tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Tỉnh Phú Yên

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
07/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/03/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 07/2017/QĐ-UBND Quy định xin lỗi giải quyết thủ tục hành chính sai sót trễ hạn Phú Yên
06/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 06/2017/QĐ-UBND đính chính Bảng giá đất Phú Yên 2015 2019
412/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 412/QĐ-UBND vấn đề đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Phú Yên 2017
328/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 328/QĐ-UBND Kế hoạch phát triển đô thị Phú Yên 2016 2020 2017
05/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 05/2017/QĐ-UBND Quy chế phối hợp xây dựng, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Yên
204/QĐ-TTG
Ngày ban hành 14/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 204/QĐ-TTg xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Phú Yên 2017
04/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2017/QĐ-UBND điều chỉnh Bảng giá đất theo 56/2014/QĐ-UBND Phú Yên
285/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 285/QĐ-UBND Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực ngưng hiệu lực Phú Yên 2017
282/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 282/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thẩm quyền Sở Xây dựng Phú Yên 2017
70/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 70/QĐ-UBND xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Phú Yên 2017
82/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/12/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 82/2016/QĐ-UBND bổ sung giá đất ở Khu dân cư thôn An Hòa xã Đức Bình Tây Phú Yên
75/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 75/2016/QĐ-UBND bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất tuyến đường kè Cù Mông Phú Yên 2016
74/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 74/2016/QĐ-UBND bổ sung giá đất Tuy Hòa vào Bảng giá loại đất Phú Yên 2015 2019
73/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 73/2016/QĐ-UBND quản lý kinh phí xây dựng kế hoạch khuyến công Phú Yên 2016
72/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 72/2016/QĐ-UBND bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất Hòa Hiệp Bắc Đông Hòa Phú Yên 2016
69/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/11/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 69/2016/QĐ-UBND quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt Phú Yên
68/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/11/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 68/2016/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Sở Công thương Phú Yên 2016
165/KH-UBND
Ngày ban hành 02/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 165/KH-UBND chương trình bình ổn thị trường Tết Nguyên đán Phú Yên 2016 2017
2644/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2644/QĐ-UBND giá cụ thể tính bồi thường thu hồi đất thực hiện đường gom Tây Phú Yên 2016
2648/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2648/QĐ-UBND chính sách thu hút cho viên chức bác sĩ Phú Yên 2016
166/KH-UBND
Ngày ban hành 02/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Kế hoạch 166/KH-UBND Lễ nhận Bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội cầu ngư tỉnh Phú Yên 2016
164/KH-UBND
Ngày ban hành 01/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 164/KH-UBND phòng chống dịch bệnh thủy sản Phú Yên 2017 2016
67/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/11/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 67/2016/QĐ-UBND Quy chế phối hợp hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Phú Yên 2016
2638/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2638/QĐ-UBND chỉ tiêu tuyển chọn công dân tham gia Công an nhân dân Phú Yên 2016 2017
2597/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2597/QĐ-UBND hỗ trợ kinh phí cho các huyện thị xã thành phố tỉnh Phú Yên 2016
163/KH-UBND
Ngày ban hành 31/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 163/KH-UBND chung sức chung lòng xây dựng nông thôn mới Phú Yên 2016 2020
2619/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2619/QĐ-UBND giá đất căn cứ giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng đất ở Phú Yên 2016
2618/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2618/QĐ-UBND giá cụ thể xác định giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng đất Phú Yên 2016
2607/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2607/QĐ-UBND giá đất xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất Tuy Hòa Phú Yên 2016
2574/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2574/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương ngân sách nhà nước Phú Yên 2016
66/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 66/2016/QĐ-UBND bổ sung giá đất Sông Cầu vào Bảng giá đất trên địa bàn Phú Yên 2016
21/CT-UBND
Ngày ban hành 26/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 21/CT-UBND quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường vùng biển ven bờ Phú Yên 2016
65/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 65/2016/QĐ-UBND điều chỉnh giá đất ở Sông Cầu vào Bảng hệ số điều chỉnh giá đất Phú Yên
2521/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2521/QĐ-UBND thu gom xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng Phú Yên 2016
64/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 64/2016/QĐ-UBND bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất ở Tuy Hòa vào Bảng hệ số giá đất Phú Yên
2387/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2387/QĐ-UBND công nhận đô thị Củng Sơn Sơn Hòa đô thị loại V Phú Yên 2016
2388/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2388/QĐ-UBND công nhận đô thị La Hai Đồng Xuân đô thị loại V Phú Yên 2016
2386/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2386/QĐ-UBND công nhận đô thị Hai Riêng Sông Hinh đô thị loại V Phú Yên 2016
2385/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2385/QĐ-UBND công nhận đô thị Phú Hòa loại V Phú Yên 2016
56/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 56/2016/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên
55/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 55/2016/QĐ-UBND bổ sung giá đất Khu tái định cư đến Khu công nghiệp Hòa Hiệp Phú Yên
54/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 54/2016/QĐ-UBND Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng Phú Yên
53/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 53/2016/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Thanh tra Phú Yên 2016
52/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 52/2016/QĐ-UBND sửa đổi 35/2013/QĐ-UBND cộng tác viên dịch thuật thù lao Phú Yên 2016
52/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 52/2016/QĐ-UBND sửa đổi 35/2013/QĐ-UBND cộng tác viên dịch thuật thù lao Phú Yên 2016
2222/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2222/QĐ-UBND tổ chức hoạt động ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Phú Yên 2016
2220/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2220/QĐ-UBND tổ chức hoạt động ban quản lý dự án đầu tư xây dựng giao thông Phú Yên 2016
2221/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2221/QĐ-UBND tổ chức hoạt động ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Phú Yên 2016
2227/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2227/QĐ-UBND thủ tục hành chính mới hủy bỏ bãi bỏ thẩm quyền sở công thương Phú Yên 2016
51/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 51/2016/QĐ-UBND quản lý sử dụng xe ô tô cơ quan nhà nước tổ chức đơn vị sự nghiệp Phú Yên
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940