tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Chính phủ

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
119/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 13/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
118/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 12/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư
117/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 12/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 117/2015/NĐ-CP xây dựng quản lý sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở thị trường bất động sản
115/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 11/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội bắt buộc
116/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 11/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 116/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2011/NĐ-CP cchuyển đổi doanh nghiệp nhà nước
114/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 09/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 114/2015/NĐ-CP sửa đổi 29/2008/NĐ-CP khu công nghiệp khu chế xuất khu kinh tế
113/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 09/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 113/2015/NĐ-CP phụ cấp đặc thù trách nhiệm công việc nguy hiểm nhà giáo cơ sở giáo dục nghề nghiệp
79/NQ-CP
Ngày ban hành 04/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 79/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 2015
112/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 03/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 112/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 123/2004/NĐ-CP cơ chế tài chính ngân sách đặc thù Hà Nội
111/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 03/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 111/2015/NĐ-CP phát triển công nghiệp hỗ trợ
110/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 29/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 110/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 21/2010/NĐ-CP quản lý biên chế công chức
108/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 28/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 108/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi
109/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 28/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 109/2015/NĐ-CP
106/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 23/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 106/2015/NĐ-CP quản lý người đại diện phần vốn nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ
102/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 20/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 102/2015/NĐ-CP quản lý khai thác cảng hàng không sân bay
103/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 20/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 103/2015/NĐ-CP hướng dẫn một số điều Luật Công an nhân dân
99/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 20/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở
100/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 20/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 100/2015/NĐ-CP phát triển quản lý nhà ở xã hội
101/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 20/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 101/2015/NĐ-CP cải tạo xây dựng lại nhà chung cư
105/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 20/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 105/2015/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh Cảnh sát môi trường
96/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 19/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 96/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của luật doanh nghiệp
97/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 19/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 97/2015/NĐ-CP quản lý người giữ chức danh công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước chủ sở hữu
95/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 16/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 95/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Dầu khí
94/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 16/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 94/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 136/2007/NĐ-CP xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam
93/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 15/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 93/2015/NĐ-CP tổ chức quản lý hoạt động doanh nghiệp quốc phòng an ninh
36A/NQ-CP
Ngày ban hành 14/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 36a/NQ-CP Chính phủ điện tử
90/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 13/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 90/2015/NĐ-CP sửa đổi 117/2011/NĐ-CP quản lý chế độ ăn mặc ở sinh hoạt y tế phạm nhân
91/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 13/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 91/2015/NĐ-CP đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp
92/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 13/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 92/2015/NĐ-CP an ninh hàng không
75/NQ-CP
Ngày ban hành 12/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 75/NQ-CP phê duyệt Hiệp định Thương mại biên giới Việt Nam Lào
88/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 07/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 88/2015/NĐ-CP sửa đổi một số điều của Nghị định 95/2013/NĐ-CP
72/NQ-CP
Ngày ban hành 07/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 72/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2015
89/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 07/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 89/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 67/2014/NĐ-CP một số chính sách phát triển thủy sản
87/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 06/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 87/2015/NĐ-CP giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp
71/NQ-CP
Ngày ban hành 05/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 71/NQ-CP ký công hàm trao đổi áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần Việt Nam Nhật Bản
86/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 02/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 86/2015/NĐ-CP cơ chế thu quản lý học phí cơ sở giáo dục quốc dân năm học 2015 2016 đến 2020 2021
85/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 85/2015/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động chính sách lao động nữ
84/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 30/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 84/2015/NĐ-CP giám sát đánh giá đầu tư
KHONGSO
Ngày ban hành 25/09/2015
Hiệu lực Không xác định
Nghị định thủ tục đăng ký chế độ công dân thời gian đăng ký khám kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự
67/NQ-CP
Ngày ban hành 25/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 67/NQ-CP công nhận tương đương học tập văn bằng đại học sau đại học Việt Nam Cuba
83/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 25/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 83/2015/NĐ-CP đầu tư ra nước ngoài
82/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 24/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 82/2015/NĐ-CP miễn thị thực người Việt Nam định cư ở nước ngoài người nước ngoài
66/NQ-CP
Ngày ban hành 24/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 66/NQ-CP ký nghị định thư sửa đổi hiệp định hợp tác kinh tế toàn diện ASEAN Hàn Quốc
81/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 18/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 81/2015/NĐ-CP
80/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 17/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 80/2015/NĐ-CP sửa đổi 14/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Trợ giúp pháp lý
78/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 14/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 78/2015/NĐ-CP đăng ký doanh nghiệp
63/NQ-CP
Ngày ban hành 14/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 63/NQ-CP Nâng cao năng lực hoạch định chính sách tài chính tính đến yếu tố bình đẳng giới
79/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 14/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 79/2015/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
76/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 10/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 76/2015/NĐ-CP
77/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 10/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 77/2015/NĐ-CP kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162