tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Quốc hội

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
Khôngsố
Ngày ban hành 25/03/1955
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết về chính sách lập khu vực tự trị của các dân tộc thiểu số do Quốc hội ban hành
KHÔNG SỐ
Ngày ban hành 25/03/1955
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết về chính sách kinh tế tài chính của Chính phủ
197/SL
Ngày ban hành 19/12/1953
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật số 197/SL của Quốc hội : Luật Cải cách ruộng đất
KHÔNGSỐ
Ngày ban hành 04/12/1953
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết Biểu dương đại biểu Quốc hội đã từ trần vì nước
KHÔNG SỐ
Ngày ban hành 04/12/1953
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết tín nhiệm Chính phủ
197/SL
Ngày ban hành 04/12/1953
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Cải cách ruộng đất 1953 197/SL
197-SL
Ngày ban hành 04/12/1953
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Cải cách ruộng đất
01/.
Ngày ban hành 09/11/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Hiến pháp số 01/. của Quốc hội : Hiến pháp năm 1946
KHÔNG SỐ
Ngày ban hành 09/11/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Hiến pháp năm 1946
KHÔNGSỐ
Ngày ban hành 09/11/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Hiến pháp 1946 Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa
Không số
Ngày ban hành 09/11/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Hiến pháp Không số
KHÔNGSỐ
Ngày ban hành 08/11/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết chủ quyền quan thuế và ngoại thương của nước Việt nam
KHÔNG SỐ
Ngày ban hành 08/11/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết về giấy bạc Việt nam
KHÔNGSỐ
Ngày ban hành 31/10/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết chính sách ngoại giao nước Pháp
KHÔNG SỐ
Ngày ban hành 31/10/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị Quyết về chính sách chung của Chính phủ về việc thành lập Chính phủ mới
KHÔNGSỐ
Ngày ban hành 02/03/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định truy nhận Chính phủ Liên hiệp kháng chiến của ông Nguyễn Đình Thi, đại diện Quốc hội
Không số
Ngày ban hành 02/03/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định Không số
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162