tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Kho Bạc Nhà Nước

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
444/TB-KBNN
Ngày ban hành 31/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 444/TB-KBNN 2018 tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 02
6289/TB-KBNN
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 6289/TB-KBNN 2017 tỷ giá hạch toán ngoại tệ
715/TB-KBNN
Ngày ban hành 28/02/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 715/TB-KBNN tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 03 năm 2017
353/TB-KBNN
Ngày ban hành 25/01/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 353/TB-KBNN tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 02 2017
5130/TB-KBNN
Ngày ban hành 30/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 5130/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12 2016
4192/TB-KBNN
Ngày ban hành 30/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 4192/TB-KBNN tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 10 2016
2297/TB-KBNN
Ngày ban hành 31/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 2297/TB-KBNN tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 6 năm 2016
2268/KBNN-KTNN
Ngày ban hành 30/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2268/KBNN-KTNN hướng dẫn sử dụng mẫu chứng từ nộp tiền ngân sách nhà nước 2016
413/TB-KBNN
Ngày ban hành 29/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 413/TB-KBNN tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 02 năm 2016
2435/TB-KBNN
Ngày ban hành 30/09/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 2435/TB-KBNN tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 10 năm 2015
1184/TB-KBNN
Ngày ban hành 01/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 1184/TB-KBNN của Kho bạc Nhà nước về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 6 năm 2015
937/TB-KBNN
Ngày ban hành 27/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 937/TB-KBNN của Kho bạc Nhà nước về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 5 năm 2015
665/TB-KBNN
Ngày ban hành 01/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 665/TB-KBNN của Kho bạc Nhà nước về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 4 năm 2015
414/TB-KBNN
Ngày ban hành 27/02/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 414/TB-KBNN của Kho bạc Nhà nước về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 3 năm 2015
227/KBNN-KTNN
Ngày ban hành 30/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 227/KBNN-KTNN 2015 cải cách thủ tục hành chính công tác thu ngân sách nhà nước
244/TB-KBNN
Ngày ban hành 30/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 244/TB-KBNN của Kho bạc Nhà nước về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 02 năm 2015
3479/TB-KBNN
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 3479/TB-KBNN của Kho bạc Nhà nước về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 01 năm 2015
3096/TB-KBNN
Ngày ban hành 28/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 3096/TB-KBNN của Kho bạc Nhà nước về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12 năm 2014
2839/KBNN-KTNN
Ngày ban hành 31/10/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2839/KBNN-KTNN 2015 hạch toán trên hệ thống KTKB ANQP
1924/TB-KBNN
Ngày ban hành 01/08/2014
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 1924/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 8 năm 2014 do Kho bạc Nhà nước ban hành
1576/TB-KBNN
Ngày ban hành 01/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 1576/TB-KBNN của Kho bạc Nhà nước về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 7 năm 2014
1480/KBNN-KTNN
Ngày ban hành 19/06/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1480/KBNN-KTNN 2014 tạm ứng chi ưu đãi Người có công
426/TB-KBNN
Ngày ban hành 28/02/2014
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 426/TB-KBNN của Kho bạc Nhà nước về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 3 năm 2014
277/KBNN-KSC
Ngày ban hành 14/02/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 277/KBNN-KSC triển khai công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước 2014
175/TB-KBNN
Ngày ban hành 06/02/2014
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 175/TB-KBNN của Kho bạc Nhà nước về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 02 năm 2014
01/TB-KBNN
Ngày ban hành 02/01/2014
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 01/TB-KBNN của Kho bạc Nhà nước về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 01 năm 2012
2626/TB-KBNN
Ngày ban hành 02/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 2626/TB-KBNN của Kho bạc Nhà nước về việc tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12 năm 2013
2309/TB-KBNN
Ngày ban hành 01/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 2309/TB-KBNN của Kho bạc Nhà nước về việc tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 11 năm 2013
2013/TB-KBNN
Ngày ban hành 30/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 2013/TB-KBNN của Kho bạc Nhà nước về việc tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 10
1833/TB-KBNN
Ngày ban hành 03/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 1833/TB-KBNN của Kho bạc Nhà nước về việc tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 9 năm 2013
1542/TB-KBNN
Ngày ban hành 01/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 1542/TB-KBNN của Kho bạc Nhà nước về việc tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 08 năm 2013
1298/TB-KBNN
Ngày ban hành 01/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 1298/TB-KBNN của Kho bạc Nhà nước về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 7 năm 2013
799/TB-KBNN
Ngày ban hành 02/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 799/TB-KBNN của Kho bạc Nhà nước về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 5 năm 2013
578/TB-KBNN
Ngày ban hành 01/04/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 578/TB-KBNN của Kho bạc Nhà nước về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 4 năm 2013
201/TB-KBNN
Ngày ban hành 01/02/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 201/TB-KBNN của Kho bạc Nhà nước về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 02 năm 2013
3414/TB-KBNN
Ngày ban hành 03/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 3414/TB-KBNN của Kho bạc Nhà nước về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12 năm 2012
2494/TB-KBNN
Ngày ban hành 04/09/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 2494/TB-KBNN của Kho bạc Nhà nước về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 9 năm 2012
2124/TB-KBNN
Ngày ban hành 01/08/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 2124/TB-KBNN của Kho bạc Nhà nước về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 8 năm 2012
1769/TB-KBNN
Ngày ban hành 02/07/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 1769/TB-KBNN của Kho bạc Nhà nước về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 7 năm 2012
1197/TB-KBNN
Ngày ban hành 02/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 1197/TB-KBNN của Kho bạc Nhà nước về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 5 năm 2012
967/TB-KBNN
Ngày ban hành 03/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 967/TB-KBNN của Kho bạc Nhà nước về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 4 năm 2012
651/TB-KBNN
Ngày ban hành 29/02/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 651/TB-KBNN của Kho bạc Nhà nước về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 03 năm 2012
153/KBNN-KTNN
Ngày ban hành 06/02/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 153/KBNN-KTNN của Kho bạc Nhà nước về việc hướng dẫn chuyển nguồn kinh phí xúc tiến thương mại quốc gia năm 2011
41/QĐ-KBNN
Ngày ban hành 03/02/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 41/QĐ-KBNN của Kho bạc Nhà nước về việc ban hành quy chế tạm thời về xử lý công việc của Xử lý trung tâm trên Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS)
126/TB-KBNN
Ngày ban hành 01/02/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 126/TB-KBNN của Kho bạc Nhà nước về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 02 năm 2012
2295/TB-KBNN
Ngày ban hành 01/12/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 2295/TB-KBNN của Kho bạc Nhà nước về việc tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12 năm 2011
1603/TB-KBNN
Ngày ban hành 01/09/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 1603/TB-KBNN của Kho bạc Nhà nước về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 9 năm 2011
1358/TB-KBNN
Ngày ban hành 02/08/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 1358/TB-KBNN của Kho bạc Nhà nước về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 8 năm 2011
1110/TB-KBNN
Ngày ban hành 01/07/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 1110/TB-KBNN của Kho bạc Nhà nước về việc tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 7 năm 2011
897/TB-KBNN
Ngày ban hành 01/06/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 897/TB-KBNN của Kho bạc Nhà nước về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 6 năm 2011
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162