tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Quốc hội

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
101/2015/QH13
Ngày ban hành 27/11/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Bộ luật tố tụng hình sự 2015
111/2015/QH13
Ngày ban hành 27/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 111/2015/QH13 phòng chống vi phạm pháp luật tội phạm công tác của Viện kiểm sát nhân dân
110/2015/QH13
Ngày ban hành 27/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 110/2015/QH13 thi hành Bộ luật tố tụng hình sự
109/2015/QH13
Ngày ban hành 27/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 109/2015/QH13 thi hành Bộ luật hình sự
112/2015/QH13
Ngày ban hành 27/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 112/2015/QH13 quản lý đất đai nguồn gốc nông lâm trường quốc doanh
113/2015/QH13
Ngày ban hành 27/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 113/2015/QH13 hoạt động giám sát chuyên đề hoạt động chất vấn
99/2015/QH13
Ngày ban hành 26/11/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015
107/2015/QH13
Ngày ban hành 26/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 107/2015/QH13 thực hiện chế định thừa phát lại
98/2015/QH13
Ngày ban hành 26/11/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Luật quân nhân chuyên nghiệp công nhân viên chức quốc phòng 2015
108/2015/QH13
Ngày ban hành 26/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 108/2015/QH13 phê chuẩn Nghị định thư sửa đổi Hiệp định Marrakesh
96/2015/QH13
Ngày ban hành 25/11/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Luật trưng cầu ý dân 2015
97/2015/QH13
Ngày ban hành 25/11/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Luật phí và lệ phí 2015
103/2015/QH13
Ngày ban hành 25/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 103/2015/QH13 thi hành Bộ luật tố tụng dân sự
92/2015/QH13
Ngày ban hành 25/11/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Bộ luật tố tụng dân sự 2015
KHONGSO
Ngày ban hành 25/11/2015
Hiệu lực Không xác định
Bộ luật hình sự sửa đổi 2015
104/2015/QH13
Ngày ban hành 25/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 104/2015/QH13 thi hành Luật tố tụng hành chính
93/2015/QH13
Ngày ban hành 25/11/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Luật tố tụng hành chính 2015
106/2015/QH13
Ngày ban hành 25/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 106/2015/QH13 bầu tổng thư ký Quốc hội nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII
94/2015/QH13
Ngày ban hành 25/11/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Luật thi hành tạm giữ tạm giam 2015
105/2015/QH13
Ngày ban hành 25/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 105/2015/QH13 ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV đại biểu Hội đồng nhiệm kỳ 2016 2021
95/2015/QH13
Ngày ban hành 25/11/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015
102/2015/QH13
Ngày ban hành 24/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 102/2015/QH13 ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội
91/2015/QH13
Ngày ban hành 24/11/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Bộ luật dân sự 2015
KHONGSO
Ngày ban hành 24/11/2015
Hiệu lực Không xác định
Luật Dân sự (sửa đổi) 2015
90/2015/QH13
Ngày ban hành 23/11/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Luật khí tượng thủy văn 2015
89/2015/QH13
Ngày ban hành 23/11/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Luật thống kê 2015
87/2015/QH13
Ngày ban hành 20/11/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2015
88/2015/QH13
Ngày ban hành 20/11/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Luật kế toán 2015
86/2015/QH13
Ngày ban hành 19/11/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Luật an toàn thông tin mạng 2015
KHONGSO
Ngày ban hành 16/11/2015
Hiệu lực Không xác định
Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2016
101/2015/QH13
Ngày ban hành 14/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 101/2015/QH13 phân bổ ngân sách trung ương năm 2016
100/2015/QH13
Ngày ban hành 12/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 2020
99/2015/QH13
Ngày ban hành 11/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 99/2015/QH13 dự toán ngân sách nhà nước năm 2016
98/2015/QH13
Ngày ban hành 10/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 98/2015/QH13 kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2016
95/2015/QH13
Ngày ban hành 26/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 95/2015/QH13 phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
97/2015/QH13
Ngày ban hành 26/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 97/2015/QH13 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII
96/2015/QH13
Ngày ban hành 26/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 96/2015/QH13 phòng chống oan sai bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại tố tụng hình sự
Khongso/DTNQ01
Ngày ban hành 25/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành do Quốc hội ban hành
84/2015/QH13
Ngày ban hành 25/06/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015
Khongso/DTNQ
Ngày ban hành 25/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Dự thảo Nghị quyết thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động do Quốc hội ban hành
94/2015/QH13
Ngày ban hành 25/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 94/2015/QH13 về chủ trương đầu tư Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành do Quốc hội ban hành
Khongso/DTNQ02
Ngày ban hành 25/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2015 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 do Quốc hội ban hành
85/2015/QH13
Ngày ban hành 25/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015
82/2015/QH13
Ngày ban hành 25/06/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 2015
83/2015/QH13
Ngày ban hành 25/06/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Luật ngân sách nhà nước 2015
81/2015/QH13
Ngày ban hành 24/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Kiểm toán nhà nước 2015
93/2015/QH13
Ngày ban hành 22/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 93/2015/QH13 thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động do Quốc hội ban hành
80/2015/QH13
Ngày ban hành 22/06/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015
79/2015/QH13
Ngày ban hành 19/06/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Luật thú y 2015
78/2015/QH13
Ngày ban hành 19/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật nghĩa vụ quân sự 2015
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162