tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Chính phủ

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
92/NQ-CP
Ngày ban hành 20/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 92/NQ-CP ký Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương Việt Nam Campuchia 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 19/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Nghị định hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm kế hoạch tài chính ngân sách 03 năm 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 14/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Nghị định quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải 2016
141/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 10/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 141/2016/NĐ-CP cơ chế tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực sự nghiệp kinh tế
89/NQ-CP
Ngày ban hành 10/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 89/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 08/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Nghị định chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch 2016
88/NQLT/CP-ĐCTUBTWMTTQVN
Ngày ban hành 07/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 88/NQLT/CP-ĐCTUBTWMTTQVN giảm nghèo bền vững nông thôn mới đô thị văn minh 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 07/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Nghị định xử phạt vi phạm hành chính phòng chống thiên tai khai thác bảo vệ công trình thủy lợi đê điều 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 01/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Nghị định sửa đổi Nghị định thuế thu nhập doanh nghiệp thuế thu nhập cá nhân thuế giá trị gia tăng 2016
138/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 138/2016/NĐ-CP Quy chế làm việc của Chính phủ
KHONGSO
Ngày ban hành 21/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Nghị định sửa đổi 48/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật giáo dục nghề nghiệp 2016
136/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 09/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 136/2016/NĐ-CP sửa đổi 221/2013/NĐ-CP áp dụng xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện
135/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 09/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 135/2016/NĐ-CP sửa đổi quy định thu tiền sử dụng đất thu tiền thuê đất thuê mặt nước
78/NQ-CP
Ngày ban hành 05/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 78/NQ-CP phê duyệt phạm vi cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và cửa khẩu quốc tế Xa Mát 2016
76/NQ-CP
Ngày ban hành 03/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 76/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 2016
134/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu
126/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 126/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Hiệp định Thương mại ASEAN Ấn Độ
123/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 123/2016/NĐ-CP chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Bộ cơ quan ngang Bộ
130/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 130/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thực hiện Hiệp định Thương mại ASEAN Hàn Quốc
131/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 131/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Hàn Quốc
125/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 125/2016/NĐ-CP biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện Hiệp định Việt Nam Nhật Bản
127/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 127/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hiệp định khu vực thương mại ASEAN Úc Niu Di lân
132/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 132/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện Hiệp định Thương mại Chi Lê
133/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 133/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế ASEAN Nhật Bản
129/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 129/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN
74/NQ-CP
Ngày ban hành 31/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 74/NQ-CP hoạt động xuất khẩu gạo 09 đơn vị hạch toán phụ thuộc 2016
73/NQ-CP
Ngày ban hành 26/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 73/NQ-CP chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu 2016 2020
121/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 24/08/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 121/2016/NĐ-CP thí điểm quản lý lao động tiền lương Tập đoàn Viễn thông Quân đội 2016 2020
72/NQ-CP
Ngày ban hành 16/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 72/NQ-CP sửa đổi phụ lục bảng đường bay Hiệp định Vận chuyển hàng không 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 11/08/2016
Hiệu lực Không xác định
Nghị định đào tạo bồi dưỡng cán bộ công viên chức 2016
71/NQ-CP
Ngày ban hành 05/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 71/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 2016
68/NQ-CP
Ngày ban hành 03/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 68/NQ-CP hiệp định miễn thị thực người mang hộ chiếu ngoại giao công vụ Ma xê đô ni a 2016
69/NQ-CP
Ngày ban hành 03/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 69/NQ-CP phê duyệt Hiệp định hợp tác tương trợ hành chính Hải quan Việt Nam và I-ta-li-a 2016
67/NQ-CP
Ngày ban hành 02/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 67/NQ-CP phê duyệt hiệp định khung Hợp tác kỹ thuật Việt Nam Ác-hen-ti-na 2016
65/NQ-CP
Ngày ban hành 27/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 65/NQ-CP phê duyệt Nghị định thư hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải Việt Nam Bê-la-rút 2016
66/NQ-CP
Ngày ban hành 27/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 66/NQ-CP phê duyệt Nghị định thư hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ Việt Nam Nga
64/NQ-CP
Ngày ban hành 22/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 64/NQ-CP Chương trình hành động Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII 2016
63/NQ-CP
Ngày ban hành 22/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 63/NQ-CP Chương trình hành động Nghị quyết Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 2016 2020
118/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 22/07/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 118/2016/NĐ-CP sửa đổi 56/2008/NĐ-CP ngân hàng mô trung tâm điều phối ghép bộ phận 2016
117/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 21/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 117/2016/NĐ-CP sửa đổi 204/2004/NĐ-CP tiền lương cán bộ công viên chức lực lượng vũ trang
62/NQ-CP
Ngày ban hành 21/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 62/NQ-CP miễn thị thực thành viên tổ bay của hãng hàng không nước ngoài 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 20/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Nghị định sửa đổi Nghị định 104/2007/NĐ-CP kinh doanh dịch vụ đòi nợ 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 15/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Nghị định thực hiện quyền trách nhiệm cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước 2016
115/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 08/07/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 115/2016/NĐ-CP sửa đổi 163/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hóa chất phân bón vật liệu nổ 2016
114/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 08/07/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 114/2016/NĐ-CP lệ phí đăng ký nuôi con nuôi lệ phí cấp giấy phép tổ chức con nuôi nước ngoài
60/NQ-CP
Ngày ban hành 08/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 60/NQ-CP nhiệm vụ giải pháp thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 2016
59/NQ-CP
Ngày ban hành 07/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 59/NQ-CP phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 6 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 05/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực dầu khí kinh doanh xăng dầu khí 2016
80/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 80/2016/NĐ-CP sửa đổi 101/2012/NĐ-CP thanh toán không dùng tiền mặt
86/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 86/2016/NĐ-CP điều kiện đầu tư kinh doanh chứng khoán
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162