tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Cục Giám sát quản lý về hải quan

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
531/GSQL-GQ4
Ngày ban hành 16/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 531/GSQL-GQ4 vướng mắc C O mẫu E 2017
530/GSQL-GQ4
Ngày ban hành 16/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 530/GSQL-GQ4 đề nghị bổ sung C O mẫu KV 2017
528/GSQL-GQ5
Ngày ban hành 16/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 528/GSQL-GQ5 hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào đưa ra kho ngoại quan 2017
527/GSQL-GQ3
Ngày ban hành 15/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 527/GSQL-GQ3 xác nhận thanh khoản tờ khai tạm nhập tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh 2017
520/GSQL-GQ1
Ngày ban hành 15/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 520/GSQL-GQ1 nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng 2017
516/GSQL-GQ1
Ngày ban hành 14/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 516/GSQL-GQ1 kiểm tra an toàn thực phẩm khẩu là mẫu thử nghiệm nghiên cứu 2017
500/GSQL-GQ2
Ngày ban hành 13/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 500/GSQL-GQ2 thủ tục hải quan với hàng hóa doanh nghiệp chế xuất 2017
507/GSQL-GQ2
Ngày ban hành 13/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 507/GSQL-GQ2 hạch toán theo dõi nguyên phụ liệu mua trong nước 2017
503/GSQL-GQ2
Ngày ban hành 13/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 503/GSQL-GQ2 loại hình xuất nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất 2017
504/GSQL-GQ2
Ngày ban hành 13/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 504/GSQL-GQ2 thủ tục thuê mượn khuôn 2017
506/GSQL-GQ2
Ngày ban hành 13/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 506/GSQL-GQ2 dịch vụ sửa chữa cho doanh nghiệp chế xuất 2017
508/GSQL-GQ4
Ngày ban hành 13/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 508/GSQL-GQ4 vướng mắc C O form E Hà Nội 2017
501/GSQL-GQ1
Ngày ban hành 13/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 501/GSQL-GQ1 thủ tục pháp lý thực hiện giao dịch kinh doanh 2017
494/GSQL-GQ2
Ngày ban hành 10/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 494/GSQL-GQ2 định mức nguyên liệu vật tư sản xuất xuất khẩu 2017
486/GSQL-GQ4
Ngày ban hành 09/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 486/GSQL-GQ4 hóa đơn bên thứ ba C O form E năm 2017
455/GSQL-GQ3
Ngày ban hành 06/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 455/GSQL-GQ3 cho phép cửa hàng miễn thuế được hoạt động 2017
456/GSQL-TH
Ngày ban hành 06/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 456/GSQL-TH thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan 2017
450/GSQL-GQ4
Ngày ban hành 03/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 450/GSQL-GQ4 vướng mắc CO 2017
449/GSQL-GQ4
Ngày ban hành 03/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 449/GSQL-GQ4 xử lý vướng mắc CO mẫu D Thái Lan 2017
454/GSQL-GQ4
Ngày ban hành 03/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 454/GSQL-GQ4 nộp bổ sung CO 2017
1758/GSQL-GQ4
Ngày ban hành 09/12/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1758/GSQL-GQ4 vướng mắc trên C O mẫu E 2016
1764/GSQL-GQ4
Ngày ban hành 09/12/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1764/GSQL-GQ4 vướng mắc liên quan mẫu chữ ký trên C O mẫu E 2016
1767/GSQL-GQ1
Ngày ban hành 09/12/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1767/GSQL-GQ1 tăng cường kiểm tra mặt hàng kính xây dựng nhập khẩu 2016
1765/GSQL-GQ4
Ngày ban hành 09/12/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1765/GSQL-GQ4 xác minh trên C O mẫu D 2016
1757/GSQL-GQ3
Ngày ban hành 09/12/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1757/GSQL-GQ3 về nhập khẩu xe ô tô tài sản di chuyển cho người chuyển ra nước ngòai 2016
1748/GSQL-GQ4
Ngày ban hành 07/12/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1748/GSQL-GQ4 xác minh C O mẫu E 2016
1744/GSQL-GQ1
Ngày ban hành 07/12/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1744/GSQL-GQ1 về nhập khẩu giấy phế liệu 2016
1752/GSQL-GQ4
Ngày ban hành 07/12/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1752/GSQL-GQ4 tính hợp lệ của C O mẫu E 2016
1750/GSQL-GQ4
Ngày ban hành 07/12/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1750/GSQL-GQ4 giải trình thay thế C O mẫu AI 2016
1751/GSQL-GQ4
Ngày ban hành 07/12/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1751/GSQL-GQ4 về sửa mã hàng trên tờ khai hải quan 2016
1749/GSQL-GQ4
Ngày ban hành 07/12/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1749/GSQL-GQ4 xác minh trên C O mẫu D 2016
1706/GSQL-GQ4
Ngày ban hành 02/12/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1706/GSQL-GQ4 vướng mắc C O 2016
1711/GSQL-GQ4
Ngày ban hành 02/12/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1711/GSQL-GQ4 vướng mắc C O mẫu KV 2016
1502/GSQL-GQ2
Ngày ban hành 04/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1502/GSQL-GQ2 thanh khoản tờ khai sai mã loại hình 2016
1501/GSQL-GQ2
Ngày ban hành 04/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1501/GSQL-GQ2 hướng dẫn thủ tục hải quan 2016
1494/GSQL-GQ1
Ngày ban hành 03/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1494/GSQL-GQ1 thanh khoản tờ khai tạm nhập tái xuất hàng hóa thực phẩm đông lạnh 2016
1491/GSQL-GQ1
Ngày ban hành 02/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1491/GSQL-GQ1 kiểm tra chất lượng mặt hàng kính trắng nhập khẩu 2016
1489/GSQL-TH
Ngày ban hành 02/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1489/GSQL-TH hồ sơ đề nghị công nhận đủ điều kiện làm đại lý hải quan 2016
1465/GSQL-GQ2
Ngày ban hành 31/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1465/GSQL-GQ2 hướng dẫn thủ tục hải quan hàng hóa tạm xuất tái nhập 2016
1464/GSQL-GQ2
Ngày ban hành 27/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1464/GSQL-GQ2 hướng dẫn thủ tục hải quan 2016
1458/GSQL-GQ2
Ngày ban hành 26/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1458/GSQL-GQ2 hướng dẫn thủ tục nhập khẩu 2016
1461/GSQL-GQ1
Ngày ban hành 26/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1461/GSQL-GQ1 thủ tục hải quan đối với mặt hàng gỗ nhập khẩu từ Lào 2016
1459/GSQL-GQ2
Ngày ban hành 26/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1459/GSQL-GQ2 thủ tục hải quan chính sách thuế nguyên liệu khoáng sản Alumina xuất khẩu 2016
1460/GSQL-TH
Ngày ban hành 26/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1460/GSQL-TH vướng mắc CO 2016
1447/GSQL-GQ2
Ngày ban hành 25/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1447/GSQL-GQ2 hướng dẫn thủ tục hải quan 2016
1448/GSQL-GQ2
Ngày ban hành 25/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1448/GSQL-GQ2 xử lý vướng mắc đối với tờ khai chuyển mục đích sử dụng 2016
1441/GSQL-GQ3
Ngày ban hành 24/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1441/GSQL-GQ3 vướng mắc thực hiện Công văn 13635/BTC-TCHQ 2016
1443/GSQL-TH
Ngày ban hành 24/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1443/GSQL-TH thời điểm nộp CO 2016
1440/GSQL-GQ3
Ngày ban hành 24/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1440/GSQL-GQ3 hợp đồng hợp tác kinh doanh của CHMT 2016
1445/GSQL-GQ1
Ngày ban hành 24/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1445/GSQL-GQ1 xuất khẩu mặt hàng tro bay 2016
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940