tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Chính phủ

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
74/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 09/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 74/2015/NĐ-CP về phòng không nhân dân
75/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 09/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 75/2015/NĐ-CP bảo vệ phát triển rừng gắn giảm nghèo nhanh bền vững hỗ trợ đồng bào dân tộc
73/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 08/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 73/2015/NĐ-CP tiêu chuẩn phân tầng khung xếp hạng tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học
72/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 07/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 72/2015/NĐ-CP quản lý hoạt động thông tin đối ngoại
62/NQ-CP
Ngày ban hành 07/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 62/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2015
KHONGSO
Ngày ban hành 03/09/2015
Hiệu lực Không xác định
Nghị định sửa đổi Nghị định 31/2013/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
71/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 03/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 71/2015/NĐ-CP quản lý hoạt động người phương tiện trong khu vực biên giới biển Việt Nam
70/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 70/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế Quân đội Công an nhân dân người làm cơ yếu
69/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 26/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 69/2015/NĐ-CP sửa đổi 175/2013/NĐ-CP Điều lệ tổ chức Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
61/NQ-CP
Ngày ban hành 26/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 61/NQ-CP 2015 ký Nghị định thư về khung pháp lý Cơ chế một cửa ASEAN
KHONGSO
Ngày ban hành 21/08/2015
Hiệu lực Không xác định
Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính
KHONGSO
Ngày ban hành 20/08/2015
Hiệu lực Không xác định
Nghị định sửa đổi quy hoạch kế hoạch sử dụng đất thu hồi đất giao cho thuê đất chuyển mục đích sử dụng
68/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 18/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 68/2015/NĐ-CP
KHONGSO
Ngày ban hành 18/08/2015
Hiệu lực Không xác định
Nghị định về phân loại đô thị
67/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 14/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 67/2015/NĐ-CP sửa đổi 110/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực bổ trợ tư pháp
KHONGSO
Ngày ban hành 13/08/2015
Hiệu lực Không xác định
Nghị định sửa đổi Nghị định 35/2008/NĐ-CP về xây dựng quản lý và sử dụng nghĩa trang
66/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 12/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 66/2015/NĐ-CP Quy định về Nhà chức trách hàng không
58/NQ-CP
Ngày ban hành 07/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 58/NQ-CP 2015 thành lập Ban Thư ký triển khai Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về nghề du lịch
59/NQ-CP
Ngày ban hành 07/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 59/NQ-CP 2015 triển khai thi hành Luật doanh nghiệp Luật đầu tư
65/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 07/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 65/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định xử phạt vi phạm hành chính đăng đưa tin sai sự thật
57/NQ-CP
Ngày ban hành 06/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 57/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2015
64/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 06/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 64/2015/NĐ-CP phối hợp giữa Bộ cơ quan ngang Bộ Ủy ban trong quản lý xuất nhập cảnh
56/NQ-CP
Ngày ban hành 05/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 56/NQ-CP phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7 năm 2015
54/NQ-CP
Ngày ban hành 30/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 54/NQ-CP phân công Phó Thủ tướng thay mặt Chính phủ xét duyệt hồ sơ đề nghị đặc xá 2015
63/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 22/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 63/2015/NĐ-CP chính sách lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn
KHONGSO
Ngày ban hành 21/07/2015
Hiệu lực Không xác định
Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa
62/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 18/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 62/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự
Khongso
Ngày ban hành 13/07/2015
Hiệu lực Không xác định
Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn
52/NQ-CP
Ngày ban hành 10/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 52/NQ-CP năm 2015 ký Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về Chiến lược hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 do Chính phủ ban hành
61/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 09/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 61/2015/NĐ-CP Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm
Khongso/DTND
Ngày ban hành 06/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư
51/NQ-CP
Ngày ban hành 02/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 51/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2015
Khongso
Ngày ban hành 01/07/2015
Hiệu lực Không xác định
Dự thảo Nghị định quy định quỹ hưu trí tự nguyện
Khongso/DT
Ngày ban hành 30/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt
Khongso/DTND
Ngày ban hành 28/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn
60/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 26/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 60/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 58/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán và Luật Chứng khoán sửa đổi
Khongso
Ngày ban hành 25/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 193/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã
59/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 18/06/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng
46/NQ-CP
Ngày ban hành 18/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 46/NQ-CP năm 2015 về miễn thị thực có thời hạn đối với công dân các nước: Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, I-ta-li-a do Chính phủ ban hành
44/NQ-CP
Ngày ban hành 17/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 44/NQ-CP năm 2015 phê duyệt Hiệp định Thương mại dịch vụ ASEAN-Ấn Độ do Chính phủ ban hành
Khongso/DTND
Ngày ban hành 17/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Dự thảo Nghị định về hòa giải thương mại
57/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 16/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 57/2015/NĐ-CP
58/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 16/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 58/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước
42/NQ-CP
Ngày ban hành 11/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 42/NQ-CP năm 2015 phê duyệt “Hiệp định Bổ sung cho Hiệp định khung về hợp tác giữa Việt Nam và Bô-li-va Vê-nê-xu-ê-la về hợp tác trong lĩnh vực thương mại" do Chính phủ ban hành
55/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 09/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
56/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 09/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 56/2015/NĐ-CP về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
41/NQ-CP
Ngày ban hành 09/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 41/NQ-CP năm 2015 về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới do Chính phủ ban hành
54/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 08/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 54/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả
39/NQ-CP
Ngày ban hành 01/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 39/NQ-CP năm 2015 về miễn thị thực có thời hạn đối với công dân nước Cộng hòa Bê-la-rút do Chính phủ ban hành
40/NQ-CP
Ngày ban hành 01/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 40/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2015
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162