tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Thủ Tướng Chính Phủ

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
45/2016/QĐ-TTG
Ngày ban hành 19/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 45/2016/QĐ-TTg tiếp nhận hồ sơ trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
1832/TTG-KTN
Ngày ban hành 18/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1832/TTg-KTN đầu tư tuyến đường Vành đai 4 Hồ Chí Minh đoạn Bến Lức Hiệp Phước 2016
1998/QĐ-TTG
Ngày ban hành 18/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1998/QĐ-TTg biên chế công chức hưởng lương ngân sách nhà nước hội đặc thù 2016
1982/QĐ-TTG
Ngày ban hành 18/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1982/QĐ-TTg phê duyệt khung trình độ quốc gia Việt Nam 2016
1842/TTG-KTN
Ngày ban hành 18/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1842/TTg-KTN điều chỉnh dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 1 từ cầu Đoan Vỹ đến Dốc Xây 2016
1981/QĐ-TTG
Ngày ban hành 18/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1981/QĐ-TTg phê duyệt khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân
1997/QĐ-TTG
Ngày ban hành 18/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1997/QĐ-TTg Chương trình phát triển hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2016 2020
1840/CĐ-TTG
Ngày ban hành 18/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công điện 1840/CĐ-TTg máy bay trực thăng EC130 T2 bị nạn tại Vũng Tàu 2016
43/2016/QĐ-TTG
Ngày ban hành 17/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 43/2016/QĐ-TTg Chương trình điều tra thống kê quốc gia
1980/QĐ-TTG
Ngày ban hành 17/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 1980/QĐ-TTg bộ tiêu chí quốc gia xã nông thôn mới 2016 2020
1829/CĐ-TTG
Ngày ban hành 16/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công điện 1829/CĐ-TTg khắc phục mưa lũ miền Trung ứng phó bão số 7 2016
1827/CĐ-TTG
Ngày ban hành 15/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công điện 1827/CĐ-TTg ứng phó khẩn cấp mưa lũ miền Trung 2016
1826/CĐ-TTG
Ngày ban hành 15/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công điện 1826/CĐ-TTg năm 2016 về tập trung ứng phó, khắc phục sự cố ách tắc giao thông do mưa lũ của Thủ tướng Chính phủ điện
1978/QĐ-TTG
Ngày ban hành 14/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1978/QĐ-TTg kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ tiếp tục còn dư đường Hồ Chí Minh 2014 2016
1979/QĐ-TTG
Ngày ban hành 14/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1979/QĐ-TTg quy hoạch quản lý chất thải rắn vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ 2030 2016
1967/QĐ-TTG
Ngày ban hành 13/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1967/QĐ-TTg Ông Phan Thanh Bình thôi giữ Giám đốc Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh 2016
1813/TTG-ĐMDN
Ngày ban hành 13/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1813/TTg-ĐMDN sự nghiệp công lập Đà Nẵng chuyển thành công ty cổ phần 2016 2020
1806/TTG-KGVX
Ngày ban hành 13/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1806/TTg-KGVX chủ trương thành lập Trường Đại học Luật thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội 2016
1969/QĐ-TTG
Ngày ban hành 13/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1969/QĐ-TTg chuẩn bị hiệp định tạo thuận lợi thương mại tổ chức thuơng mại thế giới 2016
1807/TTG-KTN
Ngày ban hành 13/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1807/TTg-KTN báo cáo tình hình Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành 2016
1808/TTG-KTN
Ngày ban hành 13/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1808/TTg-KTN điều chỉnh bổ sung Quy hoạch phát triển khu công nghiệp Gia Lai 2020 2016
1963/QĐ-TTG
Ngày ban hành 12/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1963/QĐ-TTg Ông Phạm Vũ Luận tiếp tục công tác giảng dạy nghiên cứu khoa học 2016
1961/QĐ-TTG
Ngày ban hành 12/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1961/QĐ-TTg xuất cấp vắc xin hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia Yên Bái 2016
1936/QĐ-TTG
Ngày ban hành 11/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1936/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị 2016
1797/TTG-KTN
Ngày ban hành 11/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1797/TTg-KTN điều chỉnh Quy hoạch phát triển các Khu công nghiệp Long An 2020 2016
1801/TTG-KTN
Ngày ban hành 11/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1801/TTg-KTN sửa đổi Khung bồi thường tái định cư Dự án Phát triển giao thông Hải Phòng 2016
1934/QĐ-TTG
Ngày ban hành 10/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1934/QĐ-TTg thực hiện 52-CT/TW nâng cao đời sống văn hóa công nhân khu công nghiệp 2016
41/2016/QĐ-TTG
Ngày ban hành 10/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 41/2016/QĐ-TTg quy chế quản lý điều hành thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia
42/2016/QĐ-TTG
Ngày ban hành 10/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 42/2016/QĐ-TTg sửa đổi 72/2007/QĐ-TTg chế độ phụ cấp đặc thù chức danh tư pháp thanh tra
1931/QĐ-TTG
Ngày ban hành 07/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1931/QĐ-TTg cơ chế đối tác công tư đồng tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ 2016
1925/QĐ-TTG
Ngày ban hành 06/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1925/QĐ-TTg công nhận Tân Hiệp Kiên Giang đạt chuẩn nông thôn mới 2015 2016
1768/TTG-ĐMDN
Ngày ban hành 06/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1768/TTg-ĐMDN chuyển nhượng vốn theo Nghị định 91/2015/NĐ-CP 2016
1920/QĐ-TTG
Ngày ban hành 05/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1920/QĐ-TTg chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy Văn phòng Điều phối nông thôn 2016
1916/QĐ-TTG
Ngày ban hành 05/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1916/QĐ-TTg công nhận Phú Quý Bình Thuận đạt chuẩn nông thôn 2015 2016
29/CT-TTG
Ngày ban hành 05/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 29/CT-TTg xử lý phương tiện giao thông đường bộ hết niên hạn sử dụng quá hạn kiểm định 2016
1915/QĐ-TTG
Ngày ban hành 04/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1915/QĐ-TTg thành lập Khu kinh tế Dung Quất các Khu công nghiệp Quảng Ngãi 2016
1899/QĐ-TTG
Ngày ban hành 04/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1899/QĐ-TTg Ủy ban chỉ đạo quốc gia cơ chế một cửa ASEAN một cửa quốc gia 2016
1730/TTG-KTN
Ngày ban hành 04/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1730/TTg-KTN lùi thời gian di dời Bến cảng xăng dầu B12 Quảng Ninh 2016
1900/QĐ-TTG
Ngày ban hành 04/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1900/QĐ-TTg công nhận xã đảo Sóc Trăng 2016
1728/TTG-KTN
Ngày ban hành 03/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1728/TTg-KTN bổ sung khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản 2016
1892/QĐ-TTG
Ngày ban hành 03/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1892/QĐ-TTg kiện toàn Ban Chỉ đạo xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin 2016
1891/QĐ-TTG
Ngày ban hành 03/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1891/QĐ-TTg công nhận huyện Đông Anh Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới 2016
1723/TTG-KTN
Ngày ban hành 30/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1723/TTg-KTN dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn Túy Loan 2016
1885/QĐ-TTG
Ngày ban hành 30/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1885/QĐ-TTg quy hoạch tổng thể trạm kiểm tra tải trọng xe đường bộ 2020 2030 2016
1880/QĐ-TTG
Ngày ban hành 29/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1880/QĐ-TTg định mức bồi thường Hà Tĩnh Quảng Bình Quảng Trị Huế sự cố môi trường biển
1880/QĐ-TTG
Ngày ban hành 29/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1880/QĐ-TTg định mức bồi thường Hà Tĩnh Quảng Bình Quảng Trị Huế sự cố môi trường biển
1702/TTG-ĐMDN
Ngày ban hành 28/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1702/TTg-ĐMDN cổ phần hóa công ty mẹ tổng công ty phát điện 3 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 27/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền 2016
1845/QĐ-TTG
Ngày ban hành 26/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1845/QĐ-TTg phát triển Khu du lịch quốc gia Sa Pa Lào Cai 2016
1846/QĐ-TTG
Ngày ban hành 26/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1846/QĐ-TTg ngày văn hóa doanh nghiệp Việt Nam 2016
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162