tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Quốc hội

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
Khôngsố
Ngày ban hành 31/12/1959
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết về việc kéo dài nhiệm kỳ của các đại biểu miền Nam trong Quốc hội do Quốc hội ban hành
3/SL
Ngày ban hành 31/12/1959
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội 1959
Không số
Ngày ban hành 29/12/1959
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết về việc báo cáo của Chính phủ về công tác năm 1959 và những chủ trương công tác lớn trong năm 1960 do Quốc hội ban hành
2/SL
Ngày ban hành 29/12/1959
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Hôn nhân và gia đình 1959 2/SL
2-SL
Ngày ban hành 29/12/1959
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Hôn nhân và gia đình năm 1959
Không số
Ngày ban hành 27/05/1959
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết về vấn đề hợp tác nông nghiệp do Quốc hội ban hành
Khôngsố
Ngày ban hành 14/12/1958
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết về tình hình nhiệm vụ và kế hoạch 3 năm (1958-1960) phát triển và cải tạo kinh tế, phát triển văn hoá do Quốc hội ban hành
KHÔNG SỐ
Ngày ban hành 14/12/1958
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết về tình hình nhiệm vụ và kế hoạch 3 năm (1958-1960) phát triển và cải tạo kinh tế, phát triển văn hoá
109/SL/L011
Ngày ban hành 31/05/1958
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật số 109/SL/L011 của Quốc hội : Luật Quy định chế độ phục vụ của sỹ quan Quân đội nhân dân
109-SL/L011
Ngày ban hành 31/05/1958
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật chế độ phục vụ của sĩ quan Quân đội nhân dân 1958
110/SL/L011
Ngày ban hành 31/05/1958
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật số 110/SL/L011 của Quốc hội : Luật Tổ chức chính quyền địa phương
110-SL/L011
Ngày ban hành 31/05/1958
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật tổ chức chính quyền địa phương 1958
110-SL/L.12
Ngày ban hành 31/05/1958
Hiệu lực Hết hiệu lực
Luật 110-SL/L.12
109-SL/L11
Ngày ban hành 30/05/1958
Hiệu lực Hết hiệu lực
Luật 109-SL/L11
Khôngsố
Ngày ban hành 29/04/1958
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết về nhiệm vụ kế hoạch ba năm và kế hoạch phát triển kinh tế năm 1958 do Quốc hội ban hành
Không số
Ngày ban hành 29/04/1958
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết về vấn đề tuyển cử bổ sung do Quốc hội ban hành
110-SL/L011
Ngày ban hành 29/04/1958
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Tổ chức chính quyền địa phương
109-SL/L011
Ngày ban hành 29/04/1958
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Quy định chế độ phục vụ của sỹ quan Quân đội nhân dân
108-SL/L.10
Ngày ban hành 05/11/1957
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Công đoàn
108/L.1
Ngày ban hành 05/11/1957
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật số 108/L.1 của Quốc hội : Luật Công đoàn
108-SL/L10
Ngày ban hành 04/11/1957
Hiệu lực Hết hiệu lực
Luật 108-SL/L10
Không số
Ngày ban hành 19/09/1957
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết về kế hoạch Nhà nước năm 1957 do Quốc hội ban hành
Không số
Ngày ban hành 14/09/1957
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết về việc chuẩn y sắc luật số 004/SLT ngày 20/7/57 quy định thể lệ bầu cử Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính các cấp do Quốc hội ban hành
Khôngsố
Ngày ban hành 14/09/1957
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị Quyết về việc chuẩn y Sắc luật 001/SLT ngày 19 tháng 4 năm 1957 cấm chỉ mọi hành động đầu cơ về kinh tế, sau khi sửa đổi và bổ sung Điều 3 của Sắc luật do Quốc hội ban hành
103/SL/L.005
Ngày ban hành 20/05/1957
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật số 103/SL/L.005 của Quốc hội : Luật Đảm bảo quyền tự do thân thể và quyền bất khả xâm phạm đối với nhà ở, đồ vật, thư tín của nhân dân
102-SL/L-004
Ngày ban hành 20/05/1957
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật quyền lập hội 1957 102-SL/L-004
101/SL/L.003
Ngày ban hành 20/05/1957
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật số 101/SL/L.003 của Quốc hội : Luật Quy định quyền tự do hội họp
103-SL/L.005
Ngày ban hành 20/05/1957
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Đảm bảo quyền tự do thân thể và quyền bất khả xâm phạm đối với nhà ở, đồ vật, thư tín của nhân dân
102-SL/L.004
Ngày ban hành 20/05/1957
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Quy định quyền lập hội
102/SL-L004
Ngày ban hành 20/05/1957
Hiệu lực Còn hiệu lực
Sắc lệnh quy định quyền lập hội
101-SL/L003
Ngày ban hành 20/05/1957
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật 101-SL/L003
101-SL/L.003
Ngày ban hành 20/05/1957
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Quy định quyền tự do hội họp
103-SL/L005
Ngày ban hành 20/05/1957
Hiệu lực Hết hiệu lực
luật 103-SL/L005 Về việc đảm bảo quyền tự do thân thể và quyền bất khả xâm phạm đối với nhà ở, đồ vật, thư tín của nhân dân
100/SL/L.002
Ngày ban hành 20/05/1957
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật số 100/SL/L.002 của Quốc hội : Luật về Chế độ báo chí
Khôngsố
Ngày ban hành 24/01/1957
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết về việc ban hành Luật Công Đoàn do Quốc hội ban hành
Không số
Ngày ban hành 24/01/1957
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết về vấn đề kiện toàn tổ chức Quốc hội do Quốc hội ban hành
KHÔNG SỐ
Ngày ban hành 23/01/1957
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết về vấn đề sửa đổi Hiến pháp
Khôngsố
Ngày ban hành 23/01/1957
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết về vấn đề sửa đổi Hiến pháp do Quốc hội ban hành
Không số
Ngày ban hành 22/01/1957
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết về vấn đề ngoại giao do Quốc hội ban hành
Khôngsố
Ngày ban hành 22/01/1957
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết về công tác dân tộc do Quốc hội ban hành
KHÔNG SỐ
Ngày ban hành 21/01/1957
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết về vấn đề tài chính ngân sách
Khôngsố
Ngày ban hành 20/01/1957
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết về Công tác khôi phục kinh tế do Quốc hội ban hành
KHÔNG SỐ
Ngày ban hành 20/01/1957
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết về công tác khôi phục kinh tế
Không số
Ngày ban hành 18/01/1957
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết về vấn đề đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà do Quốc hội ban hành
Khôngsố
Ngày ban hành 18/01/1957
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết về công tác cải cách ruộng đất do Quốc hội ban hành
102/L.0
Ngày ban hành 01/01/1957
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật số 102/L.0 của Quốc hội : Luật Quy định quyền lập hội
100-SL/L.002
Ngày ban hành 14/12/1956
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật về Chế độ báo chí
Không số
Ngày ban hành 20/09/1955
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết về báo cáo chung của Chính phủ do Quốc hội ban hành
Không số
Ngày ban hành 26/03/1955
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị Quyết về việc hoàn toàn tán thành toàn bộ Chính sách và công tác của Chính phủ, tuyệt đối tín nhiệm và ủng hộ Hồ Chủ Tịch và Chính phủ do Quốc hội ban hành
Khôngsố
Ngày ban hành 26/03/1955
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết về vấn đề tôn giáo Quốc hội ban hành
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162