tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Tòa Án Nhân Dân Tối Cao

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
11/KH-TANDTC
Ngày ban hành 22/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 11/KH-TANDTC 2018 hòa giải trong giải quyết tranh chấp dân sự hành chính Hải Phòng
299/QĐ-CA
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 299/QĐ-CA 2017 công bố án lệ
02/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP
Ngày ban hành 22/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 02/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP trả hồ sơ để điều tra bổ sung
289/QĐ-TANDTC
Ngày ban hành 15/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 289/QĐ-TANDTC 2017 Hệ thống sổ nghiệp vụ sửa đổi trong hệ thống Tòa án
288/QĐ-TANDTC
Ngày ban hành 15/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 288/QĐ-TANDTC 2017 Hệ thống chỉ tiêu thống kê của Tòa án
346A/2017/QĐ-TANDTC
Ngày ban hành 01/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 346a/2017/QĐ-TANDTC Quy chế công tác kiểm tra trong Tòa án nhân dân
345/QĐ-TANDTC
Ngày ban hành 01/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 345/QĐ-TANDTC tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Thẩm phán chức vụ lãnh đạo 2017
735/TANDTC-TCCB
Ngày ban hành 30/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 735/TANDTC-TCCB đăng ký dự thi Thẩm phán trung cấp 2016
330/TANDTC-V1
Ngày ban hành 01/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 330/TANDTC-V1 xét đề nghị đặc xá người bị kết án đang hoãn tạm đình chỉ chấp hành án tù 2016
06/2016/CT-TANDTC
Ngày ban hành 31/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 06/2016/CT-TANDTC triển khai 2230/2016/QĐ-CTN đặc xá 2016
698/QĐ-CA
Ngày ban hành 17/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 698/QĐ-CA công bố án lệ 2016
02/GĐ-TANDTC
Ngày ban hành 19/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Văn bản 02/GĐ-TANDTC giải đáp tố tụng hành chính tố tụng dân sự 2016
04/2016/TT-TANDTC
Ngày ban hành 16/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 04/2016/TT-TANDTC hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng
11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC
Ngày ban hành 01/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC thủ tục thi hành án dân sự phối hợp liên ngành
470/TANDTC-TCCB
Ngày ban hành 26/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 470/TANDTC-TCCB nộp hồ sơ dự thi nâng ngạch chuyên viên chính chuyên viên cao cấp 2016
01/GĐ-TANDTC
Ngày ban hành 25/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Văn bản 01/GĐ-TANDTC giải đáp vấn đề về hình sự tố tụng hình sự dân sự tố tụng dân sự 2016
866/QĐ-TANDTC
Ngày ban hành 13/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 866/QĐ-TANDTC trình tự thủ tục mẫu hồ sơ bổ nhiệm miễn nhiệm cách chức Thẩm phán
419/TANDTC-TCCB
Ngày ban hành 05/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 419/TANDTC-TCCB đăng ký dự thi chuyên viên chính chuyên viên cao cấp 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 28/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Quyết định quy định tiêu chuẩn chuyên môn hồ sơ thi nâng ngạch Thẩm tra viên Thư ký Tòa án 2016
01/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BQP-BTC-BNNPTNT
Ngày ban hành 20/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 01/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BQP-BTC-BNNPTNT bồi thường Nhà nước 2016
57/TANDTC-TH
Ngày ban hành 03/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 57/TANDTC-TH triển khai nối mạng trực tuyến phiên tòa 2016
317/TANDTC-TCCB
Ngày ban hành 03/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 317/TANDTC-TCCB dự thi Thẩm phán cao cấp 2016
06/2016/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC
Ngày ban hành 31/05/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư liên tịch 06/2016/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC thống kê thi hành án dân sự
04/2016/CT-CA
Ngày ban hành 30/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 04/2016/CT-CA tăng cường công tác phát triển công bố áp dụng án lệ trong xét xử
105/TANDTC-PC&QLKH
Ngày ban hành 14/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 105/TANDTC-PC&QLKH thi hành Luật bảo hiểm xã hội 2016
99/TANDTC-PC
Ngày ban hành 12/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 99/TANDTC-PC tổ chức Tòa gia đình và người chưa thành niên 2016
345/2016/QĐ-CA
Ngày ban hành 07/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 345/2016/QĐ-CA bộ máy nhiệm vụ quyền hạn đơn vị bộ máy giúp việc Tòa án nhân dân tỉnh huyện
220/QĐ-CA
Ngày ban hành 06/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 220/QĐ-CA công bố án lệ 2016
03/2016/CT-CA
Ngày ban hành 04/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 03/2016/CT-CA tăng cường thực hiện cải cách thủ tục hành chính tư pháp tại Tòa án nhân dân
88/TANDTC-PC
Ngày ban hành 01/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 88/TANDTC-PC thực hiện mô hình phòng xử án 2016
431/CTPH-TANDTC-TLĐLĐVN
Ngày ban hành 30/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Chương trình 431/CTPH-TANDTC-TLĐLĐVN phối hợp Tòa án tối cao Tổng Liên đoàn Lao động 2016 2020
80/TANDTC-PC
Ngày ban hành 29/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 80/TANDTC-PC xử lý đánh bạc trái phép dưới 5000000 đồng 2016
386/2016/QĐ-TANDTC
Ngày ban hành 25/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 386/2016/QĐ-TANDTC chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Học viện Tòa án
210/QĐ-TANDTC
Ngày ban hành 24/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 210/QĐ-TANDTC thành lập hội đồng tư vấn án lệ 2016
30/TANDTC-TH
Ngày ban hành 21/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 30/TANDTC-TH rà soát yêu cầu bồi thường trong tố tụng 2016
77/KH-TANDTC
Ngày ban hành 09/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 77/KH-TANDTC cải cách thủ tục hành chính tư pháp thành lập Tòa chuyên trách 2016
52/TANDTC-PC
Ngày ban hành 04/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 52/TANDTC-PC rà soát lập hồ sơ đề nghị tổ chức Tòa chuyên trách 01/2016/TT-CA 2016
138/QĐ-CA
Ngày ban hành 26/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 138/QĐ-CA kế hoạch thi hành luật tố tụng hành chính 2016
139/QĐ-TANDTC
Ngày ban hành 26/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 139/QĐ-TANDTC kế hoạch thi hành bộ luật tố tụng dân sự 2016
140/QĐ-TANDTC
Ngày ban hành 26/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 140/QĐ-TANDTC triển khai bộ luật tố tụng hình sự 2016
02/2016/TT-TANDTC
Ngày ban hành 03/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 02/2016/TT-TANDTC thi tuyển chọn thẩm phán sơ cấp trung cấp cao cấp
03/2016/TT-TANDTC
Ngày ban hành 03/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 03/2016/TT-TANDTC quy chế hoạt động Hội đồng thi tuyển chọn Thẩm phán sơ trung cao cấp
01/2016/TT-CA
Ngày ban hành 21/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 01/2016/TT-CA tổ chức tòa chuyên trách tại tòa án nhân dân
17/TANDTC-PC
Ngày ban hành 20/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 17/TANDTC-PC thực hiện thông tư liên tịch hướng dẫn luật hôn nhân gia đình 2016
01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP
Ngày ban hành 06/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP hướng dẫn thi hành Luật hôn nhân gia đình
08/2015/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP
Ngày ban hành 14/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 08/2015/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP sửa đổi 17/2007/TTLT tội phạm về ma túy
01/2015/TT-CA
Ngày ban hành 08/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 01/2015/TT-CA Quy chế làm việc tổ thẩm phán trong quá trình giải quyết vụ việc phá sản
115/QĐ-TA-TĐKT
Ngày ban hành 08/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 115/QĐ-TA-TĐKT Biểu trưng tòa án nhân dân Việt Nam
159/TAND-PC
Ngày ban hành 11/08/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 159/TAND-PC 2015 bảo đảm chỉ tiêu chất lượng giải quyết vụ việc thẩm quyền Tòa án cấp cao
04/2015/CT-CA
Ngày ban hành 29/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 04/2015/CT-CA chuyển giao thẩm quyền xét xử
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162