tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Tòa Án Nhân Dân Tối Cao

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
25/TA-KHTC
Ngày ban hành 10/02/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 25/TA-KHTC báo cáo nhu cầu trang bị tài sản và sửa chữa trụ sở 2012
16/QĐ-TANDTC
Ngày ban hành 08/02/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 16/QĐ-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Thư ký Tòa án nhân dân tối cao
08/TA-KHTC
Ngày ban hành 12/01/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 08/TA-KHTC hướng dẫn tổng kết kiểm kê tài sản nhà nước năm 2011 do Tòa
01/2012/CT-CA
Ngày ban hành 11/01/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 01/2012/CT-CA của Tòa án nhân dân tối cao về việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2012 của ngành Tòa án nhân dân
05/TA-KHTC
Ngày ban hành 11/01/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 05/TA-KHTC xử lý ngân sách cuối năm và lập báo cáo quyết toán năm 2011
335/KH-TANDTC
Ngày ban hành 29/12/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Kế hoạch 335/KH-TANDTC tiếp tục triển khai cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong ngành Tòa án nhân dân với chủ đề: “Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ Thẩm phán, cán bộ, công chức ngành Tòa án nhân dân” do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
09/2011/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC
Ngày ban hành 30/11/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 09/2011/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC về việc hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ Luật hình sự về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và tội rửa tiền
2490/QĐ-TTCB
Ngày ban hành 14/11/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2490/QĐ-TTCB năm 2011 về Quy chế Quản lý hoạt động đối ngoại của ngành Tòa án nhân dân do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành
88/TA-TKTH
Ngày ban hành 05/10/2011
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 88/TA-TKTH hướng dẫn áp dụng phần mềm thống kê vụ án
144/TANDTC-KHXX
Ngày ban hành 21/09/2011
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 144/TANDTC-KHXX 2014 khởi kiện vụ án dân sự cơ quan bảo hiểm xã hội
143/TANDTC-KHXX
Ngày ban hành 21/09/2011
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 143/TANDTC-KHXX vấn đề liên quan đến việc khởi kiện vụ án dân sự
175/TANDTC-TĐKT
Ngày ban hành 16/09/2011
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 175/TANDTC-TĐKT hướng dẫn xét thi đua và đề nghị khen thưởng năm 2011
415/KH-TC
Ngày ban hành 24/08/2011
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 415/KH-TC hướng dẫn mua sắm tài sản đề án năm 2011
01/TA-CĐ
Ngày ban hành 12/08/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công điện 01/TA-CĐ về công tác của Tòa án và Báo cáo giải quyết khiếu nại, tố cáo trong ngành Tòa án nhân dân năm 2011 do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao điện
71/TA-TKTH
Ngày ban hành 10/08/2011
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 71/TA-TKTH triển khai thi hành Luật Phòng, chống mua bán người
398/TCCB
Ngày ban hành 21/07/2011
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 398/TCCB báo cáo công tác tổ chức cán bộ
365/KH-BVSTBPN
Ngày ban hành 01/07/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Kế hoạch 365/KH-BVSTBPN thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn từ năm 2011 đến 2015 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
91/TANDTC-KHXX
Ngày ban hành 28/06/2011
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 91/TANDTC-KHXX áp dụng Nghị quyết 1037/2006/NQ-UBTVQH11
38/TANDTC-TĐKT
Ngày ban hành 15/03/2011
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 38/TANDTC-TĐKT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Toà án
50/QĐ-CA
Ngày ban hành 28/09/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 50/QĐ-CA năm 2010 phê duyệt Đề án “Tổng thể phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Tòa án nhân dân giai đoạn 2011 – 2015”
560/TCCB
Ngày ban hành 10/09/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Hướng dẫn 560/TCCB sửa đổi chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức ngành Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
1935/2010/QĐ-TCCB
Ngày ban hành 08/09/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1935/2010/QĐ-TCCB thành lập Phòng Công sản và trang phục thuộc Vụ Kế hoạch - Tài chính do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành
86/TANDTC-TĐKT
Ngày ban hành 10/06/2010
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 86/TANDTC-TĐKT góp ý kiến xây dựng văn bản hướng dẫn công tác thi đua
83/TANDTC-TĐKT
Ngày ban hành 09/06/2010
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 83/TANDTC-TĐKT tổ chức Đại hội thi đua ngành Toà án nhân dân
315/TCCB
Ngày ban hành 26/05/2010
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 315/TCCB chuyển ngạch công chức
75/TANDTC-TĐKT
Ngày ban hành 26/05/2010
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 75/TANDTC-TĐKT đăng ký vận động viên nơi nghỉ
71/TANDTC-TĐKT
Ngày ban hành 17/05/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 71/TANDTC-TĐKT về kết luận của Trưởng ban Ban tổ chức Đại hội thể thao kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
260/TCCB
Ngày ban hành 14/05/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Hướng dẫn 260/TCCB thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức ngành Tòa án nhân dân do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành
74/KH-TA
Ngày ban hành 26/03/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Kế hoạch 74/KH-TA tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Tòa án nhân dân (13/9/1945- 13/9/2010) do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
02/2010/CT-CA
Ngày ban hành 15/03/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 02/2010/CT-CA về công tác thi đua – khen thưởng năm 2010 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
01/2010/CT-TANDTC
Ngày ban hành 15/03/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 01/2010/CT-TANDTC thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2010 của ngành Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
24/TANDTC-TĐKT
Ngày ban hành 08/03/2010
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 24/2010/TANDTC-TĐKT hướng dẫn Kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua điển hình tiên tiến
23/TA-TKTH
Ngày ban hành 25/02/2010
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 23/TA-TKTH thống kê Quý IV/2009 Quý I/2010
17/TB-TKTH
Ngày ban hành 03/02/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 17/TB-TKTH về kết luận của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tại hội nghị tổng kết công tác năm 2009 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2010 của ngành Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
17/2010/TB-TKTH
Ngày ban hành 03/02/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 17/2010/TB-TKTH về kết luận của Chánh án Toà án nhân dân tối cao tại hội nghị tổng kết công tác năm 2009 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2010 của ngành toà án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
20/TANDTC-TĐKT
Ngày ban hành 01/02/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Kế hoạch 20/TANDTC-TĐKT về tổ chức Đại hội thi đua ngành Tòa án nhân dân lần thứ 2 và Hội nghị điển hình tiên tiến do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
48/TANDTC-TĐKT
Ngày ban hành 02/10/2009
Hiệu lực Không xác định
Công văn 48/TANDTC-TĐKT hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng
01/2009/CT-CA
Ngày ban hành 09/09/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 01/2009/CT-CA về tổ chức các hoạt động tiến tới kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống của ngành Tòa án nhân dân (13-9-1945/ 13-9-2010) do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
144/TANDTC-KHXX
Ngày ban hành 20/08/2009
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 144/TANDTC-KHXX xác định công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia
105/TANDTC-KHXX
Ngày ban hành 17/07/2009
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn số 105/TANDTC-KHXX thi hành khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 33/2009/QH12 của Quốc hội
99/TANDTC-KHXX
Ngày ban hành 01/07/2009
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 99/TANDTC- KHXX thi hành quy định văn bản quy phạm pháp luật
98/TANDTC-KHXX
Ngày ban hành 30/06/2009
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 98/TANDTC-KHXX triển khai thi hành Pháp lệnh án phí, lệ phí Toà án
10/TA-TĐKT
Ngày ban hành 20/03/2009
Hiệu lực Không xác định
Công văn 10/TA-TĐKT hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong ngành Toà án
06/2008/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC
Ngày ban hành 25/12/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 06/2008/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC
49/TA-TĐKT
Ngày ban hành 06/05/2008
Hiệu lực Không xác định
Công văn 49/TA-TĐKT hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong ngành Tòa án
165/KHXX
Ngày ban hành 18/10/2007
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 165/KHXX giải thích quy định tại khoản 2 điều 30 của Bộ Luật dân sự
122/KHXX
Ngày ban hành 04/09/2007
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 122/KHXX hướng dẫn áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án người mắc nợ; việc hoàn trả lại tài sản cho nhà nước theo QĐ điều 36 luật phá sản
235/TATC-VP
Ngày ban hành 31/08/2007
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 235/TATC-VP thực hiện CT 16/2007/CT-TTg tăng cường thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em
40/KHXX
Ngày ban hành 06/04/2007
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 40/KHXX hướng dẫn "thụ lý giải quyết tranh chấp về họ"
38/KHXX
Ngày ban hành 29/03/2007
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 38/KHXX hướng dẫn việc pháp nhân khởi kiện và ủy quyền khởi kiện vụ án dân sự
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162