tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Quốc hội

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
77/2015/QH13
Ngày ban hành 19/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015
76/2015/QH13
Ngày ban hành 19/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật tổ chức Chính phủ 2015
91/2015/QH13
Ngày ban hành 18/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 91/2015/QH13 về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2016
92/2015/QH13
Ngày ban hành 18/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 92/2015/QH13 bãi nhiệm đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga, đại biểu Quốc hội khóa XIII thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội do Quốc hội ban hành
KHONGSO/DTL
Ngày ban hành 11/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu và các biện pháp phòng vệ về thuế 2015
90/2015/QH13
Ngày ban hành 10/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 90/2015/QH13 phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013 do Quốc hội ban hành
75/2015/QH13
Ngày ban hành 09/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam 2015
Khongso/DTL
Ngày ban hành 09/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Dự thảo Luật về hội do Quốc hội ban hành
89/2015/QH13
Ngày ban hành 09/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 89/2015/QH13 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật pháp lệnh 2015
Khongso/DTL
Ngày ban hành 29/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Dự thảo Luật ban hành quyết định hành chính do Quốc hội ban hành
Khongso/DTL
Ngày ban hành 19/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Dự thảo Luật đấu giá tài sản do Quốc hội ban hành
Khongso/DTL
Ngày ban hành 25/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Dự thảo Luật Cảnh vệ do Quốc hội ban hành
KHONGSO/DTL
Ngày ban hành 23/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Luật Báo chí 2016
KHONGSO/DTL
Ngày ban hành 21/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Dự thảo Luật tiếp cận thông tin do Quốc hội ban hành
857/NQ-UBTVQH13
Ngày ban hành 25/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 857/NQ-UBTVQH13
84/2014/QH13
Ngày ban hành 28/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 84/2014/QH13
83/2014/QH13
Ngày ban hành 28/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 83/2014/QH13
86/2014/QH13
Ngày ban hành 28/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 86/2014/QH13 của Quốc hội : Nghị quyết tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng
87/2014/QH13
Ngày ban hành 28/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 87/2014/QH13
85/2014/QH13
Ngày ban hành 28/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 85/2014/QH13
88/2014/QH13
Ngày ban hành 28/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 88/2014/QH13 của Quốc hội về việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông
73/2014/QH13
Ngày ban hành 27/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Công an nhân dân 2014
72/2014/QH13
Ngày ban hành 27/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi 2014
74/2014/QH13
Ngày ban hành 27/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014
70/2014/QH13
Ngày ban hành 26/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi 2014
67/2014/QH13
Ngày ban hành 26/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật đầu tư số 67/2014/QH13 của Quốc hội
68/2014/QH13
Ngày ban hành 26/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội
71/2014/QH13
Ngày ban hành 26/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật sửa đổi các Luật về thuế 2014
69/2014/QH13
Ngày ban hành 26/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật số 69/2014/QH13 của Quốc hội : LUẬT QUẢN LÝ,SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ VÀO SẢN XUẤT, KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP
65/2014/QH13
Ngày ban hành 25/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật nhà ở số 65/2014/QH13 của Quốc hội
66/2014/QH13
Ngày ban hành 25/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật số 66/2014/QH13 của Quốc hội : LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
64/2014/QH13
Ngày ban hành 25/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật số 64/2014/QH13 của Quốc hội : LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
63/2014/QH13
Ngày ban hành 24/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật số 63/2014/QH13 của Quốc hội : LUẬT TỔ CHỨC VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
81/2014/QH13
Ngày ban hành 24/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 81/2014/QH13
82/2014/QH13
Ngày ban hành 24/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 82/2014/QH13 về thi hành Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014 do Quốc hội ban hành
62/2014/QH13
Ngày ban hành 24/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật số 62/2014/QH13 của Quốc hội : LUẬT TỔ CHỨC TÒA ÁN NHÂN DÂN
61/2014/QH13
Ngày ban hành 21/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật số 61/2014/QH13 của Quốc hội : LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM
59/2014/QH13
Ngày ban hành 20/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật số 59/2014/QH13 của Quốc hội : LUẬT CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
60/2014/QH13
Ngày ban hành 20/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật số 60/2014/QH13 của Quốc hội : LUẬT HỘ TỊCH
58/2014/QH13
Ngày ban hành 20/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 của Quốc hội
57/2014/QH13
Ngày ban hành 20/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật số 57/2014/QH13 của Quốc hội : LUẬT TỔ CHỨC QUỐC HỘI
79/2014/QH13
Ngày ban hành 14/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 79/2014/QH13
78/2014/QH13
Ngày ban hành 10/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 78/2014/QH13 của Quốc hội về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015
77/2014/QH13
Ngày ban hành 10/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 77/2014/QH13 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 do Quốc hội ban hành
73/2014/QH13
Ngày ban hành 24/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật số 73/2014/QH13 của Quốc hội : LUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN
76/2014/QH13
Ngày ban hành 24/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 76/2014/QH13 của Quốc hội về việc đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020
75/2014/QH13
Ngày ban hành 24/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 75/2014/QH13 của Quốc hội về việc chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII
56/2014/QH13
Ngày ban hành 24/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật quốc tịch Việt Nam số 56/2014/QH13 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung năm 2014
74/2014/QH13
Ngày ban hành 24/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật số 74/2014/QH13 của Quốc hội : LUẬT GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
55/2014/QH13
Ngày ban hành 23/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 của Quốc hội
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162