tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Thủ Tướng Chính Phủ

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
1018/TTG-KGVX
Ngày ban hành 10/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1018/TTg-KGVX phát triển mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế tin học hóa giám định 2016
1039/QĐ-TTG
Ngày ban hành 10/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1039/QĐ-TTg sửa đổi 2092/QĐ-TTg tổ chức hoạt động ban chỉ đạo phát triển doanh nghiệp 2016
985/TTG-PL
Ngày ban hành 09/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 985/TTg-PL chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV 2016
1036/QĐ-TTG
Ngày ban hành 09/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1036/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng Bắc Kạn 2035 2016
1026/QĐ-TTG
Ngày ban hành 08/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1026/QĐ-TTg nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng Thanh Hóa 2035 2065 2016
1028/QĐ-TTG
Ngày ban hành 08/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1028/QĐ-TTg Chương trình giáo dục đời sống gia đình 2020 2016
981/TTG-ĐMDN
Ngày ban hành 07/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 981/TTg-ĐMDN danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban tỉnh Sơn La 2016
23/2016/QĐ-TTG
Ngày ban hành 07/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 23/2016/QĐ-TTg đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài có thời hạn trưng bày triển lãm nghiên cứu
980/TTG-TH
Ngày ban hành 07/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 980/TTg-TH chấn chỉnh thực hiện quy chế làm việc của Chính phủ 2016
1022/QĐ-TTG
Ngày ban hành 07/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1022/QĐ-TTg triển khai 1059/NQ-UBTVQH13 pháp luật kết hợp kinh tế quốc phòng an ninh 2016
1018/QĐ-TTG
Ngày ban hành 07/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1018/QĐ-TTg xuất cấp hóa chất sát trùng từ nguồn dự trữ quốc gia cho Bình Thuận 2016
1017/QĐ-TTG
Ngày ban hành 07/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1017/QĐ-TTg xuất cấp hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho Kiên Giang Nghệ An Hà Tĩnh 2016
1023/QĐ-TTG
Ngày ban hành 07/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1023/QĐ-TTg chương trình phòng ngừa giảm thiểu lao động trẻ em 2016 2020
983/TTG-KTN
Ngày ban hành 07/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 983/TTg-KTN bổ sung dự án BOT quốc lộ 1 đoạn Km947 Km987 Quảng Nam 2016
1020/QĐ-TTG
Ngày ban hành 07/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1020/QĐ-TTg nhiệm vụ quy hoạch chung thị xã Kỳ Anh Hà Tĩnh 2035 2016
977/TTG-KTTH
Ngày ban hành 06/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 977/TTg-KTTH bổ sung vốn điều lệ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 2016
1012/QĐ-TTG
Ngày ban hành 06/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1012/QĐ-TTg thành lập trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch Hải Phòng 2016
1013/QĐ-TTG
Ngày ban hành 06/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1013/QĐ-TTg lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP 2016
976/CĐ-TTG
Ngày ban hành 05/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công điện 976/CĐ-TTg khắc phục hậu quả vụ chìm tàu du lịch trên sông Hàn Đà Nẵng 2016
1011/QĐ-TTG
Ngày ban hành 03/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1011/QĐ-TTg kế hoạch vay trả nợ hạn mức vay nợ 2016
22/CT-TTG
Ngày ban hành 03/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 22/CT-TTg tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước 2016
21/CT-TTG
Ngày ban hành 02/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 21/CT-TTg kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách nhà nước 2016
1008/QĐ-TTG
Ngày ban hành 02/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1008/QĐ-TTg tăng cường tiếng Việt trẻ mầm non học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số 2016
985A/QĐ-TTG
Ngày ban hành 01/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 985a/QĐ-TTg Kế hoạch hành động quốc gia quản lý chất lượng không khí 2016 2015
938/TTG-KTTH
Ngày ban hành 01/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 938/TTg-KTTH tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 2016
982/QĐ-TTG
Ngày ban hành 01/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 982/QĐ-TTg xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho Ninh Thuận 2016
985/QĐ-TTG
Ngày ban hành 01/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 985/QĐ-TTg hỗ trợ lương thực cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện Thường Xuân 2016
983/QĐ-TTG
Ngày ban hành 01/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 983/QĐ-TTg đổi tên ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn 2016
20/CT-TTG
Ngày ban hành 01/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 20/CT-TTg giải pháp cấp bách ngăn chặn giảm thiểu tai nạn bom mìn vật nổ sót sau chiến tranh 2016
19/CT-TTG
Ngày ban hành 01/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 19/CT-TTg tổng kết 20 năm thực hiện pháp lệnh lực lượng dự bị động viên 2016
975/QĐ-TTG
Ngày ban hành 31/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 975/QĐ-TTg thành lập ban điều phối thực hiện chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam 2016
935/QĐ-TTG
Ngày ban hành 30/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 935/QĐ-TTg xuất cấp hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia Quảng Trị Bến Tre 2016
923/TTG-KTN
Ngày ban hành 30/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 923/TTg-KTN bổ sung cầu Đò Cung vào dự án BOT mở rộng quốc lộ 1 Nam cầu Bến Thủy 2016
927/QĐ-TTG
Ngày ban hành 30/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 927/QĐ-TTg xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Hà Giang 2016
882/TTG-KGVX
Ngày ban hành 30/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 882/TTg-KGVX thực hiện Quyết định 29/2014/QĐ-TTg tín dụng hộ gia đình người nhiễm HIV 2016
931/QĐ-TTG
Ngày ban hành 30/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 931/QĐ-TTg cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật 2016
933/QĐ-TTG
Ngày ban hành 30/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 933/QĐ-TTg bảo quản phát huy giá trị tài liệu Châu bản triều Nguyễn Di sản tư liệu 2016
900/QĐ-TTG
Ngày ban hành 27/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 900/QĐ-TTg phân công Phó Thủ tướng đứng đầu phân ban Việt Nam Ủy ban liên Chính phủ 2016
899/QĐ-TTG
Ngày ban hành 27/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 899/QĐ-TTg điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1 5000 khu công nghệ cao Hòa Lạc 2016
915/QĐ-TTG
Ngày ban hành 27/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 915/QĐ-TTg chính sách hỗ trợ chuyển đổi trồng lúa sang ngô trung du miền núi 2016
914/QĐ-TTG
Ngày ban hành 27/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 914/QĐ-TTg Kế hoạch hành động thực hiện chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam 2016
898/QĐ-TTG
Ngày ban hành 27/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 898/QĐ-TTg phương hướng mục tiêu nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng 2016 2020
897/QĐ-TTG
Ngày ban hành 27/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 897/QĐ-TTg tiêu chí quy trình thủ tục công nhận xã An toàn khu vùng An toàn khu 2016
919/QĐ-TTG
Ngày ban hành 27/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 919/QĐ-TTg đề án hoạt động trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào 2016
918/QĐ-TTG
Ngày ban hành 27/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 918/QĐ-TTg xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho Đắk Lắk 2016
879/TTG-KTN
Ngày ban hành 27/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 879/TTg-KTN vận hành 3 tuyến xe buýt không trợ giá sử dụng ô tô điện phục vụ chở khách 2016
875/TTG-KTN
Ngày ban hành 27/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 875/TTg-KTN điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Long An 2016
891/QĐ-TTG
Ngày ban hành 26/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 891/QĐ-TTg sửa đổi 714/QĐ-TTg thành lập ban chỉ đạo đề án số hóa truyền hình 2016
894/QĐ-TTG
Ngày ban hành 26/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 894/QĐ-TTg đơn giản hóa thủ tục hành chính cơ sở khám chữa bệnh quản lý Bộ Y tế 2016
895/QĐ-TTG
Ngày ban hành 26/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 895/QĐ-TTg thành lập hội đồng cấp nhà nước xét tặng giải thưởng khoa học công nghệ 2016
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162