tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Thủ Tướng Chính Phủ

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
131/QĐ-TTG
Ngày ban hành 25/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 131/QĐ-TTg Danh sách xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo 2016 2020 2017
117/QĐ-TTG
Ngày ban hành 25/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 117/QĐ-TTg Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học 2017
126/QĐ-TTG
Ngày ban hành 25/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 126/QĐ-TTg kiện toàn nhân sự Ban Điều phối phát triển thể lực tầm vóc người Việt 2017
105/QĐ-TTG
Ngày ban hành 24/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 105/QĐ-TTg công nhận Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam 2017
101/QĐ-TTG
Ngày ban hành 23/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 101/QĐ-TTg Chương trình hành động quốc gia đăng ký thống kê hộ tịch 2017 2024
102/QĐ-TTG
Ngày ban hành 23/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 102/QĐ-TTg xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Quảng Bình 2017
104/QĐ-TTG
Ngày ban hành 23/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 104/QĐ-TTg xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Sóc Trăng 2017
98/QĐ-TTG
Ngày ban hành 20/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 98/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam 2017
88/QĐ-TTG
Ngày ban hành 20/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 88/QĐ-TTg năng lực quản lý thực thi pháp luật bảo hộ quyền tác giả quyền liên quan 2017
86/QĐ-TTG
Ngày ban hành 19/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 86/QĐ-TTg điều chỉnh Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc các bộ 2017
65/QĐ-TTG
Ngày ban hành 18/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 65/QĐ-TTg phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết luật nghị quyết 2017
68/QĐ-TTG
Ngày ban hành 18/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 68/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ 2016 2025 2017
50/CĐ-TTG
Ngày ban hành 18/01/2017
Hiệu lực Không xác định
Công điện 50/CĐ-TTg khắc phục hậu quả vụ cháy hàng chục căn nhà ở thành phố Nha Trang 2017
64/QĐ-TTG
Ngày ban hành 18/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 64/QĐ-TTg thành lập Tổ chỉ đạo liên ngành về liên kết vùng đồng bằng sông Cửu Long 2017
63/QĐ-TTG
Ngày ban hành 18/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 63/QĐ-TTg Danh sách thành viên Hội đồng Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam Hàn Quốc 2017
02/2017/QĐ-TTG
Ngày ban hành 17/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/2017/QĐ-TTg sửa đổi quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia kèm 71/2013/QĐ-TTg
01/2017/QĐ-TTG
Ngày ban hành 17/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 01/2017/QĐ-TTg Danh mục giáo dục đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân
58/QĐ-TTG
Ngày ban hành 16/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 58/QĐ-TTg xuất cấp hóa chất sát trùng dự trự quốc gia cho Bình Định Quảng Ngãi 2017
59/QĐ-TTG
Ngày ban hành 16/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 59/QĐ-TTg cấp ấn phẩm báo tạp chí vùng dân tộc thiểu số miền núi vùng đặc biệt khó khăn 2017
52/QĐ-TTG
Ngày ban hành 14/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 52/QĐ-TTg xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Gia Lai Đắk Lắk 2017
42A/CĐ-TTG
Ngày ban hành 12/01/2017
Hiệu lực Không xác định
Công điện 42a/CĐ-TTg khắc phục tai nạn lao động Công ty Foodtech JSC chi nhánh Phú Yên 2017
41/QĐ-TTG
Ngày ban hành 11/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 41/QĐ-TTg xuất cấp gạo từ nguồn dự trự quốc gia cho tỉnh Quảng Ngãi 2017
40/QĐ-TTG
Ngày ban hành 11/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 40/QĐ-TTg xuất cấp gạo từ nguồn dự trự quốc gia cho các tỉnh địa phương 2017
59/2016/QĐ-TTG
Ngày ban hành 31/12/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 59/2016/QĐ-TTg Danh mục bí mật nhà nước độ tối mật trong ngành giáo dục đào tạo
2562/QĐ-TTG
Ngày ban hành 31/12/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2562/QĐ-TTg giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước 2017 2016
2544/QĐ-TTG
Ngày ban hành 30/12/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2544/QĐ-TTg Chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm chống lãng phí 2016 2020
33/CT-TTG
Ngày ban hành 17/12/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 33/CT-TTg tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường dịp Tết 2017 2016
2465/QĐ-TTG
Ngày ban hành 16/12/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2465/QĐ-TTg thành lập Trung tâm Xúc tiến hỗ trợ đầu tư Nghệ An 2016
2449/QĐ-TTG
Ngày ban hành 14/12/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2449/QĐ-TTg thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS tệ nạn ma túy 2016
2239/CĐ-TTG
Ngày ban hành 13/12/2016
Hiệu lực Không xác định
Công điện 2239/CĐ-TTg bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch Tết Nguyên đán 2017 2016
52/2016/QĐ-TTG
Ngày ban hành 06/12/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 52/2016/QĐ-TTg Quy chế hoạt động thông tin cơ sở
2350/QĐ-TTG
Ngày ban hành 05/12/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2350/QĐ-TTg hỗ trợ giống cây trồng nguồn dự trữ quốc gia cho địa phương 2016
2349/QĐ-TTG
Ngày ban hành 05/12/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2349/QĐ-TTg thí điểm Ban Quản lý An toàn thực phẩm Hồ Chí Minh 2016
2352/QĐ-TTG
Ngày ban hành 05/12/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2352/QĐ-TTg xuất cấp vắc xin hóa chất sát trùng dự trự quốc gia Nghệ An Quảng Trị
2170/TTG-KTN
Ngày ban hành 05/12/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2170/TTg-KTN Dự án tuyến nối quốc lộ 1 với thị xã Cửa Lò đoạn Quán Hành Chợ Sơn 2016
2344/QĐ-TTG
Ngày ban hành 02/12/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2344/QĐ-TTg hỗ trợ gạo công tác bảo vệ rừng tại 04 huyện biên giới Hà Giang 2016
2345/QĐ-TTG
Ngày ban hành 02/12/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2345/QĐ-TTg hỗ trợ gạo công tác bảo vệ rừng Nghệ An 2016
2314/QĐ-TTG
Ngày ban hành 30/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2314/QĐ-TTg thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS tệ nạn ma túy 2016
2309/QĐ-TTG
Ngày ban hành 29/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2309/QĐ-TTg giao dự toán ngân sách nhà nước 2017 2016
2144/CĐ-TTG
Ngày ban hành 29/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công điện 2144/CĐ-TTg đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 2016
2143/TTG-KTN
Ngày ban hành 29/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2143/TTg-KTN thí điểm hoạt động xe 4 bánh gắn động cơ chở khách du lịch khu vực hạn chế 2016
51/2016/QĐ-TTG
Ngày ban hành 29/11/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 51/2016/QĐ-TTg về cơ chế tài chính đặc thù đối với Cục Hàng không Việt Nam
2312/QĐ-TTG
Ngày ban hành 29/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2312/QĐ-TTg kế hoạch thực hiện công ước La Hay tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp
2283/QĐ-TTG
Ngày ban hành 25/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2283/QĐ-TTg mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập Bộ Tài nguyên và Môi trường 2020 2030 2016
2298/QĐ-TTG
Ngày ban hành 25/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2298/QĐ-TTg xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho Nghệ An Hà Tĩnh 2016
2299/QĐ-TTG
Ngày ban hành 25/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2299/QĐ-TTg xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Quảng Bình 2016
32/CT-TTG
Ngày ban hành 25/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 32/CT-TTg tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông 2016
2266/QĐ-TTG
Ngày ban hành 23/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2266/QĐ-TTg xuất cấp hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho Hà Tĩnh Quảng Bình 2016
2113/TTG-KTN
Ngày ban hành 23/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2113/TTg-KTN chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa thực hiện dự án Hà Nội 2016
2253/QĐ-TTG
Ngày ban hành 21/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2253/QĐ-TTg xuất cấp vắc xin nguồn dự trữ quốc gia phục vụ tiêm phòng 2016
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162