tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Thủ Tướng Chính Phủ

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
1350/QĐ-TTG
Ngày ban hành 11/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1350/QĐ-TTg điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính tỉnh Quảng Ninh 2016
1357/QĐ-TTG
Ngày ban hành 11/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1357/QĐ-TTg Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm 2015
1351/QĐ-TTG
Ngày ban hành 11/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1351/QĐ-TTg thành lập Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen Tây Ninh 2016
1341/QĐ-TTG
Ngày ban hành 08/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1341/QĐ-TTg đề án đào tạo tài năng lĩnh vực văn hóa nghệ thuật 2016 2025
1344/QĐ-TTG
Ngày ban hành 08/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1344/QĐ-TTg xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia 2016
1340/QĐ-TTG
Ngày ban hành 08/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1340/QĐ-TTg chương trình sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng tầm vóc trẻ em 2016
1325/QĐ-TTG
Ngày ban hành 07/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1325/QĐ-TTg tổ chức lại Ban chỉ đạo chương trình khoa học công nghệ quốc gia 2016
1324/QĐ-TTG
Ngày ban hành 07/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1324/QĐ-TTg bổ sung 1041/QĐ-TTg cử thành viên ban chỉ đạo phát triển doanh nghiệp 2016
1284/QĐ-TTG
Ngày ban hành 06/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1284/QĐ-TTg đầu tư 3 dự án xây dựng công trình thể thao phục vụ giáo dục thể chất trường 2016
1277/QĐ-TTG
Ngày ban hành 05/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1277/QĐ-TTg kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để đầu tư cân đối ngân sách nhà nước 2016
1278/QĐ-TTG
Ngày ban hành 05/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1278/QĐ-TTg giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu chưa đưa cân đối ngân sách nhà nước 2016
29/2016/QĐ-TTG
Ngày ban hành 05/07/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
quyết định 29/2016/QĐ-TTg điều chỉnh chế độ trợ cấp hàng tháng thanh niên xung phong
23/CT-TTG
Ngày ban hành 05/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 23/CT-TTg tăng cường giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa 2016
26/2016/QĐ-TTG
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 26/2016/QĐ-TTg quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc
1196/QĐ-TTG
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1196/QĐ-TTg xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Cao Bằng 2016
1194/QĐ-TTG
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1194/QĐ-TTg xuất cấp hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho Quảng Trị Thừa Thiên Huế 2016
1193/QĐ-TTG
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1193/QĐ-TTg xuất cấp hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho Ninh Thuận Quảng Ngãi 2016
1131/TTG-KTN
Ngày ban hành 29/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1131/TTg-KTN điều chỉnh khung chính sách bồi thường tái định cư dự án xây dựng công trình 2016
1167/QĐ-TTG
Ngày ban hành 28/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1167/QĐ-TTg điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 2020
1155/QĐ-TTG
Ngày ban hành 28/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1155/QĐ-TTg nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng 2035 2050 2016
1141/QĐ-TTG
Ngày ban hành 27/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1141/QĐ-TTg quản lý tiếp cận nguồn gen chia sẻ hợp lý lợi ích sử dụng nguồn gen 2016
1144/QĐ-TTG
Ngày ban hành 27/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1144/QĐ-TTg xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Kon Tum 2016
1140/QĐ-TTG
Ngày ban hành 27/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1140/QĐ-TTg xuất cấp lương thực nguồn dự trữ quốc gia cho Quảng Trị 2016
1138/QĐ-TTG
Ngày ban hành 25/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1138/QĐ-TTg sửa đổi 772/QĐ-TTg hỗ trợ khẩn cấp người dân ảnh hưởng hải sản chết 2016
1091/TTG-KTN
Ngày ban hành 24/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1091/TTg-KTN thực hiện 16/NQ-CP xây dựng hạ tầng đưa nước ta thành nước công nghiệp 2016
1131/QĐ-TTG
Ngày ban hành 24/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1131/QĐ-TTg đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm 2016
1092/TTG-KTN
Ngày ban hành 24/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1092/TTg-KTN đầu tư dự án xây dựng tuyến đường Minh Khai Vĩnh Tuy Yên Duyên 2016
1095/CĐ-TTG
Ngày ban hành 24/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công điện 1095/CĐ-TTg tăng cường biện pháp cấp bách bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý III 2016
1115/QĐ-TTG
Ngày ban hành 23/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1115/QĐ-TTg hội đồng nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh văn học nghệ thuật 2016
1113/QĐ-TTG
Ngày ban hành 22/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1113/QĐ-TTg nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Điện Biên đến 2035 tầm nhìn 2050 2016
1100/QĐ-TTG
Ngày ban hành 21/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1100/QĐ-TTg kế hoạch thực hiện công ước Liên hợp quốc quyền người khuyết tật 2016
1064/TTG-KTN
Ngày ban hành 21/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1064/TTg-KTN đầu tư dự án xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Long Hậu 3 2016
1085/QĐ-TTG
Ngày ban hành 20/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1085/QĐ-TTg danh sách thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính 2016
1084/QĐ-TTG
Ngày ban hành 20/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1084/QĐ-TTg quy chế làm việc Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia 2016
1076/QĐ-TTG
Ngày ban hành 17/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1076/QĐ-TTg đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất thể thao trường học 2016 2020
1035/TTG-KTN
Ngày ban hành 17/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1035/TTg-KTN thực hiện dự án đầu tư mở rộng cầu cảng PTSC Đình Vũ 2016
1079/QĐ-TTG
Ngày ban hành 17/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1079/QĐ-TTg thành lập Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia 2016
1075/QĐ-TTG
Ngày ban hành 17/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1075/QĐ-TTg sửa đổi 109/QĐ-TTg Ủy ban Quốc gia ứng dụng công nghệ thông tin 2016
1044/CĐ-TTG
Ngày ban hành 17/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công điện 1044/CĐ-TTg tìm kiếm cứu nạn máy bay Su-30MK2 và CASA 212 Quân chủng Phòng không 2016
1073/QĐ-TTG
Ngày ban hành 17/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1073/QĐ-TTg xuất cấp vắc xin từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Ninh Thuận 2016
1070/QĐ-TTG
Ngày ban hành 15/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1070/QĐ-TTg thành lập Ban Quản lý khu kinh tế công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế 2016
1069/QĐ-TTG
Ngày ban hành 15/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1069/QĐ-TTg chủ trương đầu tư dự án xây dựng Cơ sở 2 Trường Đại học Luật Hà Nội 2016
1031/CĐ-TTG
Ngày ban hành 14/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công điện 1031/CĐ-TTg máy bay Su 30-MK2 quân chủng phòng không không quân bị nạn biển Nghệ An 2016
1062/QĐ-TTG
Ngày ban hành 14/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1062/QĐ-TTg phê duyệt chương trình phát triển tài sản trí tuệ 2016 2020
1061/QĐ-TTG
Ngày ban hành 14/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1061/QĐ-TTg chủ trương đầu tư dự án xây dựng hệ thống hạ tầng Khu công nghiệp 2016
1063/QĐ-TTG
Ngày ban hành 14/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1063/QĐ-TTg nâng cao năng lực công viên chức pháp luật quốc tế giải quyết tranh chấp 2016
1041/QĐ-TTG
Ngày ban hành 10/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1041/QĐ-TTg cử thành viên Ban chỉ đạo đổi mới phát triển doanh nghiệp 2016
1017/TTG-V.III
Ngày ban hành 10/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1017/TTg-V.III nhân sự tổ trưởng tổ công tác Phú Quốc 2016
1038/QĐ-TTG
Ngày ban hành 10/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1038/QĐ-TTg thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước xây dựng nông thôn mới 2016
1037/QĐ-TTG
Ngày ban hành 10/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1037/QĐ-TTg thành lập Hội đồng quốc gia an toàn vệ sinh lao động 2016
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162