tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Chính phủ

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
99/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 99/2016/NĐ-CP quản lý sử dụng con dấu
90/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 90/2016/NÐ-CP điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
57/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 57/2016/NĐ-CP sửa đổi Điều 7 10/2010/NĐ-CP hoạt động thông tin tín dụng
83/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 83/2016/NĐ-CP bậc trình độ kỹ năng nghề điều kiện nâng bậc công nhân quốc phòng
72/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 72/2016/NĐ-CP hoạt động nhiếp ảnh
70/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 70/2016/NĐ-CP điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải
85/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 85/2016/NĐ-CP bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ
65/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 65/2016/NĐ-CP điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô dịch vụ sát hạch lái xe
94/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 94/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thống kê
95/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 95/2016/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực thống kê
97/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 97/2016/NĐ-CP nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia
63/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 63/2016/NĐ-CP điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới 2016
75/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 75/2016/NĐ-CP điều kiện thực hiện kinh doanh dịch vụ xét nghiệm HIV
89/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 89/2016/NĐ-CP điều kiện hoạt động đại lý đổi ngoại tệ hoạt động dịch vụ nhận chi trả ngoại tệ 2016
69/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 69/2016/NĐ-CP điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ
71/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 71/2016/NĐ-CP trình tự thủ tục thi hành án hành chính xử lý trách nhiệm người không thi hành
82/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 82/2016/NĐ-CP quân hiệu cấp hiệu phù hiệu trang phục Quân đội nhân dân Việt Nam
60/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 60/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư kinh doanh lĩnh vực tài nguyên môi trường
79/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 79/2016/NĐ-CP điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo kiến thức quản lý nhà chung cư chung cư 2016
67/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 67/2016/NĐ-CP điều kiện sản xuất kinh doanh thực phẩm quản lý chuyên ngành Bộ Y tế
66/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 66/2016/NĐ-CP điều kiện đầu tư kinh doanh bảo vệ kiểm định thực vật giống cây trồng thủy sản
93/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 93/2016/NĐ-CP điều kiện sản xuất mỹ phẩm
73/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 73/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi
74/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 74/2016/NĐ-CP quản lý sử dụng kinh phí công tác điều ước quốc tế thỏa thuận quốc tế
59/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 59/2016/NĐ-CP Chứng minh quân nhân chuyên nghiệp công nhân viên chức quốc phòng
77/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 77/2016/NĐ-CP sửa đổi điều kiện đầu tư kinh doanh mua bán hàng hóa quốc tế hóa chất
KHONGSO
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Nghị định quy định giao dịch điện tử giao dịch điện tử lĩnh vực đất đai 2016
56/NQ-CP
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 56/NQ-CP gia hạn việc miễn thị thực có thời hạn công dân Anh Pháp Đức Tây Ban Nha 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 24/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Nghị định hướng dẫn Luật thi đua khen thưởng 2016
54/NQ-CP
Ngày ban hành 24/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 54/NQ-CP phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 6 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 23/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Nghị định kiểm toán nội bộ 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 22/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Nghị định sửa đổi 86/2014/NĐ-CP kinh doanh điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 21/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Dự thảo Nghị định Quy định về lệ phí môn bài
KHONGSO
Ngày ban hành 17/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Nghị định quy định xây dựng quản lý khai thác hệ thống thông tin đất đai 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 15/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực tài nguyên nước khoáng sản 2016
55/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 15/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 55/2016/NĐ-CP điều chỉnh mức lương hưu trợ cấp mất sức lao động giáo viên mầm non
52/NQ-CP
Ngày ban hành 15/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 52/NQ-CP đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số 2016 2020
54/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 14/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 54/2016/NĐ-CP cơ chế tự chủ tổ chức khoa học công nghệ công lập
53/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 13/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 53/2016/NĐ-CP lao động tiền lương thù lao tiền thưởng công ty cổ phần vốn góp chi phối Nhà nước
51/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 13/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 51/2016/NĐ-CP tiền lương tiền thưởng người lao động làm việc công ty nhà nước nắm vốn điều lệ
52/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 13/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 52/2016/NĐ-CP tiền lương thù lao tiền thưởng người quản lý công ty nhà nước nắm vốn điều lệ
KHONGSO
Ngày ban hành 09/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Nghị định về hoạt động tiêm chủng
KHONGSO
Ngày ban hành 08/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Nghị định quy định điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng kiểm định xây dựng 2016
48/NQ-CP
Ngày ban hành 07/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 48/NQ-CP phê duyệt Hiệp định Hàng hải giữa Việt Nam Thổ Nhĩ Kỳ 2016
49/NQ-CP
Ngày ban hành 07/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 49/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 2016
47/NQ-CP
Ngày ban hành 06/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 47/NQ-CP phê duyệt hiệp định vận tải biển Việt Nam Xu Đăng 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 02/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Dự thảo Nghị định hướng dẫn Pháp lệnh quản lý thị trường 2016
50/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 50/2016/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư
KHONGSO
Ngày ban hành 01/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực nông nghiệp
49/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 27/05/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 49/2016/NĐ-CP sửa đổi 109/2013/NĐ-CP xử phạt hành chính quản lý giá phí lệ phí hóa đơn
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162