tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Chính phủ

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
13-CP
Ngày ban hành 02/03/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 13-CP năm 1993 Quy định về công tác khuyến nông
15-CP
Ngày ban hành 02/03/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 15-CP
11-CP
Ngày ban hành 20/02/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 11-CP
10-CP
Ngày ban hành 17/02/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 10-CP
9-CP
Ngày ban hành 04/02/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 9-CP
07-CP
Ngày ban hành 30/01/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 07-CP năm 1993 về việc thành lập Cục đường bộ Việt nam trực thuộc Bộ giao thông vận tải
8-CP
Ngày ban hành 30/01/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 8-CP
08-CP
Ngày ban hành 30/01/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 08-CP về việc thành lập Cục đường sông Việt nam trực thuộc Bộ Giao thông vận tải
7-CP
Ngày ban hành 30/01/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 7-CP
06/CP
Ngày ban hành 29/01/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 06/CP năm 1993 tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy do Chính phủ ban hành
6-CP
Ngày ban hành 29/01/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 6-CP về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý do Chính phủ ban hành
5-CP
Ngày ban hành 29/01/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 5-CP
3-CP
Ngày ban hành 18/01/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 3-CP
4-CP
Ngày ban hành 18/01/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 4-CP
2-CP
Ngày ban hành 05/01/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 2-CP
01/CP
Ngày ban hành 05/01/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 01/CP của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban vật giá Chính phủ
02-CP
Ngày ban hành 05/01/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 02-CP năm 1993 về việc giải thể Tổng công ty du lịch Việt nam
02/CP
Ngày ban hành 05/01/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 02/CP của Chính phủ về việc giải thể Tổng công ty du lịch Việt nam
01-CP
Ngày ban hành 05/01/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 01-CP
20/CP
Ngày ban hành 27/12/1992
Hiệu lực Hết hiệu lực
Nghị quyết số 20/CP của Chính phủ : NQ phiên họp thường kỳ tháng 2 năm 1997
20-CP
Ngày ban hành 27/12/1992
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 20-CP của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục du lịch
18-CP
Ngày ban hành 26/12/1992
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 18-CP năm 1992 ban hành Quy định về thoả ước lao động tập thể
17-CP
Ngày ban hành 23/12/1992
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 17-CP năm 1992 về việc quản lý các nghề kinh doanh đặc biệt
16-CP
Ngày ban hành 18/12/1992
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 16-CP
14-CP
Ngày ban hành 05/12/1992
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 14-CP năm 1992 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý và bảo vệ rừng
12-CP
Ngày ban hành 01/12/1992
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 12-CP năm 1992 ban hành Quy chế các đoàn của ta ra nước ngoài và các đoàn nước ngoài vào nước ta
13-CP
Ngày ban hành 01/12/1992
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 13-CP
11-CP
Ngày ban hành 28/11/1992
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 11-CP năm 1992 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Thể dục Thể thao
9-CP
Ngày ban hành 14/11/1992
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 9-CP năm 1992 về tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của khách xuất - nhập cảnh
10-CP
Ngày ban hành 14/11/1992
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 10-CP năm 1992 sửa đổi chế độ đối với hàng hoá do những người đi hợp tác lao động, hợp tác chuuyên gia, công tác và học tập ở nước ngoài mang theo hoặc gửi về nước
07-CP
Ngày ban hành 27/10/1992
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 07-CP của Chính phủ về việc giao Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước quản lý Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương
6-CP
Ngày ban hành 27/10/1992
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 6-CP
05/CPb
Ngày ban hành 26/10/1992
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 05/CPb của Chính phủ : Nghị định về việc thay chức danh người đứng đầu Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam
5-CP
Ngày ban hành 26/10/1992
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 5-CP năm 1992 về việc thành lập Tổng cục Du lịch
4/CP
Ngày ban hành 26/10/1992
Hiệu lực Hết hiệu lực
Nghị định 4/CP
4-CP
Ngày ban hành 26/10/1992
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định về việc thành lập Tổng cục Thể dục thể thao
2-CP
Ngày ban hành 26/10/1992
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 2-CP năm 1992 về việc thành lập Ban Vật giá Chính phủ
3-CP
Ngày ban hành 26/10/1992
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 3-CP năm 1992 về việc thành lập Tổng cục Bưu điện
1-CP
Ngày ban hành 18/10/1992
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 1-CP
339/HĐBT
Ngày ban hành 22/09/1992
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 339/HĐBT của Chính phủ : Nghị định về việc thi hành Pháp lệnh về thuế nhà, đất
322/CP
Ngày ban hành 29/08/1992
Hiệu lực Hết hiệu lực
Quyết định 322/CP
32-CP
Ngày ban hành 23/01/1979
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 32-CP năm 1979 quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục du lịch Việt Nam do Chính phủ ban hành
200-CP
Ngày ban hành 21/06/1978
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 200-CP của Chính phủ về việc phát triển dược liệu trong nước
224-TTg
Ngày ban hành 24/05/1976
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết Định 224-TTg năm 1976 Về việc đào tạo trên đại học ở trong nước do Chính Phủ ban hành
311-TTg
Ngày ban hành 29/09/1975
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 311-TTg năm 1975 về việc tăng cường chỉ đạo công tác vệ sinh phòng bệnh, phòng và chống dịch, bảo vệ sức khỏe của nhân dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành
303-TTg
Ngày ban hành 22/09/1975
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 303-TTg năm 1975 thu học phí ở các lớp vỡ lòng và phổ thông các cấp do Thủ tương Chính phủ ban hành
297-TTg
Ngày ban hành 10/09/1975
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 297-TTg-1975 hướng dẫn hoàn thành việc khen thưởng gia đình quân nhân chống Mỹ, cứu nước do Chính phủ ban hành
134-CP
Ngày ban hành 30/06/1975
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 134-CP năm 1975 Quy chế phân phối nghiên cứu sinh và học sinh đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp đã tốt nghiệp
139-CP
Ngày ban hành 14/08/1973
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 139-CP năm 1973 về việc giải quyết chính sách đối với vùng phân lũ do Chính phủ ban hành
178-TTg
Ngày ban hành 13/08/1973
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 178-TTg năm 1973 về tiến hành tổng kiểm kê tài sản do Chính phủ ban hành
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162