tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Tỉnh Long An

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
08/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/02/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 08/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 02/2013/QĐ-UBND hỗ trợ kinh phí Chi hội ấp Long An
06/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 06/2018/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp Long An
05/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 05/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 49/2014/QĐ-UBND Long An
04/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 20/2014/QĐ-UBND và 37/2014/QĐ-UBND Long An
02/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 01/2011/QĐ-UBND Long An
69/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 69/2017/QĐ-UBND quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động Ban Thanh tra Long An
68/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 68/2017/QĐ-UBND mức hỗ trợ trực tiếp hộ gia đình Chương trình bố trí dân cư Long An
67/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 67/2017/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất Long An 2018
09/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 09/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm bảng giá tính lệ phí trước bạ xe mô tô ô tô Long An
07/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 07/2017/QĐ-UBND thẩm quyền quản lý tổ chức bộ máy viên chức đơn vị sự nghiệp công Long An
06/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 06/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 37/2011/QĐ-UBND Tiêu chí bộ phận tiếp nhận trả kết quả Long An
04/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 37/2013/QĐ-UBND tuyển chọn sinh viên tốt nghiệp đại học Long An
03/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 03/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối tượng bảo trợ Long An
05/BC-UBND
Ngày ban hành 12/01/2017
Hiệu lực Không xác định
Báo cáo 05/BC-UBND công tác gia đình Long An 2016 2017
146/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 146/QĐ-UBND Danh mục dự án kêu gọi xã hội hóa Long An 2017
68/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 68/QĐ-UBND công nhận quyền sử dụng đất Tân Đông Long An 2016
35/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 35/QĐ-UBND thủ tục hành chính mới bảo trợ xã hội thẩm quyền Ủy ban cấp xã Long An 2017
07/QĐ-HQLA
Ngày ban hành 04/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 07/QĐ-HQLA chức năng nhiệm vụ quyền hạn Văn phòng thuộc Cục Hải quan Long An 2017
08/QĐ-HQLA
Ngày ban hành 04/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 08/QĐ-HQLA quyền hạn cơ cấu tổ chức Phòng Nghiệp vụ thuộc Cục Hải quan Long An 2017
09/QĐ-HQLA
Ngày ban hành 04/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 09/QĐ-HQLA Phòng Chống buôn lậu xử lý vi phạm Cục Hải quan Long An
01/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 01/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 15/2011/QĐ-UBND tổ chức Hội nghị truyền hình trực tuyến Long An
76/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/12/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 76/2016/QĐ-UBND bãi bỏ 49/2013/QĐ-UBND quy định thu thủy lợi phí Long An
63/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/11/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 63/2016/QĐ-UBND thẩm quyền quyết định đầu tư thẩm định phê duyệt xây dựng công trình Long An
64/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/11/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 64/2016/QĐ-UBND xác lập quyền sở hữu của Nhà nước tài sản tự nguyện chuyển giao Long An
61/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 61/2016/QĐ-UBND sửa đổi Bảng giá đất định kỳ 5 năm Long An 2015 2019
62/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/11/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 62/2016/QĐ-UBND Quy định về quản lý nghĩa trang cơ sở hỏa táng Long An
60/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/11/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 60/2016/QĐ-UBND bãi bỏ 36/2010/QĐ-UBND quản lý hệ thống một cửa điện tử Long An
59/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 59/2016/QĐ-UBND sửa đổi 03/2012/QĐ-UBND tổ chức hoạt động Trung tâm Văn hóa Long An
4421/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4421/QĐ-UBND sửa đổi thủ tục hành chính hộ tịch bồi thường Ủy ban huyện Long An 2016
4422/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4422/QĐ-UBND sửa đổi bãi bỏ thủ tục hành chính hộ tịch bồi thường Long An 2016
57/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 57/2016/QĐ-UBND đơn giá bồi thường cây trồng vật nuôi thủy sản Nhà nước thu hồi đất Long An
56/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 56/2016/QĐ-UBND Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối tượng bảo trợ xã hội Long An
55/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 55/2016/QĐ-UBND quản lý quy hoạch kiến trúc công trình miễn giấy phép xây dựng Long An
54/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 54/2016/QĐ-UBND xây dựng quản lý thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại Long An 2016
53/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 53/2016/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Sở Y tế Long An 2016
50/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 50/2016/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Long An
51/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 51/2016/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý nhà nước các khu công nghiệp khu kinh tế Long An
49/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 49/2016/QĐ-UBND sửa đổi 09/2013/QĐ-UBND lệ phí trước bạ mô tô ô tô phương tiện thủy Long An
49/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 49/2016/QĐ-UBND sửa đổi 09/2013/QĐ-UBND lệ phí trước bạ mô tô ô tô phương tiện thủy Long An
48/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 48/2016/QĐ-UBND thu hồi bãi bỏ quyết định ủy ban chức năng nhiệm vụ đơn vị sở nông nghiệp
44/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 44/2016/QĐ-UBND bãi bỏ 35/2011/QĐ-UBND phòng chống tội phạm lĩnh vực truyền thông Long An
45/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 45/2016/QĐ-UBND quy chế làm việc của ủy ban nhân dân Long An
46/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 46/2016/QĐ-UBND bổ sung 4960/2004/QĐ-UB ban quản lý dự án nông nghiệp Long An
43/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 43/2016/QĐ-UBND bãi bỏ 65/2014/QĐ-UBND thu nộp sử dụng phí sử dụng đường bộ Long An
42/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 42/2016/QĐ-UBND sửa đổi 62/2014/QĐ-UBND thu phí lệ phí tỷ lệ trích từ nguồn thu Long An
18/CT-UBND
Ngày ban hành 23/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 18/CT-UBND đấu tranh phòng chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả Long An 2016
41/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 41/2016/QĐ-UBND đặt tên đổi trên đường huyện Bến Lức huyện Cần Giuộc Long An
40/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 40/2016/QĐ-UBND mức thu học phí giáo dục mầm non trung học cơ sở phổ thông Long An
17/CT-UBND
Ngày ban hành 05/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 17/CT-UBND công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành nguồn vốn ngân sách Long An 2016
39/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 39/2016/QĐ-UBND bãi bỏ 20/2011/QĐ-UBND phối hợp quản lý giám định tư pháp Long An
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162