tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Chính phủ

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
53/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 29/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 53/2015/NĐ-CP Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức
38/NQ-CP
Ngày ban hành 29/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 38/NQ-CP năm 2015 phê duyệt Hiệp định Vận tải biển giữa Việt Nam và Tan-da-ni-a do Chính phủ ban hành
52/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 28/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 52/2015/NĐ-CP
Khongso/DTND
Ngày ban hành 27/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội tự nguyện
51/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 26/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 51/2015/NĐ-CP
Khongso
Ngày ban hành 20/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế
230/CP-KGVX
Ngày ban hành 20/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 230/CP-KGVX 2015 đính chính Nghị định 21/2015/NĐ-CP
50/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 18/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 50/2015/NĐ-CP
48/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 15/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 48/2015/NĐ-CP
49/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 15/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 49/2015/NĐ-CP
KHONGSO/DTND
Ngày ban hành 14/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Nghị định quản lý lao động tiền lương tiền thưởng công ty có cổ phần vốn góp chi phối của Nhà nước
47/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 14/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 47/2015/NĐ-CP
46/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 12/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 46/2015/NĐ-CP
44/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 06/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 44/2015/NĐ-CP
45/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 06/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 45/2015/NĐ-CP về hoạt động đo đạc và bản đồ
43/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 06/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 43/2015/NĐ-CP Quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước
42/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 05/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 42/2015/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh
Khongso
Ngày ban hành 05/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Hiệp định thương mại tư do giữa Việt Nam - Hàn Quốc
41/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 05/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 41/2015/NĐ-CP Quy định về xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", Thầy thuốc Ưu tú"
33/NQ-CP
Ngày ban hành 30/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 33/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2015 do Chính phủ ban hành
39/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 27/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 39/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số
40/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 27/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 40/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
31/NQ-CP
Ngày ban hành 25/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 31/NQ-CP năm 2015 về ký Nghị định thư sửa đổi Bản thỏa thuận năm 2010 về thương mại gạo giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Phi-líp-pin do Chính phủ ban hành
38/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 24/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 38/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý chất thải và phế liệu
37/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 22/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 37/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
28/NQ-CP
Ngày ban hành 22/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 28/NQ-CP năm 2015 phê duyệt Nghị định thư thứ nhất sửa đổi Hiệp định thành lập Khu vực thương mại tự do ASEAN - Ôt-xtrây-lia - Niu Di-lân do Chính phủ ban hành
29/NQ-CP
Ngày ban hành 22/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 29/NQ-CP năm 2015 phê duyệt Hiệp định Đầu tư trong khuôn khổ Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện Asean - Ấn Độ do Chính phủ ban hành
36/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 17/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 36/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định tiêu chí thành lập Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức, nhiệm vụ và hoạt động của Hải quan các cấp
26/NQ-CP
Ngày ban hành 15/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 26/NQ-CP năm 2015 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế do Chính phủ ban hành
35/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 13/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
24/NQ-CP
Ngày ban hành 06/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 24/NQ-CP năm 2015 phê duyệt Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam - Lào do Chính phủ ban hành
25/NQ-CP
Ngày ban hành 05/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 25/NQ-CP năm 2015 về phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 2015 do Chính phủ ban hành
34/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 31/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 34/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
33/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 27/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 33/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra
KHONGSO/DTND
Ngày ban hành 27/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Nghị định sửa đổi Nghị định 102/2013/NĐ- CP quy định về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
32/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 25/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 32/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
31/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 24/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 31/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia
30/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 17/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 30/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
29/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 15/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 29/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng
28/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 12/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 28/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
19/NQ-CP
Ngày ban hành 12/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 19/NQ-CP năm 2015 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015 - 2016 do Chính phủ ban hành
27/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 10/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 27/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú"
26/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 09/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội
05/NQ-CP
Ngày ban hành 04/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 05/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2015
24/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 27/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 24/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa
23/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 16/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
22/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 16/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 22/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản
16/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 14/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị nghiệp công lập
17/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 14/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 17/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống
18/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 14/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 18/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162