tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Thủ Tướng Chính Phủ

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
01/CT-TTG
Ngày ban hành 03/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 01/CT-TTg 2018 chấn chỉnh tăng cường công tác quản lý đất đai
01/QĐ-TTG
Ngày ban hành 01/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 01/QĐ-TTg 2018 giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
50/2017/QĐ-TTG
Ngày ban hành 31/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 50/2017/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc thiết bị
2140/QĐ-TTG
Ngày ban hành 30/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2140/QĐ-TTg 2017 phê duyệt Đề án Phối hợp truyền thông phòng chống HIV/AIDS
2131/QĐ-TTG
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2131/QĐ-TTg 2017 đầu tư vốn ngân sách nhà nước 2018
2127/QĐ-TTG
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2127/QĐ-TTg 2017 phê duyệt Quy hoạch tổng thể Khu du lịch quốc gia Vịnh Xuân Đài
2128/QĐ-TTG
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2128/QĐ-TTg 2017 phê duyệt Quy hoạch tổng thể Khu du lịch Phong Nha Kẽ Bàng
2129/QĐ-TTG
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2129/QĐ-TTg 2017 Phương án cơ cấu lại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
2133/QĐ-TTG
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2133/QĐ-TTg 2017 cổ phần hóa Công ty mẹ Tổng công ty Lương thực miền Nam
2130/QĐ-TTG
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2130/QĐ-TTg 2017 kế hoạch vốn nước ngoài nguồn ngân sách đầu tư công trung hạn
2129/QD-TTG
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Decision 2129/QD-TTg approval for plan to restructure Vietnam Posts and Telecommunications Group
2124/QĐ-TTG
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2124/QĐ-TTg 2017 đảm bảo an sinh xã hội người dân bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển
2125/QĐ-TTG
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2125/QĐ-TTg 2017 xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho Phú Yên
2119/QĐ-TTG
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2119/QĐ-TTg 2017 định hướng phát triển đường bay trực tiếp giữa Việt Nam và quốc gia
2113/QĐ-TTG
Ngày ban hành 27/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2113/QĐ-TTg 2017 đầu tư Dự án xây dựng Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu Voi Phục Hà Nội
47/CT-TTG
Ngày ban hành 27/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Directive 47/CT-TTg 2017 improvement of bidding activities in development investment projects
2099/QĐ-TTG
Ngày ban hành 27/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2099/QĐ-TTg 2017 dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước Bộ Khoa học
48/CT-TTG
Ngày ban hành 27/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 48/CT-TTg 2017 tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường
2100/QD-TTG
Ngày ban hành 27/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Decision 2100/QD-TTg 2017 equitization of parent company Power Generation Joint Stock Corporation
2100/QĐ-TTG
Ngày ban hành 27/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2100/QĐ-TTg 2017 phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ Phát điện 3
2098/QĐ-TTG
Ngày ban hành 27/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2098/QĐ-TTg 2017 Quy hoạch tổng thể Khu du lịch quốc gia Núi Sam An Giang
2090/QĐ-TTG
Ngày ban hành 26/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2090/QĐ-TTg 2017 Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ Tập đoàn Công nghiệp Cao su
2088/QĐ-TTG
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2088/QĐ-TTg 2017 công nhận thành phố Bắc Ninh đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bắc Ninh
1985/CĐ-TTG
Ngày ban hành 23/12/2017
Hiệu lực Không xác định
Công điện 1985/CĐ-TTg 2017 chủ động đối phó với bão số 16
2072/QĐ-TTG
Ngày ban hành 22/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2072/QĐ-TTg 2017 Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam
2071/QĐ-TTG
Ngày ban hành 22/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2071/QĐ-TTg 2017 bổ sung thành viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục Phát triển nhân lực
2074/QĐ-TTG
Ngày ban hành 22/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2074/QĐ-TTg 2017 xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho Thanh Hóa
2076/QĐ-TTG
Ngày ban hành 22/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2076/QĐ-TTg 2017 phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch xây dựng Hồ Chí Minh
2073/QĐ-TTG
Ngày ban hành 22/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2073/QĐ-TTg 2017 Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Tân Trào
2078/QĐ-TTG
Ngày ban hành 22/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2078/QĐ-TTg 2017 điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Bắc Kạn
2080/QĐ-TTG
Ngày ban hành 22/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2080/QĐ-TTg 2017 bổ sung Đề án dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân
2079/QĐ-TTG
Ngày ban hành 22/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2079/QĐ-TTg 2017 phê duyệt nhiệm vụ khoa học công nghệ đặc biệt cấp quốc gia
46/CT-TTG
Ngày ban hành 21/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 46/CT-TTg 2017 tăng cường công tác dinh dưỡng trong tình hình mới
2057/QĐ-TTG
Ngày ban hành 21/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2057/QĐ-TTg 2017 phát triển du lịch Khu du lịch quốc gia Cao nguyên đá Đồng Văn
49/2017/QĐ-TTG
Ngày ban hành 21/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 49/2017/QĐ-TTg thu dọn công trình thiết bị phương tiện phục vụ hoạt động dầu khí
2068/QĐ-TTG
Ngày ban hành 21/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2068/QĐ-TTg 2017 chuyển giao Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội
2054/QĐ-TTG
Ngày ban hành 20/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2054/QĐ-TTg 2017 đổi tên Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn
2055/QĐ-TTG
Ngày ban hành 20/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2055/QĐ-TTg 2017 phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội
2045/QĐ-TTG
Ngày ban hành 19/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2045/QĐ-TTg 2017 giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù
2050/QĐ-TTG
Ngày ban hành 19/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2050/QĐ-TTg 2017 xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Sơn La
2052/QĐ-TTG
Ngày ban hành 19/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2052/QĐ-TTg 2017 phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt chùa Phật Tích
2051/QĐ-TTG
Ngày ban hành 19/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2051/QĐ-TTg 2017 kiện toàn Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa Trung ương
2038/QĐ-TTG
Ngày ban hành 18/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2038/QĐ-TTg 2017 phê duyệt Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng
2036/QĐ-TTG
Ngày ban hành 18/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2036/QĐ-TTg 2017 chức danh Trưởng ban Ban chỉ đạo di dời cảng biển trên sông Sài Gòn
2039/QĐ-TTG
Ngày ban hành 18/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2039/QĐ-TTg 2017 triển khai Nghị quyết 2371 2375 xuất khẩu hàng hóa với Triều Tiên
2027/QĐ-TTG
Ngày ban hành 15/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2027/QĐ-TTg 2017 giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương
06/2017/QĐ-TTG
Ngày ban hành 20/03/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 06/2017/QĐ-TTg áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục Sở hữu trí tuệ
338/QĐ-TTG
Ngày ban hành 17/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 338/QĐ-TTg Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục đào tạo giai đoạn 2016 2021
337/QĐ-TTG
Ngày ban hành 17/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 337/QĐ-TTg Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực 2016-2021
335/QĐ-TTG
Ngày ban hành 17/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 335/QĐ-TTg Dự án đường trục phát triển Vùng kinh tế biển Nam Định cao tốc Cầu Giẽ 2017
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162