tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Thủ Tướng Chính Phủ

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
1600/QĐ-TTG
Ngày ban hành 16/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1600/QĐ-TTg chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 2016 2020
1589/QĐ-TTG
Ngày ban hành 11/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1589/QĐ-TTg ngày truyền thống của Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh 2016
1588/QĐ-TTG
Ngày ban hành 11/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1588/QĐ-TTg chủ trương đầu tư dự án do UNICEF tài trợ 2016
1587/QĐ-TTG
Ngày ban hành 11/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1587/QĐ-TTg cấp hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho Quảng Ngãi Bình Định 2016
1584/QĐ-TTG
Ngày ban hành 10/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1584/QĐ-TTg thành lập Ban chỉ đạo Trung ương chương trình mục tiêu quốc gia 2016 2020
1573/QĐ-TTG
Ngày ban hành 09/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1573/QĐ-TTg xây dựng nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới 2016
1570/QĐ-TTG
Ngày ban hành 09/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1570/QĐ-TTg phê duyệt khung chính sách pháp luật phát triển dịch vụ môi trường 2016
1572/QĐ-TTG
Ngày ban hành 09/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1572/QĐ-TTg mẫu bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cấp huyện tỉnh 2016
1564/QĐ-TTG
Ngày ban hành 09/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1564/QĐ-TTg kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống khủng bố quốc gia 2016
1566/QĐ-TTG
Ngày ban hành 09/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1566/QĐ-TTg chương trình quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn 2016 2025
1563/QĐ-TTG
Ngày ban hành 08/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1563/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử 2016 2020
32/2016/QĐ-TTG
Ngày ban hành 08/08/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 32/2016/QĐ-TTg chính sách trợ giúp pháp lý người nghèo đồng bào dân tộc thiểu số
1386/CĐ-TTG
Ngày ban hành 05/08/2016
Hiệu lực Không xác định
Công điện 1386/CĐ-TTg tập trung ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ 2016
31/2016/QĐ-TTG
Ngày ban hành 05/08/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 31/2016/QĐ-TTg tiêu chuẩn các ngạch Thanh tra viên quốc phòng
1558/QĐ-TTG
Ngày ban hành 05/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1558/QĐ-TTg đề án bảo tồn phát huy giá trị tác phẩm văn học nghệ thuật dân tộc thiểu số 2016
1388/CĐ-TTG
Ngày ban hành 05/08/2016
Hiệu lực Không xác định
Công điện 1388/CĐ-TTg tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết 2016
1557/QĐ-TTG
Ngày ban hành 05/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1557/QĐ-TTg hỗ trợ kinh phí cho địa phương để mua vắc xin lở mồm long móng 2016
1559/QĐ-TTG
Ngày ban hành 05/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1559/QĐ-TTg tiêu chí xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo 2016 2020
1540/QĐ-TTG
Ngày ban hành 03/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1540/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường 991B từ quốc lộ 51 Vũng Tàu 2016
1541/QĐ-TTG
Ngày ban hành 03/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1541/QĐ-TTg kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước điều tra cơ bản tài nguyên môi trường biển 2016
1533/QĐ-TTG
Ngày ban hành 02/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1533/QĐ-TTg phê duyệt đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau 2016 2020
24/CT-TTG
Ngày ban hành 02/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 24/CT-TTg tăng cường phát triển hệ thống dịch vụ xã hội đô thị bảo đảm an sinh xã hội 2016
1527/QĐ-TTG
Ngày ban hành 01/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1527/QĐ-TTg phân công công tác Thủ tướng các Phó Thủ tướng Chính phủ 2016
1528/QĐ-TTG
Ngày ban hành 01/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1528/QĐ-TTg duyệt quy hoạch phát triển khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình 2030 2016
1343/CĐ-TTG
Ngày ban hành 01/08/2016
Hiệu lực Không xác định
Công điện 1343/CĐ-TTg chủ động ứng phó với cơn bão số 02 2016
30/2016/QĐ-TTG
Ngày ban hành 28/07/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 30/2016/QĐ-TTg thành lập tổ chức hoạt động Phân ban Việt Nam Ủy ban liên Chính phủ
1512/QĐ-TTG
Ngày ban hành 28/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1512/QĐ-TTg công nhận huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc đạt chuẩn nông thôn mới 2015 2016
1315/CĐ-TTG
Ngày ban hành 28/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Công điện 1315/CĐ-TTg tập trung khắc phục hậu quả bão số 01 2016
1314/CĐ-TTG
Ngày ban hành 27/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Công điện 1314/CĐ-TTg chủ động đối phó với bão số 01 2016
1508/QĐ-TTG
Ngày ban hành 27/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1508/QĐ-TTg danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước 2016
1463/QĐ-TTG
Ngày ban hành 22/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1463/QĐ-TTg đề án phát triển mạng lưới doanh nghiệp dịch vụ môi trường 2016
1471/QĐ-TTG
Ngày ban hành 22/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1471/QĐ-TTg kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm 2016
1464/QĐ-TTG
Ngày ban hành 22/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1464/QĐ-TTg Đề án Phòng ngừa ứng phó bạo lực trên cơ sở giới 2016 2020
1461/QĐ-TTG
Ngày ban hành 22/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1461/QĐ-TTg Đề án thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện 2016
1470/QĐ-TTG
Ngày ban hành 22/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1470/QĐ-TTg sửa đổi danh mục tiêu chí cơ sở thực hiện xã hội hóa giáo dục môi trường 2016
1259/TTG-KTN
Ngày ban hành 21/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1259/TTg-KTN dự án nâng cấp tuyến luồng kênh Chợ Gạo giai đoạn 2 hợp đồng BOT 2016
1442/QĐ-TTG
Ngày ban hành 20/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1442/QĐ-TTg xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia Bến Tre 2016
1439/QĐ-TTG
Ngày ban hành 19/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1439/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng Đắk Nông 2016
1437/QĐ-TTG
Ngày ban hành 19/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1437/QĐ-TTg Đề án đào tạo bồi dưỡng nhân lực văn hóa nghệ thuật ở nước ngoài 2016
1251/CĐ-TTG
Ngày ban hành 19/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Công điện 1251/CĐ-TTg công tác an ninh trật tự an toàn giao thông tuyến Quốc lộ 5 Hà Nội Hải Phòng 2016
1440/QĐ-TTG
Ngày ban hành 19/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1440/QĐ-TTg phê duyệt danh sách thành viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng 2016
1232/TTG-KTN
Ngày ban hành 18/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1232/TTg-KTN cơ chế đặc thù Dự án đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông 2016
1408/QĐ-TTG
Ngày ban hành 15/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1408/QĐ-TTg kế hoạch triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin 2016
1222/TTG-KTN
Ngày ban hành 14/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1222/TTg-KTN xây dựng Cảng trung chuyển than đồng bằng sông Cửu Long 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 14/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của ngành thông tin và truyền thông 2016
1387/QĐ-TTG
Ngày ban hành 13/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1387/QĐ-TTg danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước Y tế Dân số 2016
1402/QĐ-TTG
Ngày ban hành 13/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1402/QĐ-TTg kế hoạch tổng thể lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng 2016 2025
1382/QĐ-TTG
Ngày ban hành 12/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1382/QĐ-TTg tăng cường dạy tiếng Việt trên mạng trực tuyến người Việt Nam ở nước ngoài 2016
1381/QĐ-TTG
Ngày ban hành 12/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1381/QĐ-TTg sửa đổi 592/QĐ-TTg hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học 2016
1379/QĐ-TTG
Ngày ban hành 12/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1379/QĐ-TTg thực hiện công tác phòng chống vi phạm pháp luật tội phạm thi hành án 2016
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162