tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Chính phủ

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
18/NQ-CP
Ngày ban hành 26/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 18/NQ-CP ký nghị định thư 2 chỉ định cửa khẩu biên giới ASEAN tạo thuận lợi hàng hóa quá cảnh
17/NQ-CP
Ngày ban hành 26/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 17/NQ-CP phê duyệt hiệp định ASEAN trang thiết bị y tế 2016
16/NQ-CP
Ngày ban hành 25/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 16/NQ-CP nghị định thư sửa đổi hiệp định vận chuyển hàng không Việt Nam Niu Di-lân 2016
15/NQ-CP
Ngày ban hành 25/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 15/NQ-CP hiệp định vận chuyển hàng không song phương Việt Nam Thổ Nhĩ Kỳ
13/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 19/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 13/2016/NĐ-CP đăng ký chế độ công dân khám kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự
12/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 19/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 12/2016/NĐ-CP phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 16/02/2016
Hiệu lực Không xác định
Nghị định sửa đổi hướng dẫn luật phòng chống bệnh truyền nhiễm an toàn sinh học phòng xét nghiệm
10/NQ-CP
Ngày ban hành 04/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 10/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2016
11/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 03/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Bộ luật Lao động lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
09/NQ-CP
Ngày ban hành 02/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 09/NQ-CP ký hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 02/02/2016
Hiệu lực Không xác định
Nghị định hướng dẫn Luật tài nguyên môi trường biển hải đảo
10/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 10/2016/NĐ-CP cơ quan thuộc Chính phủ
08/NQ-CP
Ngày ban hành 01/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 08/NQ-CP chấm dứt hiệu lực thỏa thuận hợp tác nuôi con nuôi quốc tế giữa Việt Nam Québec
09/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 28/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 09/2016/NĐ-CP tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm
07/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 25/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết văn phòng đại diện chi nhánh thương nhân nước ngoài
08/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 25/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 08/2016/NĐ-CP số lượng phó chủ tịch ủy ban thủ tục bầu từ chức miễn nhiệm thành viên ủy ban
06/NQ-CP
Ngày ban hành 22/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 06/NQ-CP ký bổ sung nghị định thư hiệp định tránh đánh thuế hai lần Việt Nam Ấn Độ 2016
05/NQ-CP
Ngày ban hành 18/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 05/NQ-CP tổ chức cơ quan chuyên môn Kiên Giang
06/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 18/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 06/2016/NĐ-CP
04/NQ-CP
Ngày ban hành 15/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 04/NQ-CP duyệt Hiệp định chuyến bay qua lãnh thổ Việt Nam Ả rập thống nhất 2016
05/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 11/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 05/2016/NĐ-CP
KHONGSO
Ngày ban hành 08/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Nghị định hướng dẫn Luật an toàn vệ sinh lao động
01/NQ-CP
Ngày ban hành 07/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 01/NQ-CP nhiệm vụ giải pháp chỉ đạo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách 2016
04/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 06/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 04/2016/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật quản lý sử dụng tài sản nhà nước
03/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 05/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 03/2016/NĐ-CP quy định chi tiết biện pháp thi hành một số điều Luật Dân quân tự vệ
01/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 05/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 01/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
136/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 31/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 136/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công
135/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 31/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 135/2015/NĐ-CP quy định đầu tư gián tiếp ra nước ngoài
89/NQ-CP
Ngày ban hành 31/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 89/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2015
90/NQ-CP
Ngày ban hành 31/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 90/NQ-CP nâng cấp cửa khẩu phụ Chàng Riệc Tây Ninh thành cửa khẩu chính 2015
137/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 31/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 137/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Căn cước công dân
134/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 29/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 134/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện
133/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 28/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 133/2015/NĐ-CP phối hợp dân quân tự vệ bảo vệ biên giới an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
131/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 25/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 131/2015/NĐ-CP hướng dẫn dự án quan trọng quốc gia
132/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 25/12/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 132/2015/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa
86/NQ-CP
Ngày ban hành 21/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 86/NQ-CP ký Hiệp định hợp tác văn hóa giữa Việt Nam Ê cu a đo
129/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 15/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 129/2015/NĐ-CP thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân
128/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 15/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 128/2015/NĐ-CP sửa đổi danh mục hàng phân công cơ quan quản lý hàng dự trữ quốc gia
KHONGSO
Ngày ban hành 15/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Nghị định quy định cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
85/NQ-CP
Ngày ban hành 14/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 85/NQ-CP phê duyệt Hiệp định Việt Nam Vê-nê-xu-ê-la Hợp tác nông nghiệp 2015 2018
127/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 14/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 127/2015/NĐ-CP tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương
KHONGSO
Ngày ban hành 11/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Nghị định hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc quân nhân công an nhân dân
83/NQ-CP
Ngày ban hành 09/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 83/NQ-CP đàm phán ký kết với Lào vốn viện trợ của Việt Nam 2015
126/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 09/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 126/2015/NĐ-CP sửa đổi danh mục chất ma túy tiền chất theo Nghị định 82/2013/NĐ-CP
125/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 04/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 125/2015/NĐ-CP quản lý hoạt động bay
81/NQ-CP
Ngày ban hành 02/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 81/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2015
KHONGSO
Ngày ban hành 30/11/2015
Hiệu lực Không xác định
Nghị định xử phạt vi phạm hành chính đầu tư xây dựng khai thác khoáng sản kinh doanh bất động sản
124/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 19/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 124/2015/NĐ-CP sửa đổi 185/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính sản xuất buôn bán hàng giả cấm
123/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 15/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch
122/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 14/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 122/2015/NĐ-CP mức lương tối thiểu vùng người lao động theo hợp đồng lao động
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162