tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Quốc hội

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
51/2010/QH12
Ngày ban hành 08/11/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Người khuyết tật số 51/2010/QH12 của Quốc hội
49/2010/QH12
Ngày ban hành 19/06/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Bưu chính số 49/2010/QH12 của Quốc hội
50/2010/QH12
Ngày ban hành 19/06/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 50/2010/QH12 thực hiện chính sách, pháp luật về thành lập trường, đầu tư và bảo đảm chất lượng đào tạo đối với giáo dục đại học do Quốc hội ban hành
48/2010/QH12
Ngày ban hành 19/06/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp số 48/2010/QH12 của Quốc hội
49/2010/QH12
Ngày ban hành 19/06/2010
Hiệu lực Hết hiệu lực
Nghị quyết 49/2010/QH12
54/2010/QH12
Ngày ban hành 17/06/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Trọng tài thương mại của Quốc hội, số 54/2010/QH12
49/2010/QH12
Ngày ban hành 17/06/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật bưu chính 2010
48/2010/QH12
Ngày ban hành 17/06/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010
53/2010/QH12
Ngày ban hành 17/06/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Thi hành án hình sự số 53/2010/QH12 của Quốc hội
55/2010/QH12
Ngày ban hành 17/06/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 của Quốc hội
52/2010/QH12
Ngày ban hành 17/06/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Nuôi con nuôi của Quốc hội, số 52/2010/QH12
50/2010/QH12
Ngày ban hành 17/06/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả số 50/2010/QH12 của Quốc hội
51/2010/QH12
Ngày ban hành 17/06/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật người khuyết tật 2010
46/2010/QH12
Ngày ban hành 16/06/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam của Quốc hội, số 46/2010/QH12
47/2010/QH12
Ngày ban hành 16/06/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Các tổ chức tín dụng của Quốc hội, số 47/2010/QH12
44/2010/QH12
Ngày ban hành 16/06/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 44/2010/QH12
43/2009/NQ-QH12
Ngày ban hành 27/11/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 43/2009/NQ-QH12 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XII
43/2009/QH12
Ngày ban hành 27/11/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Dân quân tự vệ số 43/2009/QH12 của Quốc hội
42/2009/QH12
Ngày ban hành 27/11/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 42/2009/QH12 về nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại tập đoàn, tổng công ty nhà nước do Quốc hội ban hành
44/2009/QH12
Ngày ban hành 25/11/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Giáo dục số 44/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung của Quốc hội
40/2009/NQ-QH12
Ngày ban hành 25/11/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 40/2009/NQ-QH12 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án thủy điện Lai Châu
45/2009/QH12
Ngày ban hành 25/11/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Thuế tài nguyên số 45/2009/QH12 của Quốc hội
40/2009/QH12
Ngày ban hành 25/11/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 40/2009/QH12 về chủ trương đầu tư dự án thủy điện Lai Châu do Quốc hội ban hành
41/2009/NQ-QH12
Ngày ban hành 25/11/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 41/2009/NQ-QH12 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận
41/2009/QH12
Ngày ban hành 25/11/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 41/2009/QH12 về chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận do Quốc hội ban hành
43/2009/QH12
Ngày ban hành 23/11/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật dân quân tự vệ năm 2009
41/2009/QH12
Ngày ban hành 23/11/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Viễn thông số 41/2009/QH12 của Quốc hội
40/2009/QH12
Ngày ban hành 23/11/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009
42/2009/QH12
Ngày ban hành 23/11/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12 của Quốc hội
39/2009/QH12
Ngày ban hành 23/11/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật người cao tuổi năm 2009
38/2009/QH12
Ngày ban hành 13/11/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 38/2009/QH12 phân bổ ngân sách trung ương năm 2010 do Quốc hội ban hành
39/2009/NQ-QH12
Ngày ban hành 12/11/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 39/2009/NQ-QH12 của Quốc hội về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2010
39/2009/QH12
Ngày ban hành 12/11/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Người cao tuổi của Quốc hội, số 39/2009/QH12
37/2009/QH12
Ngày ban hành 11/11/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 37/2009/QH12 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 do Quốc hội ban hành
36/2009/QH12
Ngày ban hành 06/11/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 36/2009/QH12 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 do Quốc hội ban hành
36/2009/NQ-QH12
Ngày ban hành 06/11/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 36/2009/NQ-QH12 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010
33/2009/NQ-QH12
Ngày ban hành 29/06/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 33/2009/NQ-QH12 của Quốc hội về việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự
32/2009/QH12
Ngày ban hành 19/06/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 32/2009/QH12 về điều chỉnh mục tiêu tổng quát, một số chỉ tiêu kinh tế, ngân sách nhà nước, phát hành bổ sung trái phiếu chính phủ năm 2009 và miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân do Quốc hội ban hành
32/2009/NQ-QH12
Ngày ban hành 19/06/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 32/2009/NQ-QH12 của Quốc hội về việc điều chỉnh mục tiêu tổng quát, một số chỉ tiêu kinh tế, Ngân sách Nhà nước, phát hành bổ sung trái phiếu Chính phủ năm 2009 và miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân
36/2009/QH12
Ngày ban hành 19/06/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, số 36/2009/QH12 của Quốc hội
37/2009/QH12
Ngày ban hành 19/06/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Bộ luật hình sự số 37/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quốc hội
33/2009/QH12
Ngày ban hành 19/06/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 33/2009/QH12 về thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự do Quốc hội ban hành
35/2009/QH12
Ngày ban hành 19/06/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 35/2009/QH12 về chủ trương, định hướng đổi mới một số cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 do Quốc hội ban hành
35/2009/NQ-QH12
Ngày ban hành 19/06/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 35/2009/NQ-QH12 của Quốc hội về chủ trương, định hướng đổi mới một số cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo từ năm 2010 - 2011 đến năm 2014 - 2015
38/2009/QH12
Ngày ban hành 19/06/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật đầu tư xây dựng cơ bản, số 38/2009/QH12 sử đổi, bổ sung của Quốc hội
34/2009/NQ-QH12
Ngày ban hành 19/06/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 34/2009/NQ-QH12
32/2009/QH12
Ngày ban hành 18/06/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa, số 32/2009/QH12 của Quốc hội
33/2009/QH12
Ngày ban hành 18/06/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài số 33/2009/QH12 của Quốc hội
34/2009/QH12
Ngày ban hành 18/06/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Nhà ở sửa đổi điều 126 và điều 121 của Luật Đất đai sửa, số 34/2009/QH12 của Quốc hội
31/2009/QH12
Ngày ban hành 18/06/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung của Quốc hội
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162