tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Thủ Tướng Chính Phủ

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
1845/QĐ-TTG
Ngày ban hành 26/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1845/QĐ-TTg phát triển Khu du lịch quốc gia Sa Pa Lào Cai 2016
1846/QĐ-TTG
Ngày ban hành 26/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1846/QĐ-TTg ngày văn hóa doanh nghiệp Việt Nam 2016
1840/QĐ-TTG
Ngày ban hành 23/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1840/QĐ-TTg phân công cơ quan chủ trì soạn thảo thời hạn trình dự án luật pháp lệnh 2016
1841/QĐ-TTG
Ngày ban hành 23/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1841/QĐ-TTg xuất cấp hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho Quảng Nam 2016
1841/QĐ-TTG
Ngày ban hành 23/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1841/QĐ-TTg xuất cấp hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho Quảng Nam 2016
1840/QĐ-TTG
Ngày ban hành 23/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1840/QĐ-TTg phân công cơ quan chủ trì soạn thảo thời hạn trình dự án luật pháp lệnh 2016
40/2016/QĐ-TTG
Ngày ban hành 22/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 40/2016/QĐ-TTg mở rộng khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai
40/2016/QĐ-TTG
Ngày ban hành 22/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 40/2016/QĐ-TTg mở rộng khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai
1806/QĐ-TTG
Ngày ban hành 20/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1806/QĐ-TTg xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho Lào Cai 2016
1647/TTG-KGVX
Ngày ban hành 20/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1647/TTg-KGVX điều chỉnh thời gian thực hiện dự án do hội nông dân Việt Nam quản lý 2016
1797/QĐ-TTG
Ngày ban hành 19/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1797/QĐ-TTg cử Nguyễn Quang Thuấn chỉ đạo biên soạn bách khoa toàn thư Việt Nam 2016
39/2016/QĐ-TTG
Ngày ban hành 16/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 39/2016/QĐ-TTg bãi bỏ 67/2011/QĐ-TTg quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại
1639/CĐ-TTG
Ngày ban hành 16/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Công điện 1639/CĐ-TTg khắc phục hậu quả mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 4 2016
1791/QĐ-TTG
Ngày ban hành 15/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1791/QĐ-TTg ngày công tác xã hội Việt Nam 2016
1634/CĐ-TTG
Ngày ban hành 14/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Công điện 1634/CĐ-TTg khắc phục sự cố công trình thủy điện Sông Bung 2 Quảng Nam 2016
1633/CĐ-TTG
Ngày ban hành 13/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Công điện 1633/CĐ-TTg tập trung khắc phục sự cố công trình thủy điện sông Bung 2 Quảng Nam 2016
1784/QĐ-TTG
Ngày ban hành 12/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1784/QĐ-TTg xuất cấp vắc xin hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho Quảng Bình 2016
1778/QĐ-TTG
Ngày ban hành 10/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1778/QĐ-TTg chủ trương đầu tư Dự án Khu di tích Óc Eo 2016
1751/QĐ-TTG
Ngày ban hành 08/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1751/QĐ-TTg kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng an ninh Trung ương 2016
27/CT-TTG
Ngày ban hành 08/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 27/CT-TTg đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh 2016
1755/QĐ-TTG
Ngày ban hành 08/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1755/QĐ-TTg chiến lược phát triển ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến 2020 2016
1732/QĐ-TTG
Ngày ban hành 06/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1732/QĐ-TTg đầu tư dự án bảo tồn tu bổ tôn tạo phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia 2016
1576/CĐ-TTG
Ngày ban hành 06/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Công điện 1576/CĐ-TTg thúc đẩy hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2016
1726/QĐ-TTG
Ngày ban hành 05/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1726/QĐ-TTg đề án nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế 2016
1730/QĐ-TTG
Ngày ban hành 05/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1730/QĐ-TTg tổ chức thực hiện Phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới 2016
26/CT-TTG
Ngày ban hành 05/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 26/CT-TTg tăng cường kỷ luật kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp 2016
1725/QĐ-TTG
Ngày ban hành 03/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1725/QĐ-TTg sửa đổi 952/QĐ-TTg cơ chế tài chính Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn 2016
1724/QĐ-TTG
Ngày ban hành 03/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1724/QĐ-TTg xuất cấp hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho Nam Định Thái Bình 2016
1717/QĐ-TTG
Ngày ban hành 01/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1717/QĐ-TTg thành lập Viện Trần Nhân Tông thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội 2016
36/2016/QĐ-TTG
Ngày ban hành 01/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 36/2016/QĐ-TTg
25/CT-TTG
Ngày ban hành 31/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 25/CT-TTg nhiệm vụ giải pháp cấp bách bảo vệ môi trường 2016
1681/QĐ-TTG
Ngày ban hành 30/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1681/QĐ-TTg thực hiện Nghị quyết 96/2015/QH13 phòng chống oan sai bảo đảm bồi thường 2016
1678/QĐ-TTG
Ngày ban hành 29/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1678/QĐ-TTg chủ trương đầu tư dự án phát triển ứng dụng công nghệ thông tin 2016
1677/QĐ-TTG
Ngày ban hành 29/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1677/QĐ-TTg bổ sung thành viên Ban chỉ đạo điều hành giá 2016
1675/QĐ-TTG
Ngày ban hành 29/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1675/QĐ-TTg tăng cường xử lý vi phạm quản lý sử dụng đất đai 2016
1670/QĐ-TTG
Ngày ban hành 26/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1670/QĐ-TTg Ngày Tem Việt Nam 2016
1672/QĐ-TTG
Ngày ban hành 26/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1672/QĐ-TTg tổ chức tổng điều tra kinh tế 2017 2016
1671/QĐ-TTG
Ngày ban hành 26/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1671/QĐ-TTg giao kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước Đợt 3 2016
1648/QĐ-TTG
Ngày ban hành 23/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1648/QĐ-TTg thành lập Ban chỉ đạo giải pháp ổn định đời sống sản xuất 4 tỉnh miền Trung 2016
1502/CĐ-TTG
Ngày ban hành 23/08/2016
Hiệu lực Không xác định
Công điện 1502/CĐ-TTg bảo đảm trật tự an toàn giao thông Lễ Quốc khánh 02/9 khai giảng năm học 2016
1649/QĐ-TTG
Ngày ban hành 23/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1649/QĐ-TTg kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại biên giới giữa Việt Nam Lào 2016
35/2016/QĐ-TTG
Ngày ban hành 23/08/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 35/2016/QĐ-TTg
1644/QĐ-TTG
Ngày ban hành 23/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1644/QĐ-TTg kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện quy hoạch di dời cảng biển trên sông Sài Gòn 2016
1650/QĐ-TTG
Ngày ban hành 23/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1650/QĐ-TTg kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện 1956/QĐ-TTg đào tạo lao động nông thôn 2016
1494/CĐ-TTG
Ngày ban hành 19/08/2016
Hiệu lực Không xác định
Công điện 1494/CĐ-TTg chủ động đối phó mưa lũ sau bão số 3 2016
1642/QĐ-TTG
Ngày ban hành 19/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1642/QĐ-TTg thành lập Tổ công tác Thủ tướng Chính phủ kiểm tra việc nhiệm vụ Chính phủ 2016
1640/QĐ-TTG
Ngày ban hành 18/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1640/QĐ-TTg quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện ma túy 2020 2030 2016
1478/CĐ-TTG
Ngày ban hành 18/08/2016
Hiệu lực Không xác định
Công điện 1478/CĐ-TTg chủ động ứng phó với cơn bão số 3 2016
1638/QĐ-TTG
Ngày ban hành 17/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1638/QĐ-TTg chủ trương đầu tư dự án vay vốn Quỹ Quốc tế phát triển nông nghiệp 2016
1619/QĐ-TTG
Ngày ban hành 16/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1619/QĐ-TTg kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP 2016
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162