tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Y Tế

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
117/TB-BYT
Ngày ban hành 24/02/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 117/TB-BYT ứng dụng công nghệ thông tin quản lý khám chữa bệnh thanh toán bảo hiểm y tế
908/BYT-BH
Ngày ban hành 22/02/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 908/BYT-BH bổ sung thông tin thuốc vật tư y tế tin học hóa bảo hiểm y tế 2016
512/QĐ-BYT
Ngày ban hành 19/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 512/QĐ-BYT chi phí bảo quản hàng phòng chống dịch thiên tai thảm họa 2016
487/QĐ-BYT
Ngày ban hành 18/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 487/QĐ-BYT doanh nghiệp nước ngoài cấp giấy phép hoạt động thuốc nguyên liệu làm thuốc 2016
493/QĐ-BYT
Ngày ban hành 18/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 493/QĐ-BYT hướng dẫn điều trị methadone cơ sở cai nghiện ma túy 2016
488/QĐ-BYT
Ngày ban hành 18/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 488/QĐ-BYT doanh nghiệp nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động nguyên liệu làm thuốc 2016
486/QĐ-BYT
Ngày ban hành 18/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 486/QĐ-BYT doanh nghiệp nước ngoài cấp giấy phép hoạt động sinh phẩm y tế 2016
824/BYT-KH-TC
Ngày ban hành 16/02/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 824/BYT-KH-TC hướng dẫn thực hiện thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC
460/QĐ-BYT
Ngày ban hành 05/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 460/QĐ-BYT kế hoạch hành động phòng chống dịch bệnh do vi rút Zika 2016
445/QĐ-BYT
Ngày ban hành 05/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 445/QĐ-BYT Kế hoạch ứng dụng phát triển công nghệ thông tin 2016 2020
439/QĐ-BYT
Ngày ban hành 05/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 439/QĐ-BYT Hướng dẫn chẩn đoán điều trị bệnh do vi rút Zika
KHONGSO
Ngày ban hành 04/02/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư sửa đổi danh mục vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm cấp độ an toàn sinh học kỹ thuật xét nghiệm
677/BYT-BH
Ngày ban hành 01/02/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 677/BYT-BH ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh y tế 2016
77/CĐ-BYT
Ngày ban hành 30/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Công điện 77/CĐ-BYT tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh do vi rút Zika
518/BYT-BM-TE
Ngày ban hành 25/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 518/BYT-BM-TE công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em dịp Tết Nguyên đán Bính Thân
03/2016/TT-BYT
Ngày ban hành 21/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 03/2016/TT-BYT hoạt động kinh doanh dược liệu 2016
01/CT-BYT
Ngày ban hành 19/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 01/CT-BYT bảo đảm công tác y tế trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016
257/BYT-BH
Ngày ban hành 15/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 257/BYT-BH khảo sát cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin 2016
21/CĐ-BYT
Ngày ban hành 14/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Công điện 21/CĐ-BYT tăng cường phòng chống dịch bệnh phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần
116/QĐ-BYT
Ngày ban hành 13/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 116/QĐ-BYT dịch vụ công trực tuyến 4 cấp lại chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh 2016
02/2016/TT-BYT
Ngày ban hành 12/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 02/2016/TT-BYT bổ sung nguyên tắc tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất bao bì dược phẩm
103/BYT-TB-CT
Ngày ban hành 08/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 103/BYT-TB-CT thực hiện mã số HS hàng không thuộc diện quản lý cấp giấy phép nhập khẩu
16/QĐ-BYT
Ngày ban hành 06/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 16/QĐ-BYT tiêm vắc xin sởi rubella trẻ 18 tháng 16 17 tuổi 2016
01/2016/TT-BYT
Ngày ban hành 05/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 01/2016/TT-BYT
5656/QĐ-BYT
Ngày ban hành 31/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 5656/QĐ-BY phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới chuyên ngành da liễu 2015
1212/KH-BYT
Ngày ban hành 31/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch hành động 1212/KH-BYT thực hiện nghị quyết về Chính phủ điện tử 2015
10454/BYT-QLD
Ngày ban hành 31/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 10454/BYT-QLD đính chính cập nhật thông tin danh mục thuốc chứng minh tương đương sinh học
5649/QĐ-BYT
Ngày ban hành 31/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 5649/QĐ-BYT rút thuốc ra danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học 2015
5650/QĐ-BYT
Ngày ban hành 31/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 5650/QĐ-BYT Phòng chống HIV/AIDS chăm sóc sức khỏe sinh sản lây truyền HIV sang con 2015
5648/QĐ-BYT
Ngày ban hành 31/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 5648/QĐ-BYT danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học đợt 12 2015
10426/BYT-KCB
Ngày ban hành 31/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 10426/BYT-KCB phân tuyến chuyên môn kỹ thuật khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu 2015
10465/BYT-PC
Ngày ban hành 31/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 10465/BYT-PC tổ chức triển khai Luật bảo hiểm xã hội Luật an toàn vệ sinh lao động 2015
59/2015/TT-BYT
Ngày ban hành 31/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 59/2015/TT-BYT chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản
58/2015/TTLT-BYT-BTNMT
Ngày ban hành 31/12/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT quản lý chất thải y tế
10302/BYT-KH-TC
Ngày ban hành 30/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 10302/BYT-KH-TC phòng chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả lĩnh vực Y tế
57/2015/TT-BYT
Ngày ban hành 30/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 57/2015/TT-BYT hướng sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm điều kiện mang thai hộ
5614/QĐ-BYT
Ngày ban hành 30/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 5614/QĐ-BYT kế hoạch ứng dụng phát triển công nghệ thông tin 2016
55/2015/TT-BYT
Ngày ban hành 29/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 55/2015/TT-BYT công nhận nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng kỹ thuật mới khám bệnh chữa bệnh
56/2015/TTLT-BYT-BNV
Ngày ban hành 29/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 56/2015/TTLT-BYT-BNV thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế
54/2015/TT-BYT
Ngày ban hành 28/12/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 54/2015/TT-BYT chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh dịch bệnh truyền nhiễm
53/2015/TT-BYT
Ngày ban hành 28/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 53/2015/TT-BYT điều kiện cơ sở vật tổ chức giám định tư pháp công lập lĩnh vực pháp y
10226/BYT-KCB
Ngày ban hành 28/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 10226/BYT-KCB quản lý công tác khám sức khỏe 2015
5530/QĐ-BYT
Ngày ban hành 25/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 5530/QĐ-BYT xây dựng quy trình thực hành chuẩn trong quản lý chất lượng xét nghiệm
5560/QĐ-BYT
Ngày ban hành 24/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 5560/QĐ-BYT dịch vụ công trực tuyến mức độ kê khai kê khai lại giá thuốc 2015
5480/QĐ-BYT
Ngày ban hành 23/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 5480/QĐ-BYT triển khai dịch vụ công mức độ 4 trong lĩnh vực đăng ký thuốc 2015
52/2015/TT-BYT
Ngày ban hành 21/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 52/2015/TT-BYT
5433/QĐ-BYT
Ngày ban hành 21/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 5433/QĐ-BYT danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ một phần lĩnh vực quản lý Bộ Y tế 2015
9938/BYT-BH
Ngày ban hành 17/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 9938/BYT-BH hướng dẫn cách tính tổng mức thanh toán 2015
5384/QĐ-BYT
Ngày ban hành 17/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 5384/QĐ-BYT kế hoạch cải cách hành chính 2015
9913/BYT-KH-TC
Ngày ban hành 16/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 9913/BYT-KH-TC triển khai thống nhất giá khám chữa bệnh bảo hiểm y tế 2015
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162