Văn bản luật tổ chức Chính phủ

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
09/NQ-CP
Ngày ban hành 03/02/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 09/NQ-CP 2018 thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
08/NQ-CP
Ngày ban hành 24/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 08/NQ-CP 2018 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW
13/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành 23/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 13/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật tiếp cận thông tin
12/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành 23/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 12/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 01/2015/NĐ-CP địa bàn hoạt động hải quan
07/NQ-CP
Ngày ban hành 16/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 07/NQ-CP 2018 phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm chủ đề Tương trợ tư pháp
11/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành 16/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 11/2018/NĐ-CP Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
06/NQ-CP
Ngày ban hành 16/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 06/NQ-CP 2018 phê chuẩn mở chính thức cặp cửa khẩu song phương Xín Mần Đô Long
10/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành 15/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 10/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương biện pháp phòng vệ thương mại
08/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành 15/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 08/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định điều kiện đầu tư kinh doanh quản lý Bộ Công thương
08/2018/ND-CP
Ngày ban hành 15/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Decree 08/2018/ND-CP amendments decrees related business conditions management Ministry of trade
04/NQ-CP
Ngày ban hành 12/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 04/NQ-CP 2018 điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Vĩnh Long
07/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành 10/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 07/2018/NĐ-CP Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
05/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành 05/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 05/2018/NĐ-CP Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ Tập đoàn Công nghiệp
06/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành 05/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 06/2018/NĐ-CP hỗ trợ ăn trưa trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non
02/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành 04/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 02/2018/NĐ-CP quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn Đài Truyền hình Việt Nam
04/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành 04/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 04/2018/NĐ-CP cơ chế chính sách ưu đãi đối với Khu công nghệ cao Đà Nẵng
03/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành 04/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 03/2018/NĐ-CP quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn Đài Tiếng nói Việt Nam
01/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành 03/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 01/2018/NĐ-CP điều lệ hoạt động Tổng công ty Lương thực miền Bắc
01/NQ-CP
Ngày ban hành 01/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 01/NQ-CP 2018 giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
138/NQ-CP
Ngày ban hành 31/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 138/NQ-CP 2017 Hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp thường kỳ tháng 12
165/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 31/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 165/2017/NĐ-CP quản lý sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam
137/NQ-CP
Ngày ban hành 31/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 137/NQ-CP 2017 chương trình thực hiện 21-NQ/TW công tác dân số trong tình hình mới
166/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 31/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 166/2017/NĐ-CP chế độ quản lý sử dụng tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
163/2017/ND-CP
Ngày ban hành 30/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Decree 163/2017/ND-CP on provision of logistics services
163/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 30/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 163/2017/NĐ-CP quy định kinh doanh dịch vụ logistics
161/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 161/2017/NĐ-CP sửa đổi Điều 12 Nghị định 21/2016/NĐ-CP bảo hiểm xã hội
01/NQLT-CP-BCHTWĐ
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 01/NQLT-CP-BCHTWĐ 2017 phối hợp của Chính phủ và Ban chấp hành Trung ương Đoàn
154/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 27/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 154/2017/NĐ-CP thuế nhập khẩu ưu đãi thực hiện Hiệp định thương mại Việt Nam Chi Lê
153/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 27/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 153/2017/NĐ-CP thuế nhập khẩu ưu đãi thực hiện Hiệp định Thương mại ASEAN Trung Quốc
155/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 27/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 155/2017/NĐ-CP thuế nhập khẩu ưu đãi thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam Nhật Bản
152/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 27/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 152/2017/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn định mức sử dụng trụ sở làm việc
157/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 27/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 157/2017/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện Hiệp định ASEAN Hàn Quốc
136/NQ-CP
Ngày ban hành 27/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 136/NQ-CP 2017 đơn giản hóa thủ tục về quản lý dân cư thuộc quản lý Bộ Kế hoạch
160/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 27/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 160/2017/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thực hiện Hiệp định kinh tế ASEAN Nhật Bản
156/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 27/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 156/2017/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thực hiện Hiệp định Thương mại ASEAN
158/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 27/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 158/2017/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện Hiệp định Thương mại tự do
159/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 27/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 159/2017/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thực hiện Hiệp định Thương mại ASEAN Ấn Độ
135/NQ-CP
Ngày ban hành 26/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 135/NQ-CP 2017 điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của tỉnh Nam Định
149/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 26/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 149/2017/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Hiệp định Thương mại Việt Nam Hàn Quốc
151/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 26/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 151/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý sử dụng tài sản công
150/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 26/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 150/2017/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện Hiệp định Thương mại tự do
147/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 147/2017/NĐ-CP sửa đổi 151/2013/NĐ-CP hoạt động Tổng công ty Đầu tư vốn nhà nước
148/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 148/2017/NĐ-CP Điều lệ hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
147/2017/ND-CP
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Decree 147/2017/ND-CP amendments 151/2013/ND-CP tasks State Capital Investment Corporation
146/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 15/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 146/2017/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 100/2016/NĐ-CP Nghị định 12/2015/NĐ-CP
146/2017/ND-CP
Ngày ban hành 15/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Decree 146/2017/ND-CP amendments to certain articles Decree 100/2016/ND-CP 12/2015/ND-CP
144/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 15/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 144/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Trợ giúp pháp lý
28/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 20/03/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 28/2017/NĐ-CP sửa đổi 131/2013/NĐ-CP 158/2013/NĐ-CP
KHONGSO
Ngày ban hành 15/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Nghị định điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội trợ cấp hàng tháng cán bộ xã đã nghỉ việc 2017
27/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 15/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 27/2017/NĐ-CP sửa đổi 213/2013/NĐ-CP tổ chức hoạt động của thanh tra ngành Khoa học
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162