tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Tỉnh Lạng Sơn

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
17/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 17/2018/QĐ-UBND sửa đổi 09/2016/QĐ-UBND chức năng Sở Giáo dục Đào tạo Lạng Sơn
16/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 16/2018/QĐ-UBND sửa đổi 21/2016/QĐ-UBND chức năng Sở Văn hóa Lạng Sơn
15/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 15/2018/QĐ-UBND chủ trì rà soát hệ thống văn bản Hội đồng nhân dân Ủy ban Lạng Sơn
18/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 18/2018/QĐ-UBND mức hỗ trợ thực hiện xây dựng nông thôn mới Lạng Sơn 2018 2020
14/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 14/2018/QĐ-UBND quy định chế độ công tác phí chế độ chi hội nghị Lạng Sơn
10/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 10/2018/QĐ-UBND định mức phân bổ kinh phí cho công tác xây dựng văn bản Lạng Sơn
06/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 06/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 08/2016/QĐ-UBND Lạng Sơn
08/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 08/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 14/2016/QĐ-UBND Lạng Sơn
07/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 07/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 26/2015/QĐ-UBND Lạng Sơn
13/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 13/2018/QĐ-UBND quy định mức trích khoản thu hồi phát hiện qua thanh tra Lạng Sơn
12/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 12/2018/QĐ-UBND mức chi bảo đảm hoạt động giám sát phản biện xã hội Lạng Sơn
05/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 05/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 16/2016/QĐ-UBND Lạng Sơn
09/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 09/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 10/2016/QĐ-UBND Lạng Sơn
04/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2018/QĐ-UBND Phân cấp cấp Giấy phép kinh doanh karaoke Lạng Sơn
03/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 03/2018/QĐ-UBND quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách Lạng Sơn
64/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 64/2017/QĐ-UBND sử dụng vốn ngân sách ủy thác qua Ngân hàng để cho vay Lạng Sơn
63/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 63/2017/QĐ-UBND Quy chế quản lý bảo vệ và phát huy giá trị di tích Lạng Sơn
62/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 62/2017/QĐ-UBND Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị Lạng Sơn
08/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/03/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 08/2017/QĐ-UBND quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất kinh doanh Lạng Sơn
389/QĐ-HQLS
Ngày ban hành 06/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 389/QĐ-HQLS Quy chế làm việc của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn 2017
07/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 07/2017/QĐ-UBND hỗ trợ đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận trả kết quả Lạng Sơn
289/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 289/QĐ-UBND thương nhân được thực hiện mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ Lạng Sơn 2017
06/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 06/2017/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất dân tộc thiểu số ít người Lạng Sơn
03/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 03/2017/QĐ-UBND quản lý sử dụng nhà chung cư thuộc sở hữu Nhà nước Lạng Sơn
05/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 05/2017/QĐ-UBND phối hợp quản lý nhập cảnh xuất cảnh cư trú người nước ngoài Lạng Sơn
04/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2017/QĐ-UBND khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư nhà nước Lạng Sơn
02/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/2017/QĐ-UBND chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp nông thôn Lạng Sơn
01/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/01/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 01/2017/QĐ-UBND tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng Lạng Sơn
49/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 49/2016/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 14/2015/QĐ-UBND Lạng Sơn 2016
48/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 48/2016/QĐ-UBND mức thu bảo vệ chuyển đất chuyên trồng lúa sang phi nông nghiệp Lạng Sơn
47/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 47/2016/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 17/2015/QĐ-UBND cải cách hành chính Lạng Sơn
110/KH-UBND
Ngày ban hành 05/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 110/KH-UBND thi hành Luật Thú y trên địa bàn Lạng Sơn 2016
111/KH-UBND
Ngày ban hành 05/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 111/KH-UBND chuyển trồng lúa sang ngô từ vụ hè thu hết vụ đông xuân Lạng Sơn 2018 2019 2016
109/KH-UBND
Ngày ban hành 05/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 109/KH-UBND học tập tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh Lạng Sơn 2016
108/KH-UBND
Ngày ban hành 03/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 108/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TU hoàn thiện mạng lưới y tế Lạng Sơn 2016 2020
41/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 41/2016/QĐ-UBND khuyến khích hỗ trợ áp dụng thành tựu khoa học sản xuất Lạng Sơn
40/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 40/2016/QĐ-UBND thành lập Quỹ đầu tư phát triển Lạng Sơn
38/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 38/2016/QĐ-UBND trợ cấp hằng tháng đảng viên được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi đảng Lạng Sơn
88/KH-UBND
Ngày ban hành 03/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 88/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP cải thiện môi trường kinh doanh Lạng Sơn 2016
36/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 36/2016/QĐ-UBND bãi bỏ 02/2015/QĐ-UBND thu sử dụng phí sử dụng đường bộ Lạng Sơn
36A/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 36a/2016/QĐ-UBND mức thu học phí tại cơ sở giáo dục công lập Lạng Sơn 2016 2017
93/KH-UBND
Ngày ban hành 16/08/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 93/KH-UBND chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp Lạng Sơn 2016 2020
1404/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1404/QĐ-UBND thủ tục hành chính bảo trợ xã hội thẩm quyền Ủy ban huyện Lạng Sơn 2016
1405/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1405/QĐ-UBND thủ tục hành chính chuẩn hóa lao động tiền lương bảo hiểm xã hội Lạng Sơn 2016
1406/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1406/QĐ-UBND thủ tục hành chính chuẩn hóa phòng chống tệ nạn xã hội Lạng Sơn 2016
1402/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1402/QĐ-UBND thủ tục hành chính chuẩn hóa bảo trợ xã hội Lạng Sơn 2016
33/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 33/2016/QĐ-UBND ngưng hiệu lực 19/2016/QĐ-UBND đơn giá cây trồng bồi thường Lạng Sơn
92/KH-UBND
Ngày ban hành 10/08/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 92/KH-UBND phát triển kinh tế tập thể Lạng Sơn 2017 2016
91/KH-UBND
Ngày ban hành 08/08/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 91/KH-UBND chính sách pháp luật về kết hợp kinh tế quốc phòng an ninh Lạng Sơn
88/KH-UBND
Ngày ban hành 02/08/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 88/KH-UBND đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn Lạng Sơn 2017 2020 2016
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162