tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Thủ Tướng Chính Phủ

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
063-TTg
Ngày ban hành 28/02/1957
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 063-TTg năm 1957 về việc thành lập các tổ chức bảo vệ ở các xí nghiệp, công trường, nông trường, kho tàng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
63/TTg
Ngày ban hành 28/02/1957
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 63/TTg
056-TTg
Ngày ban hành 21/02/1957
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 056-TTg năm 1957 quy định tạm thời chế độ thuế doanh nghiệp đánh vào các nghề làm gia công cho Mậu dịch quốc doanh và cho các cơ quan Chính phủ do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành.
048-TTg
Ngày ban hành 14/02/1957
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 048-TTg năm 1956 về việc thành lập bộ phận thống kê về cải cách ruộng đất trực thuộc vào Ủy ban cải cách ruộng đất các cấp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
42-TTg
Ngày ban hành 27/01/1957
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 42-TTg năm 1957 về việc sử dụng dự bị phí của tổng dự toán Trung ương do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành
12/TTg
Ngày ban hành 12/01/1957
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 12/TTg
12-TTg
Ngày ban hành 12/01/1957
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 12-TTg năm 1957 về một số điểm cần nắm vững khi tiến hành sửa chữa sai lầm về cải cách ruộng đất do Thủ tướng Chính phủ ban hành
01-TTg/TT
Ngày ban hành 01/01/1957
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 01-TTg/TT năm 1957 về việc tiến hành công tác xét trả lại tự do cho những người bị oan trong bước 3 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
01/TTG
Ngày ban hành 01/01/1957
Hiệu lực Hết hiệu lực
Chỉ thị số 01/TTG của Thủ tướng Chính phủ : CT nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thuỷ sản
01/TTg
Ngày ban hành 01/01/1957
Hiệu lực Hết hiệu lực
Thông tư 01/TTg
01-TTG
Ngày ban hành 01/01/1957
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư về việc tiến hành công tác xét trả lại tự do cho những người bị oan trong bước 3
1189-TTg
Ngày ban hành 22/12/1956
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 1189-TTg năm 1956 về việc xây dựng và chấp hành kế hoạch tiền mặt do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành
1187/TTg
Ngày ban hành 22/12/1956
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 1187/TTg của Thủ tướng Chính phủ : Thông tư về việc ban hành Kế hoạch sửa chữa sai lầm trong các cuộc phát động quần chúng ở các xí nghiệp, công trường, nông trường
1187-TTG
Ngày ban hành 22/12/1956
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 1187-TTg Kế hoạch sửa chữa sai lầm phát động quần chúng xí nghiệp công trường nông trường
1187/TTg
Ngày ban hành 22/12/1956
Hiệu lực Hết hiệu lực
Thông tư 1187/TTg
kehoach-TTg
Ngày ban hành 20/12/1956
Hiệu lực Còn hiệu lực
Kế hoach về sửa chữa sai lầm về cải cách ruộng đất do Thủ tướng Chính phủ ban hành
1183-TTg
Ngày ban hành 20/12/1956
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 1183-TTg năm 1956 bãi bỏ thủ tục cấp thị thực nhập, xuất và quá cảnh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa cho những công dân nước Cộng hòa nhân dân Ru-ma-ni có một hộ chiếu thường hay một hộ chiếu tập thể có giá trị vào Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
666-TTg
Ngày ban hành 15/11/1956
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 666-TTg năm 1956 về việc Thành lập Cục Hàng không dân dùng thuộc Thủ tướng Phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
1090-TTg
Ngày ban hành 23/10/1956
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 1090-TTg năm 1956 về thành lập tại bộ Giáo dục một Vụ Tổ chức và Cán bộ do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành.
1086/TTg
Ngày ban hành 18/10/1956
Hiệu lực Hết hiệu lực
Thông tư 1086/TTg
1086-TTG
Ngày ban hành 18/10/1956
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 1086-TTg pháp lý áp dụng trả tự do người bị oan tội phản động phá hoại trong giảm tô, cải cách ruộng đất, chỉnh đốn tổ chức
1086/TTg
Ngày ban hành 18/10/1956
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 1086/TTg của Thủ tướng Chính phủ : Thông tư về biện pháp pháp lý áp dụng trong việc trả lại tự do cho những người bị oan về tội phản động và phá hoại trong giảm tô, cải cách ruộng đất, chỉnh đốn tổ chức
1043/TTg
Ngày ban hành 09/09/1956
Hiệu lực Hết hiệu lực
Chỉ thị 1043/TTg
1043/TTG
Ngày ban hành 09/09/1956
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị số 1043/TTG của Thủ tướng Chính phủ : CT kiểm tra trình độ ngoại ngữ và kiến thức về chính sách đối ngoại đối với cán bộ công tác tại các cơ quan đại diện Việt nam ở nước ngoài
1043-TTG
Ngày ban hành 09/09/1956
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 1043-TTg xét giải quyết trường hợp bị xử trí oan cải cách ruộng đất
1042-TTg
Ngày ban hành 08/09/1956
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 1042-TTg năm 1956 về việc ấn định các thang lương cho cán bộ ngoại giao và nhân viên công tác ở các sứ quán và lãnh sự quán Việt Nam ở ngoài nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành.
1037-TTg
Ngày ban hành 05/09/1956
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 1037-TTg năm 1956 về việc giúp đỡ các gia đình cán bộ, công nhân viên bị túng thiếu do Thủ Tướng Chính phủ ban hành
1028-TTg
Ngày ban hành 29/08/1956
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 1028-TTg năm 1956 về bản điều lệ tạm thời về thuyền bè đi trên nông giang do Thủ Tướng Chính phủ ban hành.
1001/TTg
Ngày ban hành 10/08/1956
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 1001/TTg của Thủ tướng Chính phủ : Thông tư về việc tổ chức ngành Cảnh sát nhân dân
1001-TTG
Ngày ban hành 10/08/1956
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 1001-TTg tổ chức ngành Cảnh sát nhân dân
982/TTG
Ngày ban hành 28/07/1956
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 982/TTG của Thủ tướng Chính phủ : QĐ phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 1994 - 1999
981-TTg
Ngày ban hành 28/07/1956
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 981-TTg năm 1956 về việc sắp xếp cho học sinh, cán bộ, nhân viên đi học chuyên môn do Thủ tướng Chính phủ ban hành
982/TTg
Ngày ban hành 28/07/1956
Hiệu lực Hết hiệu lực
Nghị định 982/TTg
982-TTG
Ngày ban hành 28/07/1956
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 982-TTg Thành lập cục cảnh sát nhân dân thuộc Bộ Công an
966-TTg
Ngày ban hành 11/07/1956
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 966-TTg năm 1956 về bản điều lệ về việc dùng tín hiệu báo bão và gió mùa mạnh cho tàu thuỷ và thuyền bè do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2274-NN-TTg
Ngày ban hành 08/06/1956
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 2274-NN-TTg năm 1956 về vấn đề tiếp tế hạt giống cho dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành
900-TTg
Ngày ban hành 26/05/1956
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 900-TTg năm 1956 về thành lập Ban Thanh tra Ngân hàng quốc gia Việt Nam do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành.
899-TTg
Ngày ban hành 25/05/1956
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 899-TTg năm 1956 về đặt bằng “Tổ quốc ghi công” để thưởng gia đình liệt sĩ do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành.
773-TTg
Ngày ban hành 18/05/1956
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 773-TTg năm 1956 Sửa đổi thuế biểu thuế xuất nhập khẩu đính theo Nghị định 429-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành
772-TTg
Ngày ban hành 15/05/1956
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 772-TTg năm 1956 về việc kiện toàn công tác tư pháp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
764-TTg
Ngày ban hành 08/05/1956
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 764-TTg năm 1956 Điều lệ đăng ký hộ tịch
764/TTg
Ngày ban hành 08/05/1956
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 764/TTg
760-TTg
Ngày ban hành 07/05/1956
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 760-TTg năm 1956 về việc ấn định các thang lương của ngành Đường sắt và ngành Bưu điện Vô tuyến điện do Thủ tướng ban hành
747/TTg
Ngày ban hành 23/04/1956
Hiệu lực Hết hiệu lực
Nghị định 747/TTg
747-TTg
Ngày ban hành 23/04/1956
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 747-TTg năm 1956 về việc ấn định các thang lương cho một số ngành công tác kỹ thuật do Thủ tướng Chính phủ ban hành
739-TTg
Ngày ban hành 17/04/1956
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quy tắc số 739-TTg về việc tổ chức hợp tác xã tín dụng nông thôn do Thủ tướng Chính phủ ban hành
737-TTg
Ngày ban hành 16/04/1956
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 737-TTg năm 1956 về việc ấn định thì giờ làm việc ở các công sở do Thủ tướng Chính phủ ban hành
737/TTg
Ngày ban hành 16/04/1956
Hiệu lực Hết hiệu lực
Nghị định 737/TTg
736-TTg
Ngày ban hành 11/04/1956
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 736-TTg năm 1956 về việc quản lý các loại vũ khí do Thủ tướng Chính phủ ban hành
735-TTg
Ngày ban hành 10/04/1956
Hiệu lực Còn hiệu lực
Điều lệ số 735-TTg về hợp đồng kinh doanh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162