tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Tòa Án Nhân Dân Tối Cao

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
53/TANDTC-KHXX
Ngày ban hành 23/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 53/TANDTC-KHXX 2015 rà soát lựa chọn các bản án quyết định Tòa án làm án lệ
07/TANDTC-KHXX
Ngày ban hành 13/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 07/TANDTC-KHXX 2015 thi hành pháp luật trọng tài thương mại
04/2014/CT-CA
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 04/2014/CT-CA về triển khai thi hành Luật tổ chức Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
141/TA-KH
Ngày ban hành 31/10/2014
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 141/TA-KH năm 2014 thực hiện Kế hoạch giám sát kèm theo Nghị quyết 821/NQ-UBTVQH13 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
234/TANDTC-HS
Ngày ban hành 17/09/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 234/TANDTC-HS 2014 việc xác định hàm lượng chất ma túy
100/TANDTC-TKTH
Ngày ban hành 03/09/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 100/TANDTC-TKTH 2014 báo cáo phối hợp đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội nông thôn
138/TANDTC-KHTC
Ngày ban hành 13/08/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 138/TANDTC-KHTC 2014 hướng dẫn thực hiện thí điểm Thừa phát lại
92/CV-TA
Ngày ban hành 12/08/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 92/CV-TA 2014 báo cáo tình hình triển khai các quy định trang phục Tòa án nhân dân
45/2014/QĐTA-TĐKT
Ngày ban hành 28/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 45/2014/QĐTA-TĐKT về Bảng chấm điểm thi đua áp dụng đối với Tòa án nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành
89/QĐ-TANDTC
Ngày ban hành 16/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 89/QĐ-TANDTC năm 2014 về Kế hoạch Tổng kết thi hành Bộ luật tố tụng dân sự do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành
283/TCCB
Ngày ban hành 09/06/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 283/TCCB 2014 rà soát chế độ phụ cấp thâm niên nghề Tòa án nhân dân tối cao
24/HD-VKSTC-TATC-BCA-BTP-BQP
Ngày ban hành 08/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Hướng dẫn liên ngành 24/HD-VKSTC-TATC-BCA-BTP-BQP năm 2014 về phân loại đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp do Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao - Bộ Công an - Bộ Tư pháp - Bộ Quốc phòng ban hành
01/2014/TT-CA
Ngày ban hành 28/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 01/2014/TT-CA Nội quy phiên tòa do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành
59/TA-TKTH
Ngày ban hành 28/04/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 59/TA-TKTH 2014 hướng dẫn 30/TA-TKTH phần mềm số hóa tài liệu hồ sơ vụ án
01/2014/TT-CA
Ngày ban hành 27/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 01/2014/TT-CA Ban hành nội quy phiên tòa
199/TANDTC-TCCB
Ngày ban hành 22/04/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 199/TANDTC-TCCB 2014 Phần mềm quản lý cán bộ công chức hồ sơ cán bộ công chức
197/TANDTC-TCCB
Ngày ban hành 21/04/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 197/TANDTC-TCCB 2014 thực hiện 07/CT-TTg chống tiêu cực quản lý công chức viên chức
337/QĐ-TANDTC
Ngày ban hành 18/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 337/QĐ-TANDTC năm 2014 áp dụng hệ thống Phần mềm quản lý cán bộ, công chức Tòa án nhân dân
336/QĐ-TANDTC
Ngày ban hành 18/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 336/QĐ-TANDTC năm 2014 về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ cán bộ, công chức Tòa án nhân dân
74/TANDTC-KHXX
Ngày ban hành 10/04/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 74/TANDTC-KHXX 2014 xem xét quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
28/QĐ-CA
Ngày ban hành 24/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 28/QĐ-CA năm 2014 về Kế hoạch thi hành Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân
106/TANDTC-TCCB-KHTC
Ngày ban hành 12/03/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 106/TANDTC-TCCB-KHTC 2014 đào tạo bồi dưỡng quản lý sử dụng kinh phí
30/TANDTC-TKTH
Ngày ban hành 26/02/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 30/TANDTC-TKTH 2014 phần mềm số hóa tài liệu hồ sơ án
23/QĐ-TA
Ngày ban hành 19/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 23/QĐ-TA năm 2014 áp dụng hệ thống phần mềm số hóa tài liệu trong hồ sơ vụ án hiện đang lưu trữ tại kho lưu trữ dùng cho Tòa án nhân dân các cấp do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành
27/TANDTC-KHXX
Ngày ban hành 17/02/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 27/TANDTC-KHXX 2014 ấn định thời gian thử thách người bị xử phạt tù được hưởng án treo
09/QĐ-TA
Ngày ban hành 16/01/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 09/QĐ-TA năm 2014 về Quy chế chi trả nhuận bút, thù lao và tạo lập thông tin điện tử phục vụ hoạt động thường xuyên của Tòa án nhân dân
01/2014/CT-CA
Ngày ban hành 14/01/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 01/2014/CT-CA triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tòa án năm 2014 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
02/2014/CT-CA
Ngày ban hành 14/01/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 02/2014/CT-CA về công tác thi đua, khen thưởng năm 2014 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
2927/QĐ-TANDTC
Ngày ban hành 19/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2927/QĐ-TANDTC năm 2013 về Quy chế đánh giá, phân loại công chức ngành Tòa án nhân dân
746/TCCB
Ngày ban hành 13/12/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 746/TCCB năm 2013 báo cáo công tác tổ chức cán bộ Tòa án
259/TANDTC-KHXX
Ngày ban hành 03/12/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 259/TANDTC-KHXX năm 2013 xây dựng Báo cáo chi phí giám định người làm chứng
239/TA-TKTH
Ngày ban hành 29/11/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 239/TA-TKTH năm 2013 báo cáo công tác
243/TANDTC-KHXX
Ngày ban hành 11/11/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 243/TANDTC-KHXX 2013 thi hành Luật Phổ biến giáo dục pháp luật Tòa án
218/TANDTC-KHXX
Ngày ban hành 07/10/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 218/TANDTC-KHXX năm 2013 phổ biến quán triệt Thông tư tương trợ tư pháp
270/KH-TANDTC
Ngày ban hành 20/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Kế hoạch 270/KH-TANDTC năm 2013 đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức Tòa án nhân dân giai đoạn từ nay đến năm 2015
28/2013/QĐ-VP
Ngày ban hành 18/04/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 28/2013/QĐ-VP về Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý sử dụng tài sản công do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
1034/QĐ-TANDTC
Ngày ban hành 16/04/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1034/QĐ-TANDTC năm 2013 quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trong ngành Tòa án nhân dân
35/TANDTC
Ngày ban hành 05/03/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Kế hoạch 35/TANDTC tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
01/2013/CT-CA
Ngày ban hành 05/02/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 01/2013/CT-CA triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2013 của ngành Tòa án nhân dân
14/TANDTC-KHXX
Ngày ban hành 04/02/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 14/TANDTC-KHXX báo cáo tình hình thực hiện tương trợ tư pháp năm 2012
34/TANDTC-TB
Ngày ban hành 28/01/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 34/TANDTC-TB không tiêu thụ sản phẩm động vật hoang dã nguy cấp
22/TA-TKTH
Ngày ban hành 10/01/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 22/TA-TKTH cung cấp tài liệu thông tin về lý lịch tư pháp
158/TA-TKTH
Ngày ban hành 17/12/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 158/TA-TKTH tổng kết hoạt động xét xử của Tòa án các cấp
268/TANDTC-HS
Ngày ban hành 02/11/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 268/TANDTC-HS áp dụng điều luật đối với hành vi mua bán trái phép hóa đ
419/TATC-KHTC
Ngày ban hành 21/09/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 419/TATC-KHTC hướng dẫn quản lý thực hiện dự án
70/TA-TKTH
Ngày ban hành 13/07/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 70/TA-TKTH báo cáo số liệu tình hình xét xử vụ án hình sự
68/TA-TKTH
Ngày ban hành 06/07/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 68/TA-TKTH báo cáo tình hình người bị kết án bỏ trốn sau khi xét xử
258/TA-TCCB
Ngày ban hành 21/05/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 258/TA-TCCB báo cáo trình độ và nhu cầu đào tạo cán bộ, công chức
70/TANDTC-TĐKT
Ngày ban hành 14/05/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 70/TANDTC-TĐKT sửa đổi Mẫu báo cáo thành tích khen thưởng
62/TANDTC-TĐKT
Ngày ban hành 25/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Hướng dẫn 62/TANDTC-TĐKT về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Toà án nhân dân
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162