tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Thủ Tướng Chính Phủ

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
2092/TTG-KTN
Ngày ban hành 21/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2092/TTg-KTN xây dựng công trình cấp bách giảm ùn tắc giao thông sân bay Tân Sơn Nhất 2016
2227/QĐ-TTG
Ngày ban hành 18/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2227/QĐ-TTg Quy hoạch phát triển du lịch vùng đồng bằng sông Cửu Long đến 2020 2016
2228/QĐ-TTG
Ngày ban hành 18/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2228/QĐ-TTg Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Hồ Núi Cốc Thái Nguyên 2016
2091/TTG-KTN
Ngày ban hành 18/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2091/TTg-KTN thực hiện công trình khẩn cấp của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 2016
2220/QĐ-TTG
Ngày ban hành 17/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2220/QĐ-TTg thực hiện 593/QĐ-TTg phát triển kinh tế xã hội sông Cửu Long 2016 2020
2218/QĐ-TTG
Ngày ban hành 17/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2218/QĐ-TTg thành lập Viện Tài nguyên Môi trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội 2016
2193/QĐ-TTG
Ngày ban hành 16/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2193/QĐ-TTg xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho Bình Định 2016
2187/QĐ-TTG
Ngày ban hành 15/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2187/QĐ-TTg xuất cấp hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho Bến Tre 2016
2188/QĐ-TTG
Ngày ban hành 15/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2188/QĐ-TTg thanh toán thuốc kháng virút HIV mua sắm tập trung cấp quốc gia 2016
2190/QĐ-TTG
Ngày ban hành 15/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2190/QĐ-TTg kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện 2016
2192/QĐ-TTG
Ngày ban hành 15/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2192/QĐ-TTg kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 1 2017 2016
2183/QĐ-TTG
Ngày ban hành 14/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2183/QĐ-TTg đẩy mạnh tham gia vào thể chế tài chính tiền tệ ngân hàng khu vực quốc tế 2016
2185/QĐ-TTG
Ngày ban hành 14/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2185/QĐ-TTg Kế hoạch tổng thể triển khai Cơ chế một cửa quốc gia ASEAN 2016 2020
2036/TTG-KTN
Ngày ban hành 11/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2036/TTg-KTN lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt 2016
2177/QĐ-TTG
Ngày ban hành 11/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2177/QĐ-TTg phê duyệt Điều lệ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 2016
2031/TTG-KTN
Ngày ban hành 10/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2031/TTg-KTN chủ trương đầu tư xây dựng dự án nhà máy kính siêu trắng Bà Rịa Bắc Ninh 2016
2163/QĐ-TTG
Ngày ban hành 09/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2163/QĐ-TTg Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Sơn Trà Đà Nẵng 2016 2025
2009/TTG-KTN
Ngày ban hành 09/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2009/TTg-KTN xây dựng cầu nông thôn miền núi phía Bắc Trung Tây Nguyên 2014 2020
2140/QĐ-TTG
Ngày ban hành 08/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2140/QĐ-TTg Quy hoạch cấp nước vùng đồng bằng sông Cửu Long đến 2030 2050 2016
2115/QĐ-TTG
Ngày ban hành 07/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2115/QĐ-TTg tiêu chí huyện nghèo áp dụng giai đoạn 2017 2020 2016
1995/CĐ-TTG
Ngày ban hành 07/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công điện 1995/CĐ-TTg tăng cường quản lý cai nghiện trong cơ sở cai nghiện ma túy 2016
2113/QĐ-TTG
Ngày ban hành 07/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2113/QĐ-TTg đầu tư dự án Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào gắn với du lịch 2016 2025
2110/QĐ-TTG
Ngày ban hành 04/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2110/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực 2016
2108/QĐ-TTG
Ngày ban hành 04/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2108/QĐ-TTg công nhận huyện Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương đạt chuẩn nông thôn mới 2016
50/2016/QĐ-TTG
Ngày ban hành 03/11/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn xã thuộc vùng dân tộc miền núi 2016 2020
2095/QĐ-TTG
Ngày ban hành 02/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2095/QĐ-TTg xây dựng Khu trung tâm lễ hội thuộc Khu di tích lịch sử văn hóa thời Trần 2016
31/CT-TTG
Ngày ban hành 02/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 31/CT-TTg tăng cường quản lý nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công 2016
1926/CĐ-TTG
Ngày ban hành 02/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công điện 1926/CĐ-TTg tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy 2016
1927/TTG-KTN
Ngày ban hành 02/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1927/TTg-KTN phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cấp quốc gia 2016
49/2016/QĐ-TTG
Ngày ban hành 01/11/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 49/2016/QĐ-TTg quy chế quản lý rừng sản xuất
1925/CĐ-TTG
Ngày ban hành 01/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công điện 1925/CĐ-TTg ứng phó khẩn cấp mưa lũ tại miền Trung 2016
30/CT-TTG
Ngày ban hành 31/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 30/CT-TTg quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp 2016
2085/QĐ-TTG
Ngày ban hành 31/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2085/QĐ-TTg hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số miền núi 2017 2020 2016
2083/QĐ-TTG
Ngày ban hành 31/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2083/QĐ-TTg kiện toàn phòng chống AIDS phòng chống tệ nạn ma túy mại dâm 2016
2086/QĐ-TTG
Ngày ban hành 31/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2086/QĐ-TTg duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội dân tộc thiểu số rất ít người 2016 2025
48/2016/QĐ-TTG
Ngày ban hành 31/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 48/2016/QĐ-TTg vốn ngân sách trung ương tỷ lệ vốn đối ứng giảm nghèo 2016 2020
1892/TTG-KGVX
Ngày ban hành 28/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1892/TTg-KGVX đầu tư xây dựng Khu di tích lịch sử danh thắng Yên Tử tỉnh Quảng Ninh 2016
2053/QĐ-TTG
Ngày ban hành 28/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2053/QĐ-TTg kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris biến đổi khí hậu 2016
2044/QĐ-TTG
Ngày ban hành 27/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2044/QĐ-TTg khung chính sách văn kiện hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu 2016 2017 2020
1889/TTG-TH
Ngày ban hành 27/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1889/TTg-TH Quy chế làm việc của Chính phủ gắn với tăng cường kỷ cương trách nhiệm 2016
2048/QĐ-TTG
Ngày ban hành 27/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2048/QĐ-TTg Kiện toàn Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công tư 2016
2049/QĐ-TTG
Ngày ban hành 27/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2049/QĐ-TTg xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Ninh Thuận 2016
1884/TTG-KTN
Ngày ban hành 26/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1884/TTg-KTN Dự án đầu tư xây dựng cảng biển Mỹ Thủy tỉnh Quảng Trị 2016
1883/CĐ-TTG
Ngày ban hành 26/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công điện 1883/CĐ-TTg thực hiện công tác đặc xá 2016
2012/QĐ-TTG
Ngày ban hành 24/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2012/QĐ-TTg phê duyệt danh mục nhà máy điện lớn đặc biệt quan trọng 2016
1861/CĐ-TTG
Ngày ban hành 24/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công điện 1861/CĐ-TTg khắc phục hậu quả tai nạn giao thông đường bộ đường sắt địa bàn Hà Nội 2016
2014/QĐ-TTG
Ngày ban hành 24/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2014/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch tổng thể bảo tồn tôn tạo di tích ATK 2016
2002/QĐ-TTG
Ngày ban hành 20/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2002/QĐ-TTg Tổ biên tập xây dựng Quy chế làm việc của Ban cán sự đảng Chính phủ 2016
46/2016/QĐ-TTG
Ngày ban hành 19/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 46/2016/QĐ-TTg ngân sách nhà nước dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước 2017
44/2016/QĐ-TTG
Ngày ban hành 19/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 44/2016/QĐ-TTg lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162