tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Thủ Tướng Chính Phủ

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
05/2017/QĐ-TTG
Ngày ban hành 16/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 05/2017/QĐ-TTg hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia
329/QĐ-TTG
Ngày ban hành 15/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 329/QĐ-TTg Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến 2020 định hướng 2030 2017
08/CT-TTG
Ngày ban hành 14/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 08/CT-TTg triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin 2017
321/QĐ-TTG
Ngày ban hành 13/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 321/QĐ-TTg sửa đổi Điều 3 43/QĐ-TTg thành lập Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu 2017
375/TTG-CN
Ngày ban hành 10/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 375/TTg-CN tạo cơ hội cho đội tàu Việt Nam tham gia vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu 2017
371/CĐ-TTG
Ngày ban hành 10/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công điện 371/CĐ-TTg khắc phục hậu quả vụ ngộ độc rượu quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm 2017
04/2017/QĐ-TTG
Ngày ban hành 09/03/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 04/2017/QĐ-TTg danh mục phương tiện thiết bị phải dán nhãn năng lượng
309/QĐ-TTG
Ngày ban hành 09/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 309/QĐ-TTg sửa Quyết định 1880/QĐ-TTg về định mức bồi thường thiệt hại 2017
354/TTG-KTTH
Ngày ban hành 09/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 354/TTg-KTTH bổ sung chương trình kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XIV 2017
307/QĐ-TTG
Ngày ban hành 09/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 307/QĐ-TTg đầu tư Dự án phòng chống buôn bán trái pháp luật động thực vật hoang dã 2017
302/QĐ-TTG
Ngày ban hành 08/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 302/QĐ-TTg chấp thuận đầu tư dự án Khu đô thị dịch vụ thị trấn Chờ phân khu A Bắc Ninh 2017
306/QĐ-TTG
Ngày ban hành 08/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 306/QĐ-TTg Kế hoạch triển khai thi hành Luật tín ngưỡng tôn giáo 2017
343/TTG-CN
Ngày ban hành 08/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 343/TTg-CN tháo gỡ khó khăn trong quy định xuất khẩu đá hoa dạng khối 2017
305/QĐ-TTG
Ngày ban hành 08/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 305/QĐ-TTg sửa đổi Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai 2017
344/TTG-CN
Ngày ban hành 08/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 344/TTg-CN chủ trương đầu tư xây dựng bến cảng tổng hợp Cái Mép Vũng Tàu 2017
345/TTG-NN
Ngày ban hành 08/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 345/TTg-NN chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa đất rừng phòng hộ để thực hiện dự án 2017
292/QĐ-TTG
Ngày ban hành 06/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 292/QĐ-TTg xuất cấp hóa chất sát trùng dự trự quốc gia cho tỉnh Trà Vinh 2017
284/QĐ-TTG
Ngày ban hành 02/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 284/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh mở rộng quy hoạch Khu kinh tế Nghi Sơn 2017
282/QĐ-TTG
Ngày ban hành 01/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 282/QĐ-TTg sửa đổi Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba 2017
320/CĐ-TTG
Ngày ban hành 28/02/2017
Hiệu lực Không xác định
Công điện 320/CĐ-TTg công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng 2017
276/QĐ-TTG
Ngày ban hành 27/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 276/QĐ-TTg đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh Tổng công ty Hàng hải Việt Nam 2017
296/CĐ-TTG
Ngày ban hành 26/02/2017
Hiệu lực Không xác định
Công điện 296/CĐ-TTg khắc phục hậu quả vụ cháy tại khu dân cư trên đường 30 4 Bình Dương 2017
254/QĐ-TTG
Ngày ban hành 22/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 254/QĐ-TTg Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước 2017
259/QĐ-TTG
Ngày ban hành 22/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 259/QĐ-TTg Đề án đổi mới hiện đại hóa công nghệ ngành công nghiệp khai khoáng 2017
260/QĐ-TTG
Ngày ban hành 22/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 260/QĐ-TTg giao dự toán thu chi của Bảo hiểm xã hội Việt Nam 2017
06/CT-TTG
Ngày ban hành 20/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 06/CT-TTg chấn chỉnh công tác quản lý tổ chức lễ hội lễ kỷ niệm 2017
240/QĐ-TTG
Ngày ban hành 20/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 240/QĐ-TTg Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn Lạng Sơn 2017
239/QĐ-TTG
Ngày ban hành 17/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 239/QĐ-TTg công nhận thành phố Vinh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 2017
205/QĐ-TTG
Ngày ban hành 15/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 205/QĐ-TTg công nhận Khu Du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm Lâm Đồng 2017
199/QĐ-TTG
Ngày ban hành 14/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 199/QĐ-TTg Chương trình thực hiện 05-KL/TW phòng chống tội phạm trong tình hình mới 2017
194/QĐ-TTG
Ngày ban hành 14/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 194/QĐ-TTg kiện toàn Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy 2017
192/QĐ-TTG
Ngày ban hành 13/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 192/QĐ-TTg Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến 2025 2017
191/QĐ-TTG
Ngày ban hành 13/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 191/QĐ-TTg chủ trương đầu tư tăng cường kết nối cộng đồng phòng chống HIV phía Nam 2017
193/QĐ-TTG
Ngày ban hành 13/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 193/QĐ-TTg Chương trình quốc gia khống chế tiến tới loại trừ bệnh Dại 2017 2020
184/QĐ-TTG
Ngày ban hành 10/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 184/QĐ-TTg công nhận huyện Tiên Du Bắc Ninh đạt chuẩn nông thôn mới 2016 2017
186/QĐ-TTG
Ngày ban hành 10/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 186/QĐ-TTg Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực giáo dục 2017
183/QĐ-TTG
Ngày ban hành 10/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 183/QĐ-TTg công nhận thị xã Từ Sơn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 2016 2017
174/QĐ-TTG
Ngày ban hành 09/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 174/QĐ-TTg phê duyệt đề án bồi dưỡng cán bộ công chức làm công tác tôn giáo 2017 2020
173/QĐ-TTG
Ngày ban hành 09/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 173/QĐ-TTg kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại đầu tư chưa đưa cân đối ngân sách 2017
181/QĐ-TTG
Ngày ban hành 09/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 181/QĐ-TTg chủ trương đầu tư dự án Tu bổ tôn tạo di tích chùa Côn Sơn 2017
167/QĐ-TTG
Ngày ban hành 07/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 167/QĐ-TTg phê duyệt đề án chính sách phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng 2017
162/QĐ-TTG
Ngày ban hành 07/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 162/QĐ-TTg Quy hoạch chung xây dựng Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 2017
164/QĐ-TTG
Ngày ban hành 07/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 164/QĐ-TTg công nhận xã an toàn khu tại tỉnh Quảng Nam 2017
05/CT-TTG
Ngày ban hành 06/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 05/CT-TTg tăng cường công tác thi hành án dân sự 2017
160/QĐ-TTG
Ngày ban hành 03/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 160/QĐ-TTg hỗ trợ kinh phí cho địa phương khắc phục thiệt hại do mưa lũ miền Trung 2017
188/CĐ-TTG
Ngày ban hành 03/02/2017
Hiệu lực Không xác định
Công điện 188/CĐ-TTg khắc phục hậu quả cháy xưởng sản xuất lắp ráp xe buýt Công ty Trường Hải 2017
156/CĐ-TTG
Ngày ban hành 02/02/2017
Hiệu lực Không xác định
Công điện 156/CĐ-TTg đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017
04/CT-TTG
Ngày ban hành 02/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 04/CT-TTg đẩy mạnh công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước 2016 2020
132/QĐ-TTG
Ngày ban hành 02/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 132/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thành lập Hiệp hội công chứng viên Việt Nam 2017
03/CT-TTG
Ngày ban hành 25/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 03/CT-TTg đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội 2017
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162