tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Chính phủ

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
KHONGSO
Ngày ban hành 27/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Nghị định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực thống kê
49/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 27/05/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 49/2016/NĐ-CP sửa đổi 109/2013/NĐ-CP xử phạt hành chính quản lý giá phí lệ phí hóa đơn
41/NQ-CP
Ngày ban hành 26/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 41/NQ-CP chính sách ưu đãi thuế thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin tại Việt Nam 2016
45/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 26/05/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 45/2016/NĐ-CP sửa đổi 127/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính cưỡng chế thi hành hải quan
46/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 26/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 46/2016/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính giao thông đường bộ đường sắt
47/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 26/05/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 47/2016/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở cán bộ công chức viên chức lực lượng vũ trang
KHONGSO
Ngày ban hành 19/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Nghị định quy định điều kiện đầu tư kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện lĩnh vực giáo dục 2016
35/NQ-CP
Ngày ban hành 16/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 35/NQ-CP hỗ trợ phát triển doanh nghiệp 2020 2016
34/NQ-CP
Ngày ban hành 16/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 34/NQ-CP ký hiệp định tổ chức hợp tác rừng Châu Á 2016
38/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 15/05/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 38/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật khí tượng thủy văn
35/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 15/05/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 35/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thú y
37/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 15/05/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 37/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật An toàn vệ sinh lao động bảo hiểm tai nạn lao động
33/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 10/05/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 33/2016/NĐ-CP bảo hiểm xã hội bắt buộc quân nhân công an nhân dân công tác cơ yếu
33/NQ-CP
Ngày ban hành 09/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 33/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2016
31/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 06/05/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 31/2016/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giống cây trồng bảo vệ thực vật 2016
32/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 06/05/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 32/2016/NĐ-CP
30/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 28/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 30/2016/NĐ-CP đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp
19/2016/NQ-CP
Ngày ban hành 28/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 19/2016/NQ-CP nhiệm vụ giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh 2016 2017
31/NQ-CP
Ngày ban hành 22/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 31/NQ-CP phê duyệt Nghị định thư khung pháp lý Cơ chế một cửa ASEAN 2016
29/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 21/04/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 29/2016/NĐ-CP sửa đổi 160/2007/NĐ-CP cờ truyền thống trang phục lực lượng Công an
28/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 20/04/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 28/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 56/2014/NĐ-CP 18/2012/NĐ-CP Quỹ bảo trì đường bộ
KHONGSO
Ngày ban hành 11/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Nghị định quy định cơ chế tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập văn hóa gia đình thể thao du lịch 2016
26/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 06/04/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 26/2016/NĐ-CP trợ phụ cấp công viên chức người lao động cơ sở quản lý người nghiện ma túy
25/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 06/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 25/2016/NĐ-CP điều lệ tổ chức hoạt động tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam
27/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 06/04/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 27/2016/NĐ-CP chế độ chính sách hạ sĩ quan binh sĩ thân nhân
24A/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 05/04/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 24a/2016/NĐ-CP quản lý vật liệu xây dựng
23/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 05/04/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 23/2016/NĐ-CP xây dựng quản lý sử dụng nghĩa trang cơ sở hỏa táng
24/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 05/04/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 24/2016/NĐ-CP chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước
27/NQ-CP
Ngày ban hành 05/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 27/NQ-CP công tác người Việt Nam ở nước ngoài 2016 2020
25/NQ-CP
Ngày ban hành 04/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 25/NQ-CP phê duyệt hiệp định vận tải biển Việt Nam Mi-an-ma 2016
24/NQ-CP
Ngày ban hành 01/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 24/NQ-CP phê duyệt thỏa thuận chương trình lao động kỳ nghỉ Việt Nam Ôxtơrâylia 2016
21/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 31/03/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 21/2016/NĐ-CP thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội thất nghiệp y tế
20/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 30/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 20/2016/NĐ-CP cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính
KHONGSO
Ngày ban hành 30/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Nghị định về quản lý và sử dụng Nghị định về quản lý và sử dụng con dấu 2016
23/NQ-CP
Ngày ban hành 30/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 23/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 2016
90/CTRPH/CP-ĐCTUBTWMTTQVN
Ngày ban hành 30/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chương trình 90/CTrPH/CP-ĐCTUBTWMTTQVN bảo đảm an toàn thực phẩm 2016 2020
22/NQ-CP
Ngày ban hành 29/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 22/NQ-CP hiệp định trung tâm điều phối ASEAN thú y bệnh truyền lây từ động vật sang người 2016
86/CP-NC
Ngày ban hành 28/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 86/CP-NC đính chính nghị định 71/2015/NĐ-CP người phương tiện khu vực biên giới biển 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 25/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Nghị định sửa đổi Nghị định 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 24/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Nghị định sửa đổi 108/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính thị trường chứng khoán 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 23/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Nghị định kiểm nghiệm thực phẩm chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy an toàn thực phẩm 2016
19/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 22/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 19/2016/NĐ-CP kinh doanh khí
21/NQ-CP
Ngày ban hành 21/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 21/NQ-CP phân cấp quản lý nhà nước chính phủ ủy ban nhân dân tỉnh 2016
18/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 18/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 18/2016/NĐ-CP sửa đổi 53/2013/NĐ-CP thành lập tổ chức hoạt động công ty quản lý tài sản
17/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 17/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 17/2016/NĐ-CP sửa đổi 112/2013/NĐ-CP trục xuất tạm giữ áp giải người nước ngoài
16/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 16/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 16/2016/NĐ-CP quản lý sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA vốn vay ưu đãi nước ngoài 2016
15/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 15/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 15/2016/NĐ-CP sửa đổi 79/2012/NĐ-CP biểu diễn nghệ thuật thời trang thi người đẹp sân khấu
14/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 15/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 14/2016/NĐ-CP ngành nghề quân đội phù hợp yêu cầu của Quân đội nhân dân đối với công dân nữ
20/NQ-CP
Ngày ban hành 03/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 20/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 2016
52/BC-CP
Ngày ban hành 03/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 52/BC-CP kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2015 2016
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162