tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Y Tế

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
808-BYT/QĐ
Ngày ban hành 18/09/1961
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 808-BYT/QĐ năm 1961 về việc đổi tên bệnh viện Phủ Doãn thành thành bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
749-BYT/QĐ
Ngày ban hành 05/09/1961
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 749-BYT/QĐ năm 1961 về việc đổi tên Viện Sốt rét do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
014-BYT/TT
Ngày ban hành 07/08/1961
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 014-BYT/TT năm 1961 quy định những nghề thuộc ngành dược phẩm và thủy tinh thuộc các xí nghiệp dược phẩm được nghỉ hàng năm 12 ngày có lương do Bộ Y tế ban hành
013-BYT/TT
Ngày ban hành 04/08/1961
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 013-BYT/TT năm 1961 hướng dẫn thống nhất nhiệm vụ, chấn chỉnh tổ chức biên chế văn phòng các ty và thống nhất sự lãnh đạo giữa phòng y tế huyện, châu với bệnh xá do Bộ Y tế ban hành
012-BYT/I1
Ngày ban hành 23/06/1961
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 012-BYT/I1 năm 1961 về việc chấm dứt tiêm thuốc và đỡ đẻ lấy tiền công ở nông thôn, chấm dứt tiêm thuốc lấy tiền công, hạn chế và giảm nhẹ việc lấy tiền công đỡ đẻ ở thị xã, thành phố do Bộ Y Tế ban hành.
08-BYT/TT
Ngày ban hành 09/05/1961
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 08-BYT/TT năm 1961 về chế độ y bạ do Bộ Y tế ban hành
429-BYT/QĐ
Ngày ban hành 08/05/1961
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 429-BYT/QĐ năm 1961 về việc đổi tên bệnh viện Tiệp Khắc thuộc Sở Y tế Hải Phòng là bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
06-BYT/TT
Ngày ban hành 05/04/1961
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 06-BYT/TT năm 1961 về kế hoạch và tiêu chuẩn tuyển sinh các lớp bổ túc chuyên môn lên trung cấp và cao cấp năm 1961 do Bộ Y tế ban hành
306-BYT/QĐ
Ngày ban hành 31/03/1961
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 306-BYT/QĐ năm 1961 về việc thành lập Quốc doanh dược phẩm ở khu, thành phố và tỉnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
291-BYT/QĐ
Ngày ban hành 25/03/1961
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 291-BYT/QĐ năm 1961 về việc sáp nhập Viện Vi trùng và Viện vệ sinh thành Viện Vệ sinh dịch tễ học trực thuộc Bộ Y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
290-BYT/QĐ
Ngày ban hành 25/03/1961
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 290-BYT/QĐ năm 1961 về việc tạm thời thành lập Vụ Huấn luyện trực thuộc Bộ Y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
02-BYT/TT
Ngày ban hành 21/02/1961
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 02-BYT/TT năm 1961 về chương trình đào tạo cán bộ y tế xã do Bộ Y Tế ban hành.
108-BYT/QĐ
Ngày ban hành 17/02/1961
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 108-BYT/QĐ năm 1961 về sát nhập Quốc doanh Y dược phẩm, trạm dược phẩm cấp 1 Hà Nội, trạm cấp 1 thuốc nam, thuốc bắc Hà Nội thành Quốc doanh Dược phẩm trung ương và sát nhập kho thuốc Hải Phòng, trạm dược phẩm cấp 1 Hải Phòng, trạm cấp 1 thuốc nam, thuốc bắc Hải Phòng thành Quốc doanh Dược phẩm cấp 1 Hải Phòng do Bộ trưởng Bộ Y Tế ban hành.
77-BYT/QĐ
Ngày ban hành 06/02/1961
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 77-BYT/QĐ năm 1961 về việc lập hội đồng giám định y khoa trung ương ở bệnh viện Bạch Mai do Bộ trưởng Bộ Y Tế ban hành.
23-BYT/TT
Ngày ban hành 30/11/1960
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 23-BYT/TT năm 1960 hướng dẫn Nghị định 59-CP 1960 về phụ cấp cho cán bộ nhân viên y tế làm việc trong điều kiện dễ bị truyền nhiễm và có hại đến sức khỏe do Bộ Y Tế ban hành
763-BYT-QĐ
Ngày ban hành 18/11/1960
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 763-BYT-QĐ năm 1960 về việc thành lập xưởng y cụ trực thuộc Bộ Y tế do Bộ Y Tế ban hành
708-BYT/QĐ
Ngày ban hành 05/11/1960
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 708-BYT/QĐ năm 1960 về việc sửa đổi các tổ chức bệnh viện C, bệnh viện Bạch mai và Bệnh viện Bích câu do Bộ trưởng Bộ Y Tế ban hành
462-BYT/QĐ
Ngày ban hành 30/08/1960
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 462-BYT/QĐ năm 1960 ban hành các bảng thuốc độc A, B và một quy chế quản lý thuốc độc của Bộ trưởng Bộ Y tế
20-BYT/TT
Ngày ban hành 30/08/1960
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 20-BYT/TT năm 1960 hướng dẫn Quyết định 462 năm 1960 về quy chế thuốc độc do Bộ Y tế ban hành
19-BYT/TT
Ngày ban hành 26/08/1960
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 19-BYT/TT năm 1960 về việc mở lớp đào tạo y sĩ trung cấp tại chức do Bộ Y tế ban hành
18-BYT/TT
Ngày ban hành 11/08/1960
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 18-BYT/TT năm 1960 về việc thi chuyển cấp cho cán bộ y, dược sơ cấp lên y sĩ, dược sĩ trung cấp do Bộ Y Tế ban hành.
14-BYT/TT
Ngày ban hành 01/07/1960
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 14-BYT/TT năm 1960 về việc thống nhất lãnh đạo bệnh viện và Trường y sĩ trung cấp do Bộ Y Tế ban hành.
302-BYT/QĐ
Ngày ban hành 15/06/1960
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 302-BYT/QĐ năm 1960 Quy định nhiệm vụ và chấn chỉnh lại tổ chức của Viện Vi trùng học do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
11-BYT/TT
Ngày ban hành 13/06/1960
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 11-BYT/TT năm 1960 quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức Ty Y tế chuyên gia do Bộ Y Tế ban hành
09-BYT/TT
Ngày ban hành 01/06/1960
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 09-BYT/TT năm 1960 hướng dẫn việc khám xét cho cán bộ, công nhân, viên chức thôi việc vì ốm đau, già, yếu mất sức lao động do Bộ Y tế ban hành
01-BYT/TT
Ngày ban hành 08/02/1960
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 01-BYT/TT năm 1960 quy định mẫu cờ, dấu, phù hiệu kiểm dịch và chế độ trang phục cho cán bộ làm công tác kiểm dịch tại các hải cảng, sân bay và các cửa khẩu dọc theo biên giới do Bộ Y Tế ban hành
33-BYT/TT
Ngày ban hành 30/12/1959
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 33-BYT/TT năm 1959 quy định việc bán thuốc tây ở các cửa hàng công tư và hợp tác xã do Bộ Y Tế ban hành
981-BYT/NĐ
Ngày ban hành 05/12/1959
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 981-BYT/NĐ năm 1959 về việc Ủy quyền cho các Ủy ban hành chính các cấp khu, thành phố, tỉnh chứng nhận và cấp bằng cho các thí sinh trúng tuyển các kỳ thi tốt nghiệp cán bộ sơ cấp của ngành y tế, và chứng nhận, duyệt y các giấy chứng nhận cho các thí sinh trúng tuyển kỳ thi các lớp đào tạo vệ sinh viên, cán bộ y tế xã, hộ sinh xã và các lớp bổ túc nghiệp vụ ngắn hạn do Bộ trưởng Bộ Y Tế ban hành.
30-BYT/TT
Ngày ban hành 04/12/1959
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 30-BYT/TT năm 1959 về việc thành lập Hội đồng Đông y lâm thời xét công thức bào chế thuốc ở các địa phương do Bộ Y Tế ban hành
946-BYT/PBCB
Ngày ban hành 12/11/1959
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 946-BYT/PBCB năm 1959 về điều lệ vệ sinh cho những nơi giữ trẻ ở các cơ quan, trường học, các công, nông, lâm trường, xí nghiệp do Bộ trưởng Bộ Y Tế ban hành.
906-BYT/HL
Ngày ban hành 31/10/1959
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 906-BYT/HL năm 1959 về thành lập Nhà xuất bản y học thuộc Bộ Y tế do Bộ trưởng Bộ Y Tế ban hành.
830-BYT/FB
Ngày ban hành 06/10/1959
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 830-BYT/FB năm 1959 về điều lệ vệ sinh cho các lớp mẫu giáo dân lập do Bộ trưởng Bộ Y Tế ban hành.
775-BYT/NĐ
Ngày ban hành 17/09/1959
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 775-BYT/NĐ năm 1959 về việc sát nhập bộ môn Ký sinh trùng của Trường Đại học Y Dược vào Viện Sốt rét do Bộ Y Tế ban hành.
19-BYT/TT
Ngày ban hành 29/07/1959
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 19-BYT/TT năm 1959 về chế độ điều trị đối với công an nhân dân vũ trang do Bộ Y Tế ban hành
21-BYT/TT
Ngày ban hành 29/07/1959
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 21-BYT/TT năm 1959 về việc xây dựng y tế dân lập do Bộ Y Tế ban hành
532-BYT/NĐ
Ngày ban hành 30/06/1959
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 532-BYT/NĐ năm 1959 về việc thành lập Viện Vệ sinh trực thuộc Bộ Y tế do Bộ trưởng Bộ Y Tế ban hành.
18-BYT/TT
Ngày ban hành 30/06/1959
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 18-BYT/TT năm 1959 bổ sung Thông tư 45-BYT/TT về chế độ phụ cấp nguy hiểm do Bộ Y Tế ban hành
15-BYT/TT
Ngày ban hành 18/06/1959
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 15-BYT/TT năm 1959 bổ sung Thông tư 16-BYT/TT 1957 quy định về việc xếp các thuốc độc vào các bảng A, B, C do Bộ Y Tế ban hành
453-BYT/NĐ
Ngày ban hành 09/06/1959
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 453-BYT/NĐ năm 1959 về việc thành lập Hội đồng khoa học kỹ thuật của Bộ Y tế và các Ban, các Tiểu ban hay Tổ khoa học kỹ thuật tại các cơ quan y tế do Bộ trưởng Bộ Y Tế ban hành.
3346-BYT/CB
Ngày ban hành 30/05/1959
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 3346-BYT/CB năm 1959 về tiêu chuẩn bệnh tật trong việc xét trợ cấp cho quân nhân phục viên do Bộ Y Tế ban hành.
13-BYT/TT
Ngày ban hành 27/05/1959
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 13-BYT/TT năm 1959 quy định tạm thời chế độ làm việc bồi dưỡng nghiệp vụ và tổ chức giữ trẻ đối với phụ nữ ngành y tế do Bộ Y Tế ban hành
311-BYT/DC
Ngày ban hành 28/04/1959
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 311-BYT/DC năm 1959 về việc cho phép những người làm các nghề tư về y tế được dự trữ một số thuốc men và băng do Bộ trưởng Bộ Y Tế ban hành.
273-BYT/NĐ
Ngày ban hành 20/04/1959
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 273-BYT/NĐ năm 1959 về việc sát nhập Viện Radium vào bệnh viện Phủ doãn do Bộ trưởng Bộ Y Tế ban hành.
03-BYT/TT
Ngày ban hành 05/03/1959
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 03-BYT/TT năm 1959 về việc phúc quyết việc xếp hạng thương tật cho các thương binh do Bộ Y Tế ban hành
107-BYT/NĐ
Ngày ban hành 18/02/1959
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 107-BYT/NĐ năm 1959 về việc giao nhiệm vụ cho các cơ quan y tế địa phương chính thức thành lập những phòng kiểm dịch do Bộ Y Tế ban hành
01-BYT/TT
Ngày ban hành 16/02/1959
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 01-BYT/TT năm 1959 bổ sung Thông tư 100-BYT/TT về việc sử dụng dấu hiệu Hồng thập tự trong ngành Dân y do Bộ Y Tế ban hành
1363-BYT/TT
Ngày ban hành 18/12/1958
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 1363-BYT/TT năm 1958 thi hành Luật công đoàn trong ngành Y tế do Bộ Y tế ban hành
1313-BYT/TT
Ngày ban hành 01/12/1958
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 1313-BYT/TT năm 1958 quy định chế độ trang bị bảo hộ lao động và đãi ngộ cho cán bộ công nhân viên làm công tác điều trị và phục vụ bệnh nhân lao do Bộ Y Tế ban hành
6582-TCCS
Ngày ban hành 15/09/1958
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 6582-TCCS năm 1958 hướng dẫn thi hành Thông tư 8027-BYT/CBTT về chế độ thù lao thường trực và làm thêm giờ cho cán bộ do Bộ Y tế ban hành
1022-YT-TT
Ngày ban hành 15/09/1958
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 1022-YT-TT năm 1958 Quy định tạm thời chế độ phụ cấp thường trực và làm thêm giờ tại các bệnh viện, bệnh xá, viện điều dưỡng ở Trung ương và địa phương do Bộ Y tế ban hành
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162