tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Tỉnh Quảng Ngãi

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
04/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 34/2010/QĐ-UBND Quy định chế độ công tác phí Quảng Ngãi
82/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 82/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban tỉnh Quảng Ngãi
11/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/03/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 11/2017/QĐ-UBND quản lý thuế đối kinh doanh vận tải Quảng Ngãi
10/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/03/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 10/2017/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Sở Kế hoạch Đầu tư Quảng Ngãi
09/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 09/2017/QĐ-UBND Quy định phân cấp quản lý sử dụng tài sản nhà nước Quảng Ngãi
08/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 08/2017/QĐ-UBND đặt tên điều chỉnh giới hạn tuyến đường Quảng Ngãi
07/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 07/2017/QĐ-UBND cơ chế lồng ghép quản lý nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế Quảng Ngãi
04/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2017/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Ngãi
05/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 05/2017/QĐ-UBND Quy định tổ chức quản lý công bố hoạt động bãi đỗ xe Quảng Ngãi
03/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 03/2017/QĐ-UBND Quy định nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng Quảng Ngãi
02/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/2017/QĐ-UBND trách nhiệm quan hệ phối hợp đấu tranh phòng chống buôn lậu Quảng Ngãi
01/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 01/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy định giá cước vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô Quảng Ngãi
70/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/12/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 70/2016/QĐ-UBND Quy định phân cấp quản lý sử dụng nghĩa trang cơ sở hỏa táng Quảng Ngãi
68/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/12/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 68/2016/QĐ-UBND xác định học sinh không thể đi đến trường trở về nhà trong ngày Quảng Ngãi
62/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/12/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 62/2016/QĐ-UBND sửa khoản 2 điều 4 27/2015/QĐ-UBND hỗ trợ phát triển sản xuất Quảng Ngãi
58/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/11/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 58/2016/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Chi cục Biển Quảng Ngãi
558/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 558/QĐ-UBND điều chỉnh giá tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi xây Trụ sở Quảng Ngãi 2016
556/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 556/QĐ-UBND điều chỉnh giá đất tính bồi thường khi Nhà nước xây đường Quảng Ngãi 2016
553/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 553/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất Quảng Ngãi 2016
557/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 557/QĐ-UBND giá đất tính bồi thường khi Nhà nước xây Đền tưởng niệm liệt sĩ Quảng Ngãi 2016
551/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 551/QĐ-UBND giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất Quảng Ngãi 2016
550/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 550/QĐ-UBND giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất Quảng Ngãi 2016
548/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 548/QĐ-UBND giá đất tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất tỉnh Quảng Ngãi 2016
559/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 559/QĐ-UBND điều chỉnh giá tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi xây đường Quảng Ngãi 2016
560/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 560/QĐ-UBND giá tính bồi thường thu hồi xây định canh định cư nước ruộng Quảng Ngãi 2016
547/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 547/QĐ-UBND giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất Quảng Ngãi 2016
554/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 554/QĐ-UBND điều chỉnh giá đất tính bồi thường thu hồi đất xây dựng đường Quảng Ngãi 2016
555/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 555/QĐ-UBND điều chỉnh giá đất tính bồi thường khi Nhà nước xây nghĩa trang Quảng Ngãi 2016
549/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 549/QĐ-UBND giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất Quảng Ngãi 2016
552/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 552/QĐ-UBND giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất Quảng Ngãi 2016
545/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 545/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch nghĩa trang Quảng Ngãi 2030 2016
1953/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1953/QĐ-UBND Đề án tinh giản biên chế Ủy ban huyện Nghĩa Hành Quảng Ngãi 2017 2016
541/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 541/QĐ-UBND điều chỉnh giá tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất Quảng Ngãi 2016
1948/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1948/QĐ-UBND dự án đầu tư xây dựng Đường trung tâm cụm xã Sơn Mùa Quảng Ngãi 2016
1960/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1960/QĐ-UBND Đề án tinh giản biên chế Ủy ban huyện Sơn Tịnh tỉnh Quảng Ngãi 2016 2017
540/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 540/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá tính tiền bồi thường khi thu hồi đất Quảng Ngãi 2016
1947/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1947/QĐ-UBND quy hoạch tài nguyên nước Quảng Ngãi 2016 2020 2030
1956/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1956/QĐ-UBND Đề án tinh giản biên chế Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ Quảng Ngãi 2017 2016
1961/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1961/QĐ-UBND Đề án tinh giản biên chế năm ủy ban nhân dân Quảng Ngãi 2017 2016
542/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 542/QĐ-UBND giá đất tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất tỉnh Quảng Ngãi 2016
543/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 543/QĐ-UBND giá đất tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất tỉnh Quảng Ngãi 2016
1955/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1955/QĐ-UBND đề án tinh giản biên chế Mộ Đức Quảng Ngãi 2017 2016
1954/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1954/QĐ-UBND Đề án tinh giản biên chế Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi 2017 2016
1939/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1939/QĐ-UBND sửa đổi khoản 1 khoản 5 Điều 10 Điều lệ Quỹ Bảo vệ môi trường Quảng Ngãi 2016
535/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 535/QĐ-UBND bộ đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng trên địa bàn Quảng Ngãi 2016
534/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 534/QĐ-UBND bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị Quảng Ngãi 2016
533/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 533/QĐ-UBND bộ đơn giá xây dựng công trình phần lắp đặt trên địa bàn Quảng Ngãi 2016
55/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 55/2016/QĐ-UBND Quy chế Quản lý cảng cá khu neo đậu tránh trú bão tỉnh Quảng Ngãi 2016
1935/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1935/QĐ-UBND Đề án bảo vệ môi trường Trung tâm Y tế huyện Trà Bồng Quảng Ngãi 2016
1623/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1623/QĐ-UBND vốn thực hiện chính sách định canh định cư đồng bào dân tộc Quảng Ngãi 2016
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940