tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Y Tế

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
803-YT/TT
Ngày ban hành 11/08/1958
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 803-YT/TT năm 1958 bổ sung Thông tư 777-YT/TT về việc sinh viên Đại học Y, Dược tham gia công tác thực tế trước khi tốt nghiệp do Bộ Y Tế ban hành
777-YT/TT
Ngày ban hành 01/08/1958
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 777-YT/TT năm 1958 quy định việc sinh viên Đại học Y Dược tham gia công tác thực tế trước khi thi tốt nghiệp do Bộ Y Tế ban hành
542-YT/TT
Ngày ban hành 29/05/1958
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 542-YT/TT năm 1958 về việc tuyển sinh y tá, dược tá, nữ hộ sinh lâu năm đi học bổ túc lên y sĩ, dược sĩ trung cấp do Bộ y tế ban hành
3639-BYT-DC
Ngày ban hành 28/05/1958
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tri 3639-BYT-DC về việc xử lý các thuốc cấm lưu hành và được lưu hành công bố đợt 3 ngày 24 tháng 5 năm 1958 do Bộ y tế ban hành
3325-BYT-DC
Ngày ban hành 15/05/1958
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tri 3325-BYT-DC năm 1958 thi hành danh sách thuốc cấm lưu hành và được lưu hành công bố đợt 2 do Bộ Y tế ban hành
3326-BYT-DC
Ngày ban hành 15/05/1958
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 3326-BYT-DC năm 1958 về việc lưu hành thuốc do Bộ Y tế ban hành
3099-BYT/CB
Ngày ban hành 08/05/1958
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 3099-BYT/CB năm 1958 về việc giới thiệu bệnh nhân đi bệnh viện, bệnh xá do Bộ Y tế ban hành
414-YT-TT
Ngày ban hành 02/05/1958
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 414-YT-TT năm 1958 về việc xây dựng y tế dân lập xã do Bộ Y tế ban hành
398-TT/ĐY
Ngày ban hành 28/04/1958
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 398-TT/ĐY năm 1958 thi hành Nghị định 397-NĐ/ĐY thành lập Hội đồng Đông y do Bộ Y Tế ban hành
396-ĐY/BYT
Ngày ban hành 28/04/1958
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 396-ĐY/BYT năm 1958 Hướng dẫn thi hành bản điều lệ tạm thời về việc cho phép làm các nghề chữa bệnh bán thuốc do Bộ Y Tế ban hành.
397-NĐ/ĐY
Ngày ban hành 28/04/1958
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 397-NĐ/ĐY năm 1958 về thành lập một Hội đồng chuyên môn lâm thời lấy tên là Hội đồng Đông y do Bộ trưởng Bộ Y Tế ban hành
316-YT/NĐ
Ngày ban hành 16/04/1958
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 316-YT/NĐ năm 1958 về sát nhập hai phân viện 4 và 7 vào một, lấy tên là bệnh viện 74 trực thuộc Bộ Y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
170-BYT
Ngày ban hành 11/03/1958
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 170-BYT năm 1958 thi hành Quyết định 155-BYT tạm thời đình chỉ sản xuất thuốc tây của tư nhân và xử lý các thuốc còn tồn kho do Bộ Y tế ban hành
155-BYT
Ngày ban hành 07/03/1958
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 155-BYT năm 1958 về việc tạm thời đình chỉ việc sản xuất thuốc tây ở các hiệu thuốc và phòng bào chế tư nhân và ấn định thể lệ việc cho lưu hành thuốc tây ở kho do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
140-DY
Ngày ban hành 03/03/1958
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 140-DY năm 1958 về việc chữa và phòng bệnh chó dại do Bộ Y tế ban hành.
106-BYT/TT
Ngày ban hành 26/02/1958
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 106-BYT/TT năm 1958 giải thích điều 34 Nghị định 965-TTC về điều lệ tạm thời cho phép làm các nghề chữa bệnh, hộ sinh, chữa răng, bào chế thuốc và bán thuốc do Bộ Y Tế ban hành
100-BYT/TT
Ngày ban hành 25/02/1958
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 100-BYT/TT năm 1958 về việc sử dụng dấu hiệu Hồng thập tự trong ngành dân y do Bộ Y Tế ban hành
52-BYT
Ngày ban hành 16/11/1957
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 52-BYT năm 1957 về thể thức thu nhận bệnh nhân vào Viện nghiên cứu Đông y do Bộ Y tế ban hành
2333-BYT/NĐ
Ngày ban hành 29/10/1957
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 2333-BYT/NĐ năm 1957 về việc Thành lập Hội đồng giám định y khoa đặc biệt tại bệnh viện A do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
49-BYT/TT
Ngày ban hành 15/10/1957
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 49-BYT/TT năm 1957 quy định tạm thời chế độ bồi dưỡng sức khỏe cho cán bộ và công nhân viên ngành y tế làm công tác radium, điện quang và điều trị bệnh lao, bệnh hủi do Bộ Y tế ban hành
42-BYT/TT
Ngày ban hành 24/09/1957
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 42-BYT/TT năm 1957 xử lý các thuốc thuộc bảng A, B, C, các hóa chất, các thuốc hỏng và các thuốc quá hạn của các đại lý thuốc tây và các nhà bán thuốc đông y do Bộ Y Tế ban hành.
26-BYT/TT
Ngày ban hành 01/07/1957
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 26-BYT/TT năm 1957 về việc thành lập viện chống lao do Bộ Y Tế ban hành
22-BYT-TT
Ngày ban hành 17/06/1957
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 22-BYT-TT năm 1957 về việc thành lập Vụ Đông y và Viện nghiên cứu Đông y do Bộ Y Tế ban hành
16-BYT/TT
Ngày ban hành 17/04/1957
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 16-BYT/TT năm 1957 quy chế bổ sung về thuốc bảng A, B, C do Bộ Y Tế ban hành.
382-BYT-NĐ
Ngày ban hành 04/04/1957
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 382-BYT-NĐ năm 1957 về việt sát nhập cơ sở Viện Pas-tơ cũ Hà Nội vào Viện Vi trùng học trực thuộc Bộ Y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
02-BYT-TT
Ngày ban hành 17/01/1957
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 02-BYT-TT năm 1957 về việc nghiên cứu Đông y do Bộ Y Tế ban hành.
1666-BYT-NĐ
Ngày ban hành 19/12/1956
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 1666-BYT-NĐ năm 1956 về việc thành lập một Hội đồng cố vấn y học tại Bộ Y tế do Bộ trưởng Bộ Y Tế ban hành.
2667-BYT-T.T
Ngày ban hành 19/12/1956
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 2667-BYT-T.T năm 1956 về việc thành lập Hội đồng Cố vấn Y học tại Bộ Y tế do Bộ Y Tế ban hành.
1089-BYT-TT
Ngày ban hành 18/12/1956
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 1089-BYT-TT năm 1956 quy định tạm thời chế độ phụ cấp nguy hiểm do Bộ Y Tế ban hành
1598-BYT-NĐ
Ngày ban hành 10/12/1956
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 1598-BYT-NĐ năm 1956 về việc thành lập Phòng liên lạc y tế nước ngoài thuộc quyền lãnh đạo trực tiếp của Bộ, Thứ trưởng Bộ Y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
1450BYT-NĐ
Ngày ban hành 14/11/1956
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 1450BYT-NĐ năm 1956 về việc đổi tên Xưởng Bào chế trung ương là "Xí nghiệp Dược phẩm" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
1450-BYT-TT
Ngày ban hành 14/11/1956
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 1450-BYT-TT năm 1956 về việc đổi tên Xưởng Bào chế trung ương do Bộ Y tế ban hành
504-BYT-NĐ
Ngày ban hành 23/05/1956
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 504-BYT-NĐ năm 1956 về thành lập tại bệnh việc C một Hội đồng giám định y khoa do Bộ trưởng Bộ Y Tế ban hành.
392-BYT-NĐ
Ngày ban hành 26/04/1956
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 392-BYT-NĐ năm 1956 về việc chuyển các kho thuốc địa phương từ chế độ cung cấp sang chế độ kinh doanh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
238-BYT-TC-CB
Ngày ban hành 07/03/1956
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 238-BYT-TC-CB năm 1956 về việc thành lập trường cán bộ y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
14-ZY/TL
Ngày ban hành 29/09/1949
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 14-ZY/TL
15-ZY/TL
Ngày ban hành 22/09/1949
Hiệu lực Hết hiệu lực
Thông tư 15-ZY/TL
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162