tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Thủ Tướng Chính Phủ

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
177/QĐ-TTG
Ngày ban hành 06/02/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 177/QĐ-TTg 2018 xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho địa phương dịp Tết
176/QĐ-TTG
Ngày ban hành 06/02/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 176/QĐ-TTg 2018 xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho Gia Lai dịp Tết
169/QĐ-TTG
Ngày ban hành 02/02/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 169/QĐ-TTg 2018 giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước
170/CĐ-TTG
Ngày ban hành 02/02/2018
Hiệu lực Không xác định
Công điện 170/CĐ-TTg 2018 phòng chống rét đậm rét hại
171/QĐ-TTG
Ngày ban hành 02/02/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 171/QĐ-TTg 2018 xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho Nghệ An 2017
161/QĐ-TTG
Ngày ban hành 31/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 161/QĐ-TTg 2018 xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất
162/QĐ-TTG
Ngày ban hành 31/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 162/QĐ-TTg 2018 dịch vụ sự nghiệp công ngân sách nhà nước Bộ Xây dựng quản lý
153/QĐ-TTG
Ngày ban hành 30/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 153/QĐ-TTg 2018 phê duyệt Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin 2016 2020
150/QĐ-TTG
Ngày ban hành 30/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 150/QĐ-TTg 2018 xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho Phú Yên
146/QĐ-TTG
Ngày ban hành 29/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 146/QĐ-TTg 2018 xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho Ninh Thuận dịp Tết
140/QĐ-TTG
Ngày ban hành 26/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 140/QĐ-TTg 2018 Dự án Điều tra đánh giá xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn thải
106/CĐ-TTG
Ngày ban hành 26/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Công điện 106/CĐ-TTg 2018 bảo đảm an ninh trật tự hoạt động cổ vũ Đội tuyển U23
126/QĐ-TTG
Ngày ban hành 25/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 126/QĐ-TTg 2018 Kế hoạch hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất
127/QĐ-TTG
Ngày ban hành 25/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 127/QĐ-TTg 2018 phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng Gia Lai đến 2035
04/2018/QĐ-TTG
Ngày ban hành 23/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 04/2018/QĐ-TTg quy định phương pháp xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản
06/2018/QĐ-TTG
Ngày ban hành 23/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 06/2018/QĐ-TTg chức năng nhiệm vụ cơ cấu Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
123/QĐ-TTG
Ngày ban hành 23/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 123/QĐ-TTg 2018 thí điểm thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm Bắc Ninh
05/2018/QĐ-TTG
Ngày ban hành 23/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 05/2018/QĐ-TTg chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia
03/2018/QĐ-TTG
Ngày ban hành 23/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 03/2018/QĐ-TTg cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thủy văn thuộc Bộ tài nguyên
118/QĐ-TTG
Ngày ban hành 22/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 118/QĐ-TTg 2018 xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho địa phương dịp Tết
117/QĐ-TTG
Ngày ban hành 22/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 117/QĐ-TTg 2018 mức lãi suất cho vay ưu đãi theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP
84/QĐ-TTG
Ngày ban hành 19/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 84/QĐ-TTg 2018 phê duyệt Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam
04/CT-TTG
Ngày ban hành 19/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 04/CT-TTg 2018 nâng cao hiệu quả thực hiện bắt buộc đội mũ bảo hiểm người đi mô tô
03/CT-TTG
Ngày ban hành 19/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 03/CT-TTg 2018 tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới
82/CĐ-TTG
Ngày ban hành 18/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Công điện 82/CĐ-TTg 2018 bảo đảm trật tự trạm thu giá sử dụng đường bộ theo hình thức BOT
79/QĐ-TTG
Ngày ban hành 18/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 79/QĐ-TTg 2018 Kế hoạch hành động quốc gia phát triển ngành tôm Việt Nam
02/2018/QĐ-TTG
Ngày ban hành 17/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 02/2018/QĐ-TTg chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Tổng cục Quản lý đất đai
78/QĐ-TTG
Ngày ban hành 16/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 78/QĐ-TTg 2018 phê duyệt Kế hoạch hành động loại bỏ khai thác hải sản bất hợp pháp
01/2018/QĐ-TTG
Ngày ban hành 16/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 01/2018/QĐ-TTg bãi bỏ Quyết định 72/2013/QĐ-TTg cơ chế tài chính khu kinh tế cửa khẩu
76/QĐ-TTG
Ngày ban hành 16/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 76/QĐ-TTg 2018 danh sách đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Khoa học Công nghệ
68/QĐ-TTG
Ngày ban hành 15/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 68/QĐ-TTg 2018 Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng đồng bằng sông Cửu Long
61/QĐ-TTG
Ngày ban hành 12/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 61/QĐ-TTg 2018 phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới khu vực biên giới tỉnh Nghệ An
02/CT-TTG
Ngày ban hành 12/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 02/CT-TTg 2018 triển khai thi hành Bộ luật Hình sự
64/QĐ-TTG
Ngày ban hành 12/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 64/QĐ-TTg 2018 Kế hoạch thực hiện quyền thành viên Tổ chức quốc tế về Luật phát triển
65/QĐ-TTG
Ngày ban hành 12/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 65/QĐ-TTg 2018 Đề án tuyên truyền phổ biến nội dung Công ước chống tra tấn
63/QĐ-TTG
Ngày ban hành 12/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 63/QĐ-TTg 2018 phê duyệt Đề án Cơ cấu lại đầu tư công 2017 2020
52/QĐ-TTG
Ngày ban hành 11/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 52/QĐ-TTg 2018 Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Làng Văn hóa Du lịch
57/QĐ-TTG
Ngày ban hành 11/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 57/QĐ-TTg 2018 thành lập Vườn quốc gia Phia Oắc Phia Đén Nguyên Bình Cao Bằng
48/QĐ-TTG
Ngày ban hành 11/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 48/QĐ-TTg 2018 đầu tư Chương trình hợp tác giữa Việt Nam và Tổ chức Y tế Thế giới
55/QĐ-TTG
Ngày ban hành 11/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 55/QĐ-TTg 2018 hợp tác tương trợ hành chính lĩnh vực hải quan giữa Việt Nam và Italia
51/QĐ-TTG
Ngày ban hành 11/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 51/QĐ-TTg 2018 xuất cấp vắc xin hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho tỉnh Ninh Thuận
49/QĐ-TTG
Ngày ban hành 11/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 49/QĐ-TTg 2018 phê duyệt Kế hoạch chuẩn bị gia nhập Công ước La Hay
50/QĐ-TTG
Ngày ban hành 11/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 50/QĐ-TTg 2018 Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản hướng dẫn luật
37/QĐ-TTG
Ngày ban hành 10/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 37/QĐ-TTg 2018 phân bổ kinh phí đo đạc lập bản đồ địa chính cắm mốc ranh giới đất
32/QĐ-TTG
Ngày ban hành 09/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 32/QĐ-TTg 2018 sửa đổi 1378/QĐ-TTg mạng lưới đại diện cơ quan thông tấn báo chí
33/QĐ-TTG
Ngày ban hành 09/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 33/QĐ-TTg 2018 danh sách đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giao thông vận tải
30/QĐ-TTG
Ngày ban hành 08/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 30/QĐ-TTg 2018 xuất cấp giống cây trồng từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ địa phương
27/QĐ-TTG
Ngày ban hành 07/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 27/QĐ-TTg 2018 đầu tư Dự án các tổ chức cộng đồng phòng chống HIV/AIDS
16/QĐ-TTG
Ngày ban hành 05/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 16/QĐ-TTg 2018 phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
10/QĐ-TTG
Ngày ban hành 04/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 10/QĐ-TTg 2018 xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Khánh Hòa
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162