tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Quốc hội

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
14/2008/NQ-QH12
Ngày ban hành 29/05/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 14/2008/NQ-QH12 của Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính giữa tỉnh Hà Tây và tỉnh Phú Thọ, giữa tỉnh Bình Phước và tỉnh Đồng Nai
14/2008/QH12
Ngày ban hành 29/05/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 14/2008/QH12 về việc điều chỉnh địa giới hành chính giữa tỉnh Hà Tây và tỉnh Phú Thọ, giữa tỉnh Bình Phước và tỉnh Đồng Nai do Quốc hội ban hành
13/2008/QH12
Ngày ban hành 20/05/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 13/2008/QH12 phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2006
12/2008/QH12
Ngày ban hành 06/05/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản số 12/2008/QH12 của Quốc hội
12/2008/NQ-QH12
Ngày ban hành 06/05/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 12/2008/NQ-QH12 của Quốc hội về việc điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2008
09/PL-UBTVQH
Ngày ban hành 25/02/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 09/PL-UBTVQH của Quốc hội : PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 09/2003/PL-UBTVQH11 NGÀY 25 THÁNG 02 NĂM 2003 VỀ ĐỘNG VIÊN CÔNG NGHIỆP
05/2007/QH12
Ngày ban hành 21/11/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật chất lượng, sản phẩm hàng hoá số 05/2007/QH12 của Quốc hội
04/2007/QH12
Ngày ban hành 21/11/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 của Quốc hội
02/2007/QH12
Ngày ban hành 21/11/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật phòng, chống bạo lực gia đình số 02/2007/QH12 của Quốc hội
11/2007/NQ-QH12
Ngày ban hành 21/11/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 11/2007/NQ-QH12 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XII (2007 - 2011) và năm 2008
10/2007/NQ-QH12
Ngày ban hành 21/11/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 10/2007/NQ-QH12 của Quốc hội về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2008
08/2007/QH12
Ngày ban hành 21/11/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật tương trợ tư pháp số 08/2007/QH12 của Quốc hội
07/2007/QH12
Ngày ban hành 21/11/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật đặc xá số 07/2007/QH12 của Quốc hội
11/2007/QH12
Ngày ban hành 21/11/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 11/2007/QH12
06/2007/QH12
Ngày ban hành 21/11/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Hóa chất 2007
08/2007/QH12
Ngày ban hành 21/11/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật tương trợ tư pháp 2007
10/2007/QH12
Ngày ban hành 21/11/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 10/2007/QH12
03/2007/QH12
Ngày ban hành 21/11/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 của Quốc hội
09/2007/QH12
Ngày ban hành 14/11/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 09/2007/QH12
08/2007/QH12
Ngày ban hành 12/11/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 08/2007/QH12 dự toán ngân sách nhà nước năm 2008
07/2007/QH12
Ngày ban hành 12/11/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 07/2007/QH12 về việc kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 do Quốc hội ban hành
07/2007/NQ-QH12
Ngày ban hành 12/11/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 07/2007/NQ-QH12 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008
06/2007/QH12
Ngày ban hành 04/08/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật hóa chất số 06/2007/QH12 của Quốc hội
05/2007/QH12
Ngày ban hành 04/08/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 05/2007/QH12 về việc rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII do Quốc hội ban hành
01/2007/QH12
Ngày ban hành 04/08/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Phòng, chống tham nhũng số 01/2007/QH12 sửa đổi, bổ sung của Quốc hội
03/2007/QH12
Ngày ban hành 02/08/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 03/2007/QH12 về việc phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách phó Chủ tịch và các ủy viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh do Quốc hội ban hành
02/2007/QH12
Ngày ban hành 02/08/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 02/2007/QH12 về việc phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ do Quốc hội ban hành
01/2007/NQ-QH12
Ngày ban hành 31/07/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 01/2007/NQ-QH12 của Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ và số Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khoá XII
01/2007/QH12
Ngày ban hành 31/07/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 01/2007/QH12 về cơ cấu tổ chức của Chính phủ và số phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khoá XII do Quốc hội ban hành
04/2007/NQ-QH12
Ngày ban hành 31/07/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 04/2007/NQ-QH12 của Quốc hội về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2007
01A/2007/QH12
Ngày ban hành 19/07/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 01A/2007/QH12
77/2007/NQ-QH11
Ngày ban hành 02/04/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 77/2007/NQ-QH11 về phương án quy hoạch, xây dựng nhà Quốc Hội do Quốc Hội ban hành
77/2007/QH11
Ngày ban hành 02/04/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 77/2007/QH11
83/2007/QH11
Ngày ban hành 02/04/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội số 83/2007/QH11 của Quốc hội
76/2007/NQ-QH11
Ngày ban hành 02/04/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 76/2007/NQ-QH11 về việc bổ sung dự án luật sửa đổi, bổ sung điều 73 của Bộ Luật Lao động vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2007 do Quốc Hội ban hành
78/2007/QH11
Ngày ban hành 02/04/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 78/2007/QH11
84/2007/QH11
Ngày ban hành 02/04/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ luật Lao động số 84/2007/QH11 của Quốc hội
78/2007/NQ-QH11
Ngày ban hành 02/04/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 78/2007/NQ-QH11 của Quốc hội về công trình quan trọng quốc gia Khí - Điện - Đạm tại Bà Rịa - Vũng Tàu
76/2007/QH11
Ngày ban hành 23/03/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 76/2007/QH11
18/2006/L-CTN
Ngày ban hành 12/12/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Lệnh 18/2006/L-CTN
72/2006/NQ-QH11
Ngày ban hành 29/11/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 72/2006/NQ-QH11 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2007
77/2006/QH11
Ngày ban hành 29/11/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Thể dục, Thể thao số 77/2006/QH11 của Quốc hội
74/2006/NQ-QH11
Ngày ban hành 29/11/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 74/2006/NQ-QH11 của Quốc hội về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2007
74/2006/QH11
Ngày ban hành 29/11/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Bộ luật Lao động số 74/2006/QH11 sửa đổi, bổ sung của Quốc hội
82/2006/QH11
Ngày ban hành 29/11/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Công chứng số 82/2006/QH11 của Quốc hội
81/2006/QH11
Ngày ban hành 29/11/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Cư trú số 81/2006/QH11 của Quốc hội
72/2006/QH11
Ngày ban hành 29/11/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 72/2006/QH11 của Quốc hội
78/2006/QH11
Ngày ban hành 29/11/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 của Quốc hội
75/2006/QH11
Ngày ban hành 29/11/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác số 75/2006/QH11 của Quốc hội
76/2006/QH11
Ngày ban hành 29/11/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Dạy nghề số 76/2006/QH11 của Quốc hội
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162