tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Y Tế

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
9867/BYT-QLD
Ngày ban hành 15/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 9867/BYT-QLD xét thầu thanh toán thuốc có giá kê khai chưa được công bố 2015
KHONGSO
Ngày ban hành 14/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông tư liên tịch hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất
9772/BYT-KCB
Ngày ban hành 14/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 9772/BYT-KCB quản lý chất lượng xét nghiệm 2015
49/2015/TT-BYT
Ngày ban hành 11/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 49/2015/TT-BYT công bố hợp quy công bố phù hợp quy định thuốc lá
51/2015/TTLT-BYT-BNV
Ngày ban hành 11/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 51/2015/TTLT-BYT-BNV chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Sở Phòng Y tế
50/2015/TT-BYT
Ngày ban hành 11/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 50/2015/TT-BYT
9740/BYT-BH
Ngày ban hành 11/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 9740/BYT-BH thu hồi thẻ bảo hiểm y tế 2015
5242/QĐ-BYT
Ngày ban hành 08/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 5242/QĐ-BYT quy chế sử dụng hệ thống quản lý điều hành văn bản điện tử 2015
9624/BYT-BM-TE
Ngày ban hành 08/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 9624/BYT-BM-TE của Bộ Y tế về việc triển khai một số nội dung nhằm hạn chế việc buôn bán trẻ sơ sinh
5227/QĐ-BYT
Ngày ban hành 07/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 5227/QĐ-BYT yêu cầu năng lực cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin ngành y tế 2015
9524/BYT-BH
Ngày ban hành 07/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 9524/BYT-BH bảo hiểm y tế một số đối tượng lập danh sách đối tượng tham gia 2015
9489/BYT-KCB
Ngày ban hành 04/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 9489/BYT-KCB đẩy nhanh tiến độ cấp chứng chỉ hành nghề giấy phép khám chữa bệnh 2015
48/2015/TT-BYT
Ngày ban hành 01/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 48/2015/TT-BYT kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm sản xuất kinh doanh thực phẩm
47/2015/TT-BYT
Ngày ban hành 01/12/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 47/2015/TT-BYT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất hỗ trợ chế biến thực phẩm dung môi
46/2015/TT-BYT
Ngày ban hành 01/12/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 46/2015/TT-BYT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hương liệu thực phẩm chất tạo hương Vani
KHONGSO
Ngày ban hành 01/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông tư về danh mục hóa chất chế phẩm diệt côn trùng diệt khuẩn dùng trong gia dụng y tế kèm mã số HS
9324/BYT-BH
Ngày ban hành 30/11/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 9324/BYT-BH của Bộ Y tế về việc trích xuất đầu ra dữ liệu yêu cầu thanh toán bảo hiểm y tế
45/2015/TT-BYT
Ngày ban hành 30/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 45/2015/TT-BYT quy định trang phục y tế
44/2015/TT-BYT
Ngày ban hành 30/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 44/2015/TT-BYT ban hành danh mục vi chất dinh dưỡng sử dụng trong thực phẩm chất khoáng
5084/QĐ-BYT
Ngày ban hành 30/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 5084/QĐ-BYT Bộ mã danh mục chung áp dụng khám chữa bệnh thanh toán bảo hiểm y tế 2015
9279/BYT-BM-TE
Ngày ban hành 27/11/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 9279/BYT-BM-TE của Bộ Y tế về việc tăng cường giám sát, kiểm tra hành nghề y tư nhân
1065/KH-BYT
Ngày ban hành 27/11/2015
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 1065/KH-BYT thành lập viện pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa trực thuộc bộ y tế 2015
9261/BYT-TCCB
Ngày ban hành 27/11/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 9261/BYT-TCCB của Bộ Y tế về việc đề nghị tăng cường phối hợp chỉ đạo tổ chức thực hiện nội dung "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh"
9233/BYT-KHTC
Ngày ban hành 26/11/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 9233/BYT-KHTC của Bộ Y tế về việc thực hiện Quyết định 1190/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục trang thiết bị y tế có kết cấu đơn giản đã qua sử dụng là khoản viện trợ phi Chính phủ nước ngoài
43/2015/TT-BYT
Ngày ban hành 26/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 43/2015/TT-BYT hình thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội của Bệnh viện
5036/QĐ-BYT
Ngày ban hành 26/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 5036/QĐ-BYT danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý bộ y tế 2015
9228/BYT-TB-CT
Ngày ban hành 25/11/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 9228/BYT-TB-CT của Bộ Y tế về việc triển khai thủ tục "Cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế" trên cổng thông tin một cửa quốc gia
KHONGSO
Ngày ban hành 23/11/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông tư thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế
4974/QĐ-BYT
Ngày ban hành 20/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4974/QĐ-BYT sử dụng dự trữ thuốc điều trị bệnh lao của chương trình chống lao Quốc gia 2015
4911/QĐ-BYT
Ngày ban hành 18/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4911/QĐ-BYT duyệt danh mục phương tiện tránh thai hàng hóa sức khỏe sinh sản 2015
42/2015/TT-BYT
Ngày ban hành 16/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 42/2015/TT-BYT chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức trung tâm pháp y
40/2015/TT-BYT
Ngày ban hành 16/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 40/2015/TT-BYT đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu chuyển tuyến
38/2015/TTLT-BYT-BTC
Ngày ban hành 16/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 38/2015/TTLT-BYT-BTC mức chi dự án sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi
4822/QĐ-BYT
Ngày ban hành 12/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4822/QĐ-BYT hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê công tác y dược cổ truyền cách ghi chép 2015
178/2015/TTLT-BTC-BNNPTNT-BTNMT-BYT
Ngày ban hành 12/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 178/2015/TTLT-BTC-BNNPTNT-BTNMT-BYT hướng dẫn cơ chế một cửa quốc gia
39/2015/TT-BYT
Ngày ban hành 12/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 39/2015/TT-BYT tiêu chuẩn trang phục thẻ của thanh tra chuyên ngành về y tế
1013/HD-BYT
Ngày ban hành 11/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Hướng dẫn 1013/HD-BYT tập huấn giao tiếp ứng xử đổi mới phong cách thái độ phục vụ cán bộ y tế hài lòng người bệnh 2015
8623/BYT-BH
Ngày ban hành 09/11/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 8623/BYT-BH đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin quản lý khám chữa bệnh thanh toán bảo hiểm 2015
4745/QĐ-BYT
Ngày ban hành 06/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4745/QĐ-BYT nội dung kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện 2015
8585/BYT-KH-TC
Ngày ban hành 06/11/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 8585/BYT-KH-TC lập hồ sơ mời thầu mua thuốc giai đoạn chuyển tiếp văn bản quy phạm pháp luật 2015
4685/QĐ-BYT
Ngày ban hành 04/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4685/QĐ-BYT thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý bộ y tế lĩnh vực hợp tác quốc tế 2015
4683/QĐ-BYT
Ngày ban hành 04/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4683/QĐ-BYT thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý bộ y tế lĩnh vực tài chính y tế 2015
4695/QĐ-BYT
Ngày ban hành 04/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4695/QĐ-BYT thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế dự phòng 2015
4694/QĐ-BYT
Ngày ban hành 04/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4694/QĐ-BYT thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng 2015
4692/QĐ-BYT
Ngày ban hành 04/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4692/QĐ-BYT thủ tục hành chính lĩnh vực khám bệnh chữa bệnh thuộc Bộ y tế 2015
4693/QĐ-BYT
Ngày ban hành 04/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4693/QĐ-BYT thủ tục hành chính lĩnh vực đào tạo nghiên cứu khoa hoc và công nghệ thông tin 2015
8452/BYT-VPB1
Ngày ban hành 03/11/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 8452/BYT-VPB1 tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các bệnh viện
4495/QĐ-BYT
Ngày ban hành 30/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4495/QĐ-BYT xây dựng nội quy an toàn an ninh thông tin trong các đơn vị trong ngành y tế 2015
8321/BYT-BH
Ngày ban hành 30/10/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 8321/BYT-BH tăng cường quản lý cung ứng chỉ định sử dụng thanh toán bảo hiểm xã hội thuốc 2015
36/2015/TT-BYT
Ngày ban hành 29/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 36/2015/TT-BYT sửa đổi 40/2014/TT-BYT thuốc tân dược thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162