tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Thủ Tướng Chính Phủ

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
724-TTg
Ngày ban hành 01/04/1956
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 724-TTg năm 1956 quy định cụ thể về công tác và lề lối làm việc của Ban Thanh tra trung ương của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
715-TTg
Ngày ban hành 24/03/1956
Hiệu lực Còn hiệu lực
Điều lệ số 715-TTg về Thuế Nông nghiệp áp dụng ở những nơi đã cải cách ruộng đất do Thủ tướng Chính phủ ban hành
709-TTg
Ngày ban hành 21/03/1956
Hiệu lực Còn hiệu lực
Điều lệ số 709-TTg về việc Tạm thời quản lý ngoại hối do Thủ tướng Chính phủ ban hành
695-TTg
Ngày ban hành 20/02/1956
Hiệu lực Còn hiệu lực
Điều lệ số 695– TTg về tổ chức cục thống kê trung ương, các cơ quan thống kê địa phương và các tổ chức thống kê của bộ của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà do Thủ tướng Chính phủ ban hành
661-TTg
Ngày ban hành 12/01/1956
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 661-TTg năm 1956 về bản điều lệ tạm thời về thuế thổ trạch do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành.
659-TTg
Ngày ban hành 11/01/1956
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 659-TTg về phổ biến kế hoạch Nhà nước năm 1956, bổ sung kế hoạch khu và kế hoạch tỉnh, đặt kế hoạch huyện và kế hoạch xã do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành.
622-TTg
Ngày ban hành 27/11/1955
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 622-TTg năm 1955 về việc quản lý tiền mặt do Thủ tướng Chính phủ ban hành
616-TTg
Ngày ban hành 12/11/1955
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 616-TTg năm 1955 về việc định thêm một số hàng hóa trao đổi giữa nhân dân vùng biên giới Việt-Nam và Trung-Hoa phải chịu thuế nhập khẩu do Thủ tướng Chính phủ ban hàn
603-TTg
Ngày ban hành 14/10/1955
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 603-TTg năm 1955 về việc thành lập Ủy ban kế hoạch quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành
556/TTg
Ngày ban hành 29/06/1955
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 556/TTg
556-TTg
Ngày ban hành 29/06/1955
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 556-TTg năm 1955 Bổ khuyết Thông tư 442-TTg về việc trừng trị một số tội phạm do Thủ tướng Chính phủ ban hành
532/TTg
Ngày ban hành 18/05/1955
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 532/TTg
490/TTg
Ngày ban hành 31/03/1955
Hiệu lực Hết hiệu lực
Thông tư 490/TTg
490/TTg
Ngày ban hành 31/03/1955
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 490/TTg của Thủ tướng Chính phủ : Thông tư về bảo vệ cơ quan, bảo vệ tài liệu, cán bộ
447-TTg
Ngày ban hành 01/02/1955
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 447-TTg năm 1955 về việc thành lập Ban Dân tộc, một đơn vị trong Ban Nội chính Chính phủ và trực thuộc Thủ tướng Phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
442-TTg
Ngày ban hành 19/01/1955
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 442-TTg năm 1955 về việc trừng trị một số tội phạm do Thủ tướng Chính phủ ban hành
442/TTg
Ngày ban hành 19/01/1955
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 442/TTg
71-TTG-4A
Ngày ban hành 17/02/1951
Hiệu lực Hết hiệu lực
Thông tư 71-TTG-4A
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162