tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Quốc hội

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
54/2014/QH13
Ngày ban hành 23/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Hải quan của Quốc hội, số 54/2014/QH13
53/2014/QH13
Ngày ban hành 20/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật công chứng số 53/2014/QH13 của Quốc hội
51/2014/QH13
Ngày ban hành 19/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật số 51/2014/QH13 của Quốc hội : LUẬT PHÁ SẢN
52/2014/QH13
Ngày ban hành 19/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13 của Quốc hội
49/2014/QH13
Ngày ban hành 18/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật đầu tư công số 49/2014/QH13 của Quốc hội :
50/2014/QH13
Ngày ban hành 18/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 của Quốc hội
48/2014/QH13
Ngày ban hành 17/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật số 48/2014/QH13 của Quốc hội : LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
47/2014/QH13
Ngày ban hành 16/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật nhật cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt nam số 47/2014/QH13 của Quốc hội
46/2014/QH13
Ngày ban hành 13/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung một số điều số 46/2014/QH13
71/2014/QH13
Ngày ban hành 09/06/2014
Hiệu lực Không còn phù hợp
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế số 71/2014/QH13 của Quốc hội
72/2014/QH13
Ngày ban hành 09/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật số 72/2014/QH13 của Quốc hội : LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SĨ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
70/2014/QH13
Ngày ban hành 30/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật số 70/2014/QH13 của Quốc hội : LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
45/2013/QH13
Ngày ban hành 29/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật đất đai số 45/2013/QH13 của Quốc hội
66/2013/QH13
Ngày ban hành 29/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 66/2013/QH13 của Quốc hội về việc điều chỉnh một số nội dung và giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh theo Nghị quyết 38/2004/QH11
68/2013/QH13
Ngày ban hành 29/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 68/2013/QH13 của Quốc hội về việc đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân
69/2013/QH13
Ngày ban hành 29/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 69/2013/QH13 của Quốc hội về việc chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII
67/2013/QH13
Ngày ban hành 29/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 67/2013/QH13 của Quốc hội về việc tăng cường công tác triển khai thi hành Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành
65/2013/QH13
Ngày ban hành 28/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 65/2013/QH13 của Quốc hội về phát hành bổ sung và phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014 - 2016
Khongso
Ngày ban hành 28/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Hiến pháp 2013
64/2013/QH13
Ngày ban hành 28/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 64/2013/QH13 của Quốc hội : Nghị quyết quy định một số điểm thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
63/2013/QH13
Ngày ban hành 27/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 63/2013/QH13 của Quốc hội về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm
Hiến pháp năm 2013
Ngày ban hành 27/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Hiến pháp năm 2013 của Quốc hội
62/2013/QH13
Ngày ban hành 27/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 62/2013/QH13 của Quốc hội về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện
44/2013/QH13
Ngày ban hành 26/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật số 44/2013/QH13 của Quốc hội : Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
43/2013/QH13
Ngày ban hành 26/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật đấu thầu 2013
42/2013/QH13
Ngày ban hành 25/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật số 42/2013/QH13 của Quốc hội : Luật tiếp công dân
43/2013/QH13
Ngày ban hành 25/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật đấu thầu số 43/2013/QH13
41/2013/QH13
Ngày ban hành 25/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật số 41/2013/QH13 của Quốc hội : Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật
40/2013/QH13
Ngày ban hành 22/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật số 40/2013/QH13 của Quốc hội : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy
39/2013/QH13
Ngày ban hành 16/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật số 39/2013/QH13 của Quốc hội : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
38/2013/QH13
Ngày ban hành 16/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật số 38/2013/QH13 của Quốc hội : Luật việc làm
61/2013/QH13
Ngày ban hành 15/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 61/2013/QH13 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2014
57/2013/QH13
Ngày ban hành 12/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 57/2013/QH13 của Quốc hội về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014
54/2013/QH13
Ngày ban hành 12/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 54/2013/QH13 của Quốc hội về việc điều chỉnh dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013
53/2013/QH13
Ngày ban hành 11/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 53/2013/QH13 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014
52/2013/QH13
Ngày ban hành 21/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 52/2013/QH13 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII
50/2013/QH13
Ngày ban hành 21/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 50/2013/QH13 kết quả giám sát "Việc thi hành Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ cho đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2006 - 2012" do Quốc hội ban hành
49/2013/QH13
Ngày ban hành 21/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 49/2013/QH13 của Quốc hội : Nghị quyết kéo dài thời hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân
48/2013/QH13
Ngày ban hành 20/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 48/2013/QH13 đàm phán, ký thỏa thuận cấp Chính phủ giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam – Lào do Quốc hội ban hành
36/2013/QH13
Ngày ban hành 20/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật cư trú sửa đổi, bổ sung số 36/2013/QH13 của Quốc hội
37/2013/QH13
Ngày ban hành 20/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật số 37/2013/QH13 của Quốc hội : Luật sửa đổi, bổ sung điều 170 của Luật doanh nghiệp
35/2013/QH13
Ngày ban hành 20/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật số 35/2013/QH13 của Quốc hội : Luật hòa giải cơ sở
47/2013/QH13
Ngày ban hành 20/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 47/2013/QH13 của Quốc hội về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2014
32/2013/QH13
Ngày ban hành 19/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 32/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung của Quốc hội
30/2013/QH13
Ngày ban hành 19/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật số 30/2013/QH13 của Quốc hội : Luật giáo dục quốc phòng và an ninh
31/2013/QH13
Ngày ban hành 19/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật thuế giá trị gia tăng số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung của Quốc hội
33/2013/QH13
Ngày ban hành 19/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật số 33/2013/QH13 của Quốc hội : Luật phòng, chống thiên tai
29/2013/QH13
Ngày ban hành 18/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật số 29/2013/QH13 của Quốc hội : Luật khoa học và công nghệ
45/2013/QH13
Ngày ban hành 18/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 45/2013/QH13 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2013 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014 do Quốc hội ban hành
28/2013/QH13
Ngày ban hành 12/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật số 28/2013/QH13 của Quốc hội : Luật phòng, chống khủng bố
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162