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1568/QĐ-BYT nhân rộng phát triển mô hình phòng khám bác sĩ gia đình 2016 2020
2393/BYT-DP
Ngày ban hành 27/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2393/BYT-DP quản lý kinh doanh vắc xin đầu tư dây chuyền lạnh tiêm chủng mở rộng 2016
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162