tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Quốc hội

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
KHONGSO
Ngày ban hành 10/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Luật sửa đổi bổ sung Phụ lục 4 Danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 20/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Luật quy hoạch 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 16/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Luật quản lý sử dụng tài sản công 2016
22/2016/QH14
Ngày ban hành 29/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 22/2016/QH14 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật pháp lệnh 2016 2017
21/2016/QH14
Ngày ban hành 29/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 21/2016/QH14 điều chỉnh dự toán chi phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước 2014
19/2016/QH14
Ngày ban hành 28/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 19/2016/QH14 thành lập Đoàn giám sát thực hiện pháp luật an toàn thực phẩm 2011 2016
20/2016/QH14
Ngày ban hành 28/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 20/2016/QH14 thành lập Đoàn giám sát cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước
KHONGSO
Ngày ban hành 27/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Nghị quyết giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp
14/2016/QH14
Ngày ban hành 27/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 14/2016/QH14 chương trình giám sát của Quốc hội năm 2017
144/2016/QH13
Ngày ban hành 29/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 144/2016/QH13 lùi hiệu lực bộ luật hình sự tố tụng cơ quan điều tra hình sự thi hành tạm giữ
246/TTKQH-TH
Ngày ban hành 24/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 246/TTKQH-TH chuẩn bị phiên họp thứ 50 khóa XIII phiên họp thứ 2 thứ 3 khóa XIV 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 03/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017
142/2016/QH13
Ngày ban hành 12/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 142/2016/QH13 kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 2020
143/2016/QH13
Ngày ban hành 12/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 143/2016/QH13 công tác nhiệm kỳ Quốc hội Chủ tịch nước Chính phủ Thủ tướng 2011 2016
138/2016/QH13
Ngày ban hành 11/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 138/2016/QH13 đề nghị miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia
141/2016/QH13
Ngày ban hành 11/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 141/2016/QH13 phê chuẩn đề nghị Phó Chủ tịch Ủy viên Hội đồng Quốc phòng An ninh
139/2016/QH13
Ngày ban hành 11/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 139/2016/QH13 miễn nhiệm Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Quốc phòng An ninh
140/2016/QH13
Ngày ban hành 11/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 140/2016/QH13 phê chuẩn đề nghị Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Phó Chủ tịch Ủy viên
135/2016/QH13
Ngày ban hành 09/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 135/2016/QH13 phê chuẩn Công hàm Thỏa thuận cấp thị thực Việt Nam Hoa Kỳ 2016
136/2016/QH13
Ngày ban hành 09/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 136/2016/QH13 phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ 2016
108/2016/QH13
Ngày ban hành 09/04/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Luật điều ước quốc tế 2016
134/2016/QH13
Ngày ban hành 09/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 134/2016/QH13 thông qua Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 2016 2020
137/2016/QH13
Ngày ban hành 09/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 137/2016/QH13 phê chuẩn đề nghị Thủ tướng bổ nhiệm Bộ trưởng thành viên Chính phủ 2016s
133/2016/QH13
Ngày ban hành 08/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 133/2016/QH13 phê chuẩn miễn nhiệm một số Bộ trưởng thành viên khác Chính phủ 2016
132/2016/QH13
Ngày ban hành 08/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 132/2016/QH13 phê chuẩn đề nghị Thủ tướng miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng 2016
131/2016/QH13
Ngày ban hành 08/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 131/2016/QH13 bầu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
129/2016/QH13
Ngày ban hành 08/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 129/2016/QH13 bầu Phó Chủ tịch nước
125/2016/QH13
Ngày ban hành 07/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 125/2016/QH13 bầu Thủ tướng Chính phủ do Quốc hội ban hành
124/2016/QH13
Ngày ban hành 06/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 124/2016/QH13 miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ 2016
104/2016/QH13
Ngày ban hành 06/04/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Luật tiếp cận thông tin 2016
105/2016/QH13
Ngày ban hành 06/04/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Luật Dược 2016
107/2016/QH13
Ngày ban hành 06/04/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu 2016
106/2016/QH13
Ngày ban hành 06/04/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Luật thuế giá trị gia tăng Luật thuế tiêu thụ đặc biệt Luật quản lý thuế sửa đổi 2016
122/2016/QH13
Ngày ban hành 05/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 122/2016/QH13 bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội 2016
123/2016/QH13
Ngày ban hành 05/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 123/2016/QH13 bầu Tổng Kiểm toán nhà nước 2016
103/2016/QH13
Ngày ban hành 05/04/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Luật Báo chí 2016
121/2016/QH13
Ngày ban hành 05/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 121/2016/QH13 bầu Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội 2016
102/2016/QH13
Ngày ban hành 05/04/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Luật trẻ em 2016
120/2016/QH13
Ngày ban hành 05/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 120/2016/QH13 bầu Phó Chủ tịch Quốc hội 2016
118/2016/QH13
Ngày ban hành 02/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 118/2016/QH13 miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội Chủ tịch Hội đồng dân tộc 2016
117/2016/QH13
Ngày ban hành 02/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 117/2016/QH13 bầu Chủ tịch nước 2016
119/2016/QH13
Ngày ban hành 02/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 119/2016/QH13 miễn nhiệm chức vụ Tổng Kiểm toán nhà nước 2016
115/2016/QH13
Ngày ban hành 31/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 115/2016/QH13 bầu Chủ tịch Quốc hội khóa XIII Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia 2016
116/2016/QH13
Ngày ban hành 31/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 116/2016/QH13 miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước Trương Tấn Sang 2016
114/2016/QH13
Ngày ban hành 30/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 114/2016/QH13 miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội khóa XIII Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 29/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Luật Đường sắt 2016
1156/2016/UBTVQH13
Ngày ban hành 17/03/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị quyết 1156/2016/UBTVQH13 chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Ban dân nguyện
KHONGSO
Ngày ban hành 23/02/2016
Hiệu lực Không xác định
Luật điều ước quốc tế 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 02/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi 2015
100/2015/QH13
Ngày ban hành 27/11/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Bộ luật hình sự 2015
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162