tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Chính phủ

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
20/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 14/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 20/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
19/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 14/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 19/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
15/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 14/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 15/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
21/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 14/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 21/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác
14/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 13/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 14/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt
12/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 12/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 12/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế
13/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 12/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 13/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung Điều 9 Nghị định số 86/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam
04/NQ-CP
Ngày ban hành 04/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 04/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 năm 2015
11/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 31/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 11/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường
10/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 28/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 10/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo
09/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 22/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 09/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
08/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 21/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan
03/NQ-CP
Ngày ban hành 21/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 03/NQ-CP năm 2015 phê duyệt Hiệp định về hợp tác và trợ giúp lẫn nhau trong các vấn đề về hải quan giữa Việt Nam - Ấn Độ do Chính phủ ban hành
07/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 16/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 07/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hội đồng Cạnh tranh
06/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 13/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 06/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
05/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 12/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số nội dung Bộ luật Lao động
05/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 11/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 05/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động
04/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 09/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
03/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 06/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 03/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường
01/NQ-CP
Ngày ban hành 03/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 do Chính phủ ban hành
01/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 02/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 01/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
02/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 02/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 02/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 162/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về chế độ tiền lương, chế độ trang phục đối với cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán Nhà nước và chế độ ưu tiên đối với kiểm toán viên nhà nước
126/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 126/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình
128/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 128/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về bán, giao và chuyển giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
127/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 127/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
101/NQ-CP
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 101/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2014 do Chính phủ ban hành
102/NQ-CP
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 102/NQ-CP năm 2014 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước do Chính phủ ban hành
101/NQ-CP
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 101/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp thường kì tháng 12 năm 2014
124/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 29/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Nghị định số 124/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi Khoản 6 Điều 31 Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
99/NQ-CP
Ngày ban hành 29/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 99/NQ-CP năm 2014 miễn thị thực có thời hạn đối với công dân các nước: Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển và Phần Lan do Chính phủ ban hành
125/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 29/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 125/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung quy định về dịch vụ giám định thương mại tại Nghị định số 120/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2011 và nghị định số 20/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006
98/NQ-CP
Ngày ban hành 26/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 98/NQ-CP năm 2014 tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới do Chính phủ ban hành
97/NQ-CP
Ngày ban hành 26/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 97/NQ-CP năm 2014 về Chương trình hành động triển khai Kết luận 96-KL/TW tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 22-CT/TW về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp do Chính phủ ban hành
123/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 25/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 123/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân", "Nghệ nhân Ưu tú" trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ
122/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 25/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 122/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về tổ chức và hoạt động của Thanh tra y tế
121/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 24/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 121/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Công ước Lao động hàng hải năm 2006 về chế độ lao động của thuyền viên làm việc trên tàu biển
120/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 17/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 120/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ
118/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 17/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 118/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp
119/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 17/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 119/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Dạy nghề, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng về khiếu nại, tố cáo
94/NQ-CP
Ngày ban hành 16/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 94/NQ-CP năm 2014 về đổi tên phường 6 thành phường Thắng Nhì thuộc thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Chính phủ ban hành
93/NQ-CP
Ngày ban hành 15/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 93/NQ-CP của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách phát triển y tế
92/NQ-CP
Ngày ban hành 08/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 92/NQ-CP năm 2014 về giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới do Chính phủ ban hành
117/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 08/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 117/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về Y tế xã, phường, thị trấn
90/NQ-CP
Ngày ban hành 05/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 90/NQ-CP năm 2014 xét duyệt quy hoạch sử dụng đất vào mục đích an ninh đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất vào mục đích an ninh 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của Bộ Công an do Chính phủ ban hành
91/NQ-CP
Ngày ban hành 05/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 91/NQ-CP năm 2014 xét duyệt quy hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của Bộ Quốc phòng
89/NQ-CP
Ngày ban hành 05/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 89/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2014
89/NQ-CP
Ngày ban hành 04/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 89/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2014
116/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 04/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 116/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật
115/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 03/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 115/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chế độ giám sát, kiểm tra việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được giao của doanh nghiệp nhà nước
114/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 26/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 114/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về đối tượng, điều kiện được phép nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162