tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Cục Thuế xuất nhập khẩu

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
883/TXNK-PL
Ngày ban hành 21/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 883/TXNK-PL mã số và thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa 2017
788/TXNK-CST
Ngày ban hành 14/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 788/TXNK-CST thuế giá trị gia tăng phí thuê mượn máy móc thiết bị tạm nhập tái xuất 2017
785/TXNK-PL
Ngày ban hành 13/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 785/TXNK-PL bổ sung thông tin về hàng hóa đề nghị xác định trước 2017
786/TXNK-CST
Ngày ban hành 13/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 786/TXNK-CST về tính thuế đối với nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm xuất khẩu 2017
768/TXNK-DTQLT
Ngày ban hành 09/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 768/TXNK-DTQLT xác nhận nợ thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu 2017
766/TXNK-DTQLT
Ngày ban hành 09/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 766/TXNK-DTQLT xác nhận nợ thuế hàng hóa xuất nhập khẩu 2017
769/TXNK-TGHQ
Ngày ban hành 09/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 769/TXNK-TGHQ vướng mắc trong việc khai báo hải quan 2017
767/TXNK-DTQLT
Ngày ban hành 09/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 767/TXNK-DTQLT xác nhận nợ thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu 2017
771/TXNK-TGHQ
Ngày ban hành 09/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 771/TXNK-TGHQ vướng mắc trị giá tính thuế quặng sắt xuất khẩu 2017
747/TXNK-TGHQ
Ngày ban hành 08/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 747/TXNK-TGHQ vướng mắc về trị giá hải quan 2017
696/TXNK-TGHQ
Ngày ban hành 03/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 696/TXNK-TGHQ trị giá tính thuế mặt hàng than 2017
695/TXNK-TGHQ
Ngày ban hành 03/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 695/TXNK-TGHQ vướng mắc về trị giá hải quan 2017
2841/TXNK-CST
Ngày ban hành 13/12/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2841/TXNK-CSTghi đơn vị tính hàng hóa miến thuế ứng với hàng hóa xuất nhập khẩu 2016
2840/TXNK-TCHQ
Ngày ban hành 13/12/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2840/TXNK-TCHQ vướng mắc về phí CIC 2016
2467/TXNK-CST
Ngày ban hành 16/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2467/TXNK-CST xác định Khu công nghiệp Khu chế xuất Khu công nghệ thông tin tập trung 2016
2476/TXNK-CST
Ngày ban hành 16/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2476/TXNK-CST sản phẩm xuất khẩu có nguồn gốc từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu 2016
2364/TXNK-PL
Ngày ban hành 08/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2364/TXNK-PL phân loại máy công nghiệp nghiền ép đùn thức ăn nuôi cá Cần Thơ 2016
2355/TXNK-TGHQ
Ngày ban hành 04/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2355/TXNK-TGHQ giá tính thuế hàng xuất khẩu 2016
2253/TXNK-PL
Ngày ban hành 27/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2253/TXNK-PL trả lời Công văn Công ty trách nhiệm hữu hạn Develing Quốc tế 2016
2215/TXNK-TH
Ngày ban hành 24/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2215/TXNK-TH miễn thuế nhập khẩu giá trị gia tăng lô hàng dự án Trung tâm Vũ trụ 2016
2227/TXNK-DTQLT
Ngày ban hành 24/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2227/TXNK-DTQLT xác nhận nợ thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu 2016
2136/TXNK-CST
Ngày ban hành 14/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2136/TXNK-CST xử lý thuế đối với hàng hóa nhập sản xuất xuất khẩu 2016
2099/TXNK-CST
Ngày ban hành 11/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2099/TXNK-CST thuế hàng hóa nhập khẩu 2016
2100/TXNK-PL
Ngày ban hành 11/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2100/TXNK-PL phân loại hàng hóa 2016
2093/TXNK-CST
Ngày ban hành 10/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2093/TXNK-CST hàng hóa tạm nhập tái xuất thời hạn bảo hành hàng quay vòng 2016
2094/TXNK-CST
Ngày ban hành 10/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2094/TXNK-CST hoàn thuế nguyên liệu nhập khẩu sản xuất hàng bán doanh nghiệp chế xuất 2016
1966/TXNK-PL
Ngày ban hành 27/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1966/TXNK-PL kiến nghị về mã số phân loại cẩu điện thủy lực lắp cố định 2016
1965/TXNK-PL
Ngày ban hành 27/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1965/TXNK-PL phân loại hàng hóa dàn trao đổi nhiệt 2016
1939/TXNK-DTQLT
Ngày ban hành 26/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1939/TXNK-DTQLT xác nhận nợ thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu 2016
1937/TXNK-CST
Ngày ban hành 23/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1937/TXNK-CST xử lý thuế hàng hóa nhập khẩu bị thiệt hại do thiên tai 2016
1927/TXNK-CST
Ngày ban hành 23/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1927/TXNK-CST chứng từ thanh toán 2016
1926/TXNK-CST
Ngày ban hành 23/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1926/TXNK-CST hoàn thuế nhập khẩu 2016
1925/TXNK-CST
Ngày ban hành 23/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1925/TXNK-CST xử lý thuế hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất 2016
1903/TXNK-DTQLT
Ngày ban hành 21/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1903/TXNK-DTQLT khai nhầm tiêu chí người nộp thuế khi khai báo hải quan 2016
1910/TXNK-CST
Ngày ban hành 21/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1910/TXNK-CST hướng dẫn nộp thuế bảo vệ môi trường hợp chất Polyol trộn sẵn HCFC 141b 2016
1886/TXNK-CST
Ngày ban hành 19/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1886/TXNK-CST thuế xuất khẩu hàng hóa tạm nhập tái xuất 2016
1887/TXNK-CST
Ngày ban hành 19/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1887/TXNK-CST xử lý thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa tái xuất 2016
1851/TXNK-DTQLT
Ngày ban hành 16/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1851/TXNK-DTQLT hoàn tiền chậm nộp thuế 2016
1846/TXNK-CST
Ngày ban hành 16/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1846/TXNK-CST thuế nhập khẩu lô xe mua đấu giá 2016
1839/TXNK-PL
Ngày ban hành 15/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1839/TXNK-PL hướng dẫn áp dụng mã hàng nhập khẩu 2016
1840/TXNK-CST
Ngày ban hành 15/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1840/TXNK-CST vướng mắc thuế hàng nhập khẩu để bán cho doanh nghiệp chế xuất 2016
1842/TXNK-CST
Ngày ban hành 15/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1842/TXNK-CST thuế giá trị gia tăng thiết bị y tế 2016
1232/TXNK-QLN
Ngày ban hành 29/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1232/TXNK-QLN xác nhận nợ thuế hàng hóa xuất nhập khẩu 2016
991/TXNK-TG
Ngày ban hành 30/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 991/TXNK-TG vướng mắc công tác giá mặt hàng giấy tồn kho 2016
999/TXNK-CST
Ngày ban hành 30/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 999/TXNK-CST hoàn thuế nhập khẩu hàng hóa tái xuất quá thời hạn 365 ngày 2016
985/TXNK-CST
Ngày ban hành 27/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 985/TXNK-CST hoàn thuế nguyên phụ liệu tiêu hủy 2016
908/TXNK-PL
Ngày ban hành 18/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 908/TXNK-PL thuế xuất khẩu hàng hóa tạm nhập tái xuất 2016
910/TXNK-QLN
Ngày ban hành 18/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 910/TXNK-QLN xác nhận nợ thuế hàng hóa xuất nhập khẩu 2016
868/TXNK-CST
Ngày ban hành 13/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 868/TXNK-CST thủ tục miễn thuế nhập khẩu gói thầu mua sắm thiết bị dạy nghề 2016
872/TXNK-CST
Ngày ban hành 13/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 872/TXNK-CST thủ tục miễn thuế nhập khẩu gói thầu Mua sắm thiết bị dạy nghề 2016
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940