tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Quốc hội

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
35/2009/QH12
Ngày ban hành 18/06/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, số 35/2009/QH12 của Quốc hội
28/2009/QH12
Ngày ban hành 17/06/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Lý lịch tư pháp số 28/2009/QH12 của Quốc hội
31/2009/NQ-QH12
Ngày ban hành 17/06/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 31/2009/NQ-QH12
30/2009/QH12
Ngày ban hành 17/06/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Quy hoạch đô thị 2009
29/2009/QH12
Ngày ban hành 17/06/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Quản lý nợ công, số 29/2009/QH12 của Quốc hội
30/2009/QH12
Ngày ban hành 09/06/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 của Quốc hội
10/2009/UBTVQH12
Ngày ban hành 27/02/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh 10/2009/UBTVQH12 về Án phí, lệ phí tòa án
10/2009/PL-UBTVQH12
Ngày ban hành 27/02/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh án phí, lệ phí tòa án số 10/2009/PL-UBTVQH12 của Quốc hội
40/2009/QH12
Ngày ban hành 04/02/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 của Quốc hội
25/2008/NQ-QH12
Ngày ban hành 28/11/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 25/2008/NQ-QH12 của Quốc hội về việc kéo dài nhiệm kỳ hoạt động 2004 - 2009 của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp
26/2008/NQ-QH12
Ngày ban hành 28/11/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 26/2008/NQ-QH12 của Quốc hội về thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường
29/2008/NQ-QH12
Ngày ban hành 15/11/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 29/2008/NQ-QH12 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội khoá XII
28/2008/NQ-QH12
Ngày ban hành 15/11/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 28/2008/NQ-QH12 của Quốc hội về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2009
27/2008/QH12
Ngày ban hành 15/11/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 27/2008/QH12 về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009 và bổ sung chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007 – 2011) do Quốc hội ban hành
26/2008/QH12
Ngày ban hành 15/11/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 26/2008/QH12 về thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường do Quốc hội ban hành
27/2008/NQ-QH12
Ngày ban hành 15/11/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 27/2008/NQ-QH12 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009 và bổ sung Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ XII (2007 - 2011)
28/2008/QH12
Ngày ban hành 15/11/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 28/2008/QH12 về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2009 do Quốc hội ban hành
24/2008/QH12
Ngày ban hành 14/11/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 24/2008/QH12 về việc thi hành Luật Thi hành án dân sự do Quốc hội ban hành
27/2008/QH12
Ngày ban hành 14/11/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 của Quốc hội
26/2008/QH12
Ngày ban hành 14/11/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 của Quốc hội
25/2008/QH12
Ngày ban hành 14/11/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 của Quốc hội
24/2008/QH12
Ngày ban hành 13/11/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Quốc tịch Việt Nam số 24/2008/QH12 của Quốc hội
22/2008/QH12
Ngày ban hành 13/11/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật cán bộ, công chức 2008
23/2008/QH12
Ngày ban hành 13/11/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 của Quốc hội
21/2008/QH12
Ngày ban hành 13/11/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Công nghệ cao 2008
20/2008/QH12
Ngày ban hành 13/11/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 của Quốc hội
22/2008/QH12
Ngày ban hành 10/11/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 của Quốc hội
21/2008/NQ-QH12
Ngày ban hành 08/11/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 21/2008/NQ-QH12 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2009
21/2008/QH12
Ngày ban hành 08/11/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Công nghệ cao số 21/2008/QH12 của Quốc hội
23//2008/QH12
Ngày ban hành 06/11/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 23//2008/QH12 của Quốc hội : Nghị quyết số 23/2008/QH12 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009
23/2008/QH12
Ngày ban hành 06/11/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 23/2008/QH12 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 do Quốc hội ban hành
23/2008/NQ-QH12
Ngày ban hành 06/11/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 23/2008/NQ-QH12 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2009
19/2008/NQ-QH12
Ngày ban hành 12/06/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 19/2008/NQ-QH12 của Quốc hội về việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam
20/2008/NQ-QH12
Ngày ban hành 03/06/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 20/2008/NQ-QH12 của Quốc hội về một số vấn đề kinh tế-xã hội năm 2008 trong tình hình mới
18/2008/NQ-QH12
Ngày ban hành 03/06/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 18/2008/NQ-QH12 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về xã hội hóa để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân
17/2008/QH12
Ngày ban hành 03/06/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 của Quốc hội
19/2008/QH12
Ngày ban hành 03/06/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam số 19/2008/QH12 của Quốc hội
14/2008/QH12
Ngày ban hành 03/06/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 của Quốc hội
13/2008/QH12
Ngày ban hành 03/06/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Thuế giá trị gia tăng 2008
16/2008/NQ-QH12
Ngày ban hành 03/06/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 16/2008/NQ-QH12 của Quốc hội về việc giải quyết vấn đề sau khi Nghị quyết số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc hội thực hiện thí điểm tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy ở thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố khác trực thuộc trung ương hết hiệu lực thi hành
15/2008/QH12
Ngày ban hành 03/06/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật trưng mua, trưng dụng tài sản số 15/2008/QH12 của Quốc hội
10/2008/QH12
Ngày ban hành 03/06/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Dầu khí số 10/2008/QH12 sửa đổi, bổ sung của Quốc hội
09/2008/QH12
Ngày ban hành 03/06/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước số 09/2008/QH12 của Quốc hội
11/2008/QH12
Ngày ban hành 03/06/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Hoạt động chữ thập đỏ số 11/2008/QH12 của Quốc hội
16/2008/QH12
Ngày ban hành 03/06/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật phòng, chống ma tuý số 16/2008/QH12 sửa đổi, bổ sung của Quốc hội
18/2008/QH12
Ngày ban hành 03/06/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 của Quốc hội
12/2008/QH12
Ngày ban hành 03/06/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật xuất bản sửa đổi 2008
20/2008/QH12
Ngày ban hành 03/06/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 20/2008/QH12 về việc một số vấn đề kinh tế - xã hội năm 2008 trong tình hình mới do Quốc hội ban hành
15/2008/NQ-QH12
Ngày ban hành 29/05/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 15/2008/NQ-QH12 của Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan
15/2008/QH12
Ngày ban hành 29/05/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 15/2008/QH12 về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan do Quốc hội ban hành
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162