tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Thành phố Hà Nội

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
33/KH-UBND
Ngày ban hành 31/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 33/KH-UBND 2018 tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Mậu Tuất Hà Nội
29/KH-UBND
Ngày ban hành 25/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 29/KH-UBND 2018 hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo Hà Nội
04/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2018/QĐ-UBND sửa đổi 51/2013/QĐ-UBND các khoản thu khác cơ sở giáo dục Hà Nội
23/KH-UBND
Ngày ban hành 23/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 23/KH-UBND 2018 phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm Hà Nội
24/KH-UBND
Ngày ban hành 23/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 24/KH-UBND 2018 thực hiện phòng chống mại dâm Hà Nội
25/KH-UBND
Ngày ban hành 23/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 25/KH-UBND 2018 kiểm tra thực hiện pháp luật phòng chống mại dâm Hà Nội
21/KH-UBND
Ngày ban hành 22/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 21/KH-UBND 2018 đánh giá chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính Hà Nội 2017
03/CT-UBND
Ngày ban hành 22/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 03/CT-UBND 2018 tăng cường công tác bảo vệ phòng cháy chữa cháy rừng Hà Nội
02/CT-UBND
Ngày ban hành 22/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 02/CT-UBND 2018 phát triển chăn nuôi phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm Hà Nội
02/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/2018/QĐ-UBND Quy chế xét tặng danh hiệu Người tốt việc tốt Hà Nội
16/KH-UBND
Ngày ban hành 16/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 16/KH-UBND 2018 ngăn ngừa và trợ giúp trẻ em bị bạo lực xâm hại Hà Nội
14/KH-UBND
Ngày ban hành 15/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 14/KH-UBND 2018 môi trường giáo dục an toàn phòng chống bạo lực học đường Hà Nội
01/CT-UBND
Ngày ban hành 08/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 01/CT-UBND 2018 tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ phòng chống cháy nổ Hà Nội
07/KH-UBND
Ngày ban hành 05/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 07/KH-UBND 2018 giải pháp nâng cao ý thức cộng đồng tham gia môi trường mạng Hà Nội
06/KH-UBND
Ngày ban hành 04/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 06/KH-UBND 2018 Tuyên truyền Hội nghị Diễn đàn Châu Á Thái Bình Dương Hà Nội
43/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 43/QĐ-UBND 2018 Quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí Hà Nội đến 2025
03/KH-UBND
Ngày ban hành 03/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 03/KH-UBND 2018 thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ Hà Nội
04/KH-UBND
Ngày ban hành 03/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 04/KH-UBND 2018 ứng dụng khoa học công nghệ tái cơ cấu ngành thủy sản Hà Nội
01/KH-UBND
Ngày ban hành 03/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 01/KH-UBND 2018 an toàn lao động vệ sinh lao động Hà Nội
02/KH-UBND
Ngày ban hành 03/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 02/KH-UBND 2018 thông tin điện tử sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc nông sản Hà Nội
01/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 01/2018/QĐ-UBND tiếp nhận rà soát biểu mẫu kê khai giá bán sữa Hà Nội
23/CT-UBND
Ngày ban hành 30/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 23/CT-UBND 2017 tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất Hà Nội 2018
256/KH-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 256/KH-UBND 2017 phổ biến giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở Hà Nội
47/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 47/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 53/2016/QĐ-UBND Hà Nội
46/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 46/2017/QĐ-UBND giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng Hà Nội
8984/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 8984/QĐ-UBND 2017 đặt tên điều chỉnh độ dài đường phố Hà Nội
254/KH-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 254/KH-UBND 2017 thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông Hà Nội
8956/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 8956/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước Hà Nội 2018
253/KH-UBND
Ngày ban hành 26/12/2017
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 253/KH-UBND 2017 công tác an toàn thực phẩm Hà Nội
251/KH-UBND
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 251/KH-UBND 2017 thực hiện 35/CT-TTg lập giao hồ sơ vào Lưu trữ cơ quan Hà Nội
250/KH-UBND
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 250/KH-UBND 2017 công tác văn thư lưu trữ Hà Nội
248/KH-UBND
Ngày ban hành 22/12/2017
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 248/KH-UBND 2017 phòng chống dịch bệnh động vật thủy sản Hà Nội
8813/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 8813/QĐ-UBND 2017 triển khai Luật Quản lý vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ Hà Nội
45/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 45/2017/QĐ-UBND giá vận chuyển cấp cứu ngoài bệnh viện Hà Nội
246/KH-UBND
Ngày ban hành 20/12/2017
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 246/KH-UBND 2017 phát triển giáo dục thể chất thể thao trường học Hà Nội 2018 2020
8796/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 8796/QĐ-UBND 2017 phê duyệt đề cương Đề án xử lý chất thải y tế nguy hại Hà Nội
8722/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 8722/QĐ-UBND 2017 điều chỉnh Kế hoạch thời gian năm học giáo dục mầm non Hà Nội
8724/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 8724/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn Hà Nội
245/KH-UBND
Ngày ban hành 19/12/2017
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 245/KH-UBND 2017 phòng chống dịch Hà Nội 2018
244/KH-UBND
Ngày ban hành 18/12/2017
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 244/KH-UBND 2017 tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thi hành án dân sự Hà Nội
44/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 44/2017/QĐ-UBND giá dịch vụ trông giữ xe đạp xe máy xe ô tô Hà Nội
8665/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 8665/QĐ-UBND 2017 Quy hoạch Khu vực trục không gian bán đảo Quảng An Hà Nội
43/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 43/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý hoạt động khoáng sản Hà Nội
243/KH-UBND
Ngày ban hành 15/12/2017
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 243/KH-UBND 2017 bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực có khu công nghiệp Hà Nội
1774/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1774/QĐ-UBND chức năng cơ cấu tổ chức Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Hà Nội 2017
04/CT-UBND
Ngày ban hành 16/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 04/CT-UBND tăng cường quản lý nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công Hà Nội 2017
1665/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1665/QĐ-UBND Quy tắc ứng xử nơi công cộng Hà Nội 2017
1009/UBND-ĐT
Ngày ban hành 09/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1009/UBND-ĐT 2017 thực hiện ký quỹ theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Đất đai 2013 trên địa bàn Thành phố Hà Nội
56/KH-BCĐ
Ngày ban hành 08/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 56/KH-BCĐ triển khai công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy 2017 Hà Nội
1611/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1611/QĐ-UBND thành lập Ban Quản lý rừng Phòng hộ Đặc dụng Hà Nội 2017
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162