tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Tỉnh Tuyên Quang

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
118/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 118/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính giáo dục pháp luật Sở Tư pháp Tuyên Quang
17/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 17/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch rà soát đánh giá thủ tục hành chính Tuyên Quang
94/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 94/QĐ-UBND 2018 Danh mục 24 thủ tục hành chính Dược phẩm Sở Y tế Tuyên Quang
61/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 61/QĐ-UBND 2018 01 thủ tục hành chính an toàn lao động Sở Lao động Tuyên Quang
08/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 08/QĐ-UBND 2018 bảng giá tối thiểu tính thuế các loại tài nguyên Tuyên Quang
23/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 23/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính trồng trọt Sở Nông nghiệp Tuyên Quang
02/KH-UBND
Ngày ban hành 06/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 02/KH-UBND 2018 giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Tuyên Quang
02/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính đấu giá tài sản Sở Tư pháp Tuyên Quang
1591/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1591/QĐ-UBND 2017 phân công công tác Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
120/KH-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 120/KH-UBND 2017 thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng Tuyên Quang
485/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 485/QĐ-UBND 2017 sửa đổi 84/QĐ-UBND Bảng giá nước sạch Tuyên Quang
121/KH-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 121/KH-UBND 2017 Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Tuyên Quang
476/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 476/QĐ-UBND 2017 quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là nhà Tuyên Quang
1564/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1564/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính bảo trợ xã hội Sở Lao động Tuyên Quang
466/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 466/QĐ-UBND 2017 kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính Tuyên Quang
119/KH-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 119/KH-UBND 2017 cải cách hành chính Tuyên Quang
02/QCPH-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quy chế 02/QCPH-UBND 2017 quản lý bảo vệ khoáng sản chưa khai thác Tuyên Quang Hà Giang
118/KH-UBND
Ngày ban hành 27/12/2017
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 118/KH-UBND 2017 ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước Tuyên Quang
464/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 464/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử phiên bản 1.0 Tuyên Quang
1540/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1540/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ Tuyên Quang
117/KH-UBND
Ngày ban hành 21/12/2017
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 117/KH-UBND 2017 thực hiện Nghị quyết 98/NQ-CP phát triển kinh tế tư nhân Tuyên Quang
26/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 26/2017/QĐ-UBND tiêu chuẩn chức danh Trưởng đơn vị thuộc Uỷ ban Tuyên Quang
24/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 24/2017/QĐ-UBND giá sản phẩm dịch vụ công ích thuỷ lợi tiền nước Tuyên Quang
22/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 22/2017/QĐ-UBND Quy chế Giải thưởng báo chí Tuyên Quang
442/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 442/QĐ-UBND 2017 công chức đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính Tuyên Quang
111/KH-UBND
Ngày ban hành 14/12/2017
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 111/KH-UBND 2017 đấu tranh với tội phạm chống người thi hành công vụ Tuyên Quang
02/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/2017/QĐ-UBND tiêu chí xét hồ sơ lập Văn phòng công chứng Tuyên Quang 2017
174/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 174/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch xây dựng phát triển thủy lợi Tuyên Quang 2016 2025 2017
14/KH-UBND
Ngày ban hành 16/02/2017
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 14/KH-UBND rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 2017
12/KH-UBND
Ngày ban hành 16/02/2017
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 12/KH-UBND tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang năm 2017
91/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 91/QĐ-UBND cho phép thành lập Hội Đông y huyện Lâm Bình Tuyên Quang 2017
06/KH-UBND
Ngày ban hành 20/01/2017
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 06/KH-UBND quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tỉnh Tuyên Quang 2017
28/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 28/QĐ-UBND quản lý thuê bao sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số Tuyên Quang 2017
10/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 10/QĐ-UBND Kế hoạch kinh tế xã hội dự toán ngân sách tỉnh Tuyên Quang 2017
105/KH-UBND
Ngày ban hành 30/12/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 105/KH-UBND tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện Tuyên Quang 2016
08/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 08/2016/QĐ-UBND phối hợp công tác quản lý người nước ngoài cư trú hoạt động Tuyên Quang
1010/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1010/QĐ-UBND thủ tục hành chính phạm vi quản lý Sở Kế hoạch Tuyên Quang 2016
214/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 214/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Tuyên Quang 2016
945/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 945/QÐ-UBND công bố thủ tục hành chính chức năng quản lý Sở Tư pháp Tuyên Quang 2016
923/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 923/QĐ-UBND thủ tục hành chính đặc thù quản lý Ủy ban tỉnh Tuyên Quang 2016
189/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 189/QĐ-UBND đính chính 15/2015/QĐ-UBND sử dụng tài nguyên nước Tuyên Quang 2016
187/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 187/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch xúc tiến đầu tư Tuyên Quang 2016
47/KH-UBND
Ngày ban hành 10/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 47/KH-UBND thực hiện dự án cánh đồng lớn Tuyên Quang 2016
797/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 797/QĐ-UBND phối hợp Trung tâm xúc tiến đầu tư sở ban xúc tiến đầu tư Tuyên Quang 2016
788/KH-SNN
Ngày ban hành 21/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 788/KH-SNN triển khai giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản Tuyên Quang 2016
32/KH-UBND
Ngày ban hành 19/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 32/KH-UBND hành động phòng chống dịch bệnh do vi rút Zika Tuyên Quang 2016
30/KH-UBND
Ngày ban hành 15/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 30/KH-UBND đề án truyền thông toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa Tuyên Quang 2016
123/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 123/QĐ-UBND bổ sung quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu Tuyên Quang 2010 2020 2016
423/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 423/QĐ-UBND diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường hồ thủy điện Tuyên Quang 2016
26/KH-UBND
Ngày ban hành 06/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 26/KH-UBND năm cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp Tuyên Quang 2016
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940