tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Chính phủ

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
09/NQ-CP
Ngày ban hành 03/02/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 09/NQ-CP 2018 thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
08/NQ-CP
Ngày ban hành 24/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 08/NQ-CP 2018 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW
12/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành 23/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 12/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 01/2015/NĐ-CP địa bàn hoạt động hải quan
13/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành 23/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 13/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật tiếp cận thông tin
07/NQ-CP
Ngày ban hành 16/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 07/NQ-CP 2018 phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm chủ đề Tương trợ tư pháp
06/NQ-CP
Ngày ban hành 16/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 06/NQ-CP 2018 phê chuẩn mở chính thức cặp cửa khẩu song phương Xín Mần Đô Long
11/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành 16/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 11/2018/NĐ-CP Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
10/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành 15/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 10/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương biện pháp phòng vệ thương mại
08/2018/ND-CP
Ngày ban hành 15/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Decree 08/2018/ND-CP amendments decrees related business conditions management Ministry of trade
08/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành 15/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 08/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định điều kiện đầu tư kinh doanh quản lý Bộ Công thương
04/NQ-CP
Ngày ban hành 12/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 04/NQ-CP 2018 điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Vĩnh Long
07/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành 10/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 07/2018/NĐ-CP Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
05/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành 05/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 05/2018/NĐ-CP Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ Tập đoàn Công nghiệp
06/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành 05/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 06/2018/NĐ-CP hỗ trợ ăn trưa trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non
03/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành 04/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 03/2018/NĐ-CP quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn Đài Tiếng nói Việt Nam
04/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành 04/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 04/2018/NĐ-CP cơ chế chính sách ưu đãi đối với Khu công nghệ cao Đà Nẵng
02/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành 04/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 02/2018/NĐ-CP quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn Đài Truyền hình Việt Nam
01/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành 03/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 01/2018/NĐ-CP điều lệ hoạt động Tổng công ty Lương thực miền Bắc
01/NQ-CP
Ngày ban hành 01/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 01/NQ-CP 2018 giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
166/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 31/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 166/2017/NĐ-CP chế độ quản lý sử dụng tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
138/NQ-CP
Ngày ban hành 31/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 138/NQ-CP 2017 Hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp thường kỳ tháng 12
165/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 31/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 165/2017/NĐ-CP quản lý sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam
137/NQ-CP
Ngày ban hành 31/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 137/NQ-CP 2017 chương trình thực hiện 21-NQ/TW công tác dân số trong tình hình mới
163/2017/ND-CP
Ngày ban hành 30/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Decree 163/2017/ND-CP on provision of logistics services
163/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 30/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 163/2017/NĐ-CP quy định kinh doanh dịch vụ logistics
161/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 161/2017/NĐ-CP sửa đổi Điều 12 Nghị định 21/2016/NĐ-CP bảo hiểm xã hội
01/NQLT-CP-BCHTWĐ
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 01/NQLT-CP-BCHTWĐ 2017 phối hợp của Chính phủ và Ban chấp hành Trung ương Đoàn
154/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 27/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 154/2017/NĐ-CP thuế nhập khẩu ưu đãi thực hiện Hiệp định thương mại Việt Nam Chi Lê
158/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 27/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 158/2017/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện Hiệp định Thương mại tự do
136/NQ-CP
Ngày ban hành 27/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 136/NQ-CP 2017 đơn giản hóa thủ tục về quản lý dân cư thuộc quản lý Bộ Kế hoạch
160/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 27/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 160/2017/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thực hiện Hiệp định kinh tế ASEAN Nhật Bản
159/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 27/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 159/2017/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thực hiện Hiệp định Thương mại ASEAN Ấn Độ
155/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 27/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 155/2017/NĐ-CP thuế nhập khẩu ưu đãi thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam Nhật Bản
153/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 27/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 153/2017/NĐ-CP thuế nhập khẩu ưu đãi thực hiện Hiệp định Thương mại ASEAN Trung Quốc
157/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 27/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 157/2017/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện Hiệp định ASEAN Hàn Quốc
156/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 27/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 156/2017/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thực hiện Hiệp định Thương mại ASEAN
152/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 27/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 152/2017/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn định mức sử dụng trụ sở làm việc
149/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 26/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 149/2017/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Hiệp định Thương mại Việt Nam Hàn Quốc
150/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 26/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 150/2017/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện Hiệp định Thương mại tự do
151/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 26/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 151/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý sử dụng tài sản công
135/NQ-CP
Ngày ban hành 26/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 135/NQ-CP 2017 điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của tỉnh Nam Định
147/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 147/2017/NĐ-CP sửa đổi 151/2013/NĐ-CP hoạt động Tổng công ty Đầu tư vốn nhà nước
147/2017/ND-CP
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Decree 147/2017/ND-CP amendments 151/2013/ND-CP tasks State Capital Investment Corporation
148/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 148/2017/NĐ-CP Điều lệ hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
146/2017/ND-CP
Ngày ban hành 15/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Decree 146/2017/ND-CP amendments to certain articles Decree 100/2016/ND-CP 12/2015/ND-CP
146/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 15/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 146/2017/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 100/2016/NĐ-CP Nghị định 12/2015/NĐ-CP
144/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 15/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 144/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Trợ giúp pháp lý
28/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 20/03/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 28/2017/NĐ-CP sửa đổi 131/2013/NĐ-CP 158/2013/NĐ-CP
27/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 15/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 27/2017/NĐ-CP sửa đổi 213/2013/NĐ-CP tổ chức hoạt động của thanh tra ngành Khoa học
KHONGSO
Ngày ban hành 15/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Nghị định điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội trợ cấp hàng tháng cán bộ xã đã nghỉ việc 2017
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162