Văn bản luật tổ chức Tòa Án Nhân Dân Tối Cao

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
225/2005/KHXX
Ngày ban hành 18/10/2005
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 225/2005/KHXX hiệu lực của TT 21/2004/TTLT-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTP
134/2005/KHXX
Ngày ban hành 20/06/2005
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 134/2005/KHXX thành lập Hội đồng định giá theo quy định Bộ luật tố tụng dân sự
133/2005/KHXX
Ngày ban hành 14/06/2005
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 133/2005/KHXX trợ giúp pháp lý và miễn giảm án phí, lệ phí tòa án đương sự là người nước ngoài
132/2005/KHXX
Ngày ban hành 13/06/2005
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 132/2005/KHXX đòi cơ quan thi hành án trả lại tài sản
227/2004/KHXX
Ngày ban hành 30/12/2004
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 227/2004/KHXX ủy quyền của Chủ tịch UBND tham gia tố tụng tại TAND
242/CV-TA
Ngày ban hành 02/11/2004
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 242/CV-TA công tác đấu tranh chống tham nhũng
102/2004/KHXX
Ngày ban hành 07/06/2004
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 102/2004/KHXX giải quyết yêu cầu bồi thường thiệt hại do người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gây ra
100/2004/KHXX
Ngày ban hành 03/06/2004
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 100/2004/KHXX giải quyết yêu cầu tuyên bố một người là đã chết
89/2004/KHXX
Ngày ban hành 17/05/2004
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 89/2004/KHXX sử dụng hạn chế bất động sản liền kề
41/2004/KHXX
Ngày ban hành 10/03/2004
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 41/2004/KHXX uỷ thác thi hành án phạt tù
138/2003/KHXX
Ngày ban hành 30/10/2003
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 138/2003/KHXXthi hành hình phạt tù, nhưng cho hưởng án treo
191/2003/CT-CA
Ngày ban hành 18/09/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 191/2003/CT-CA về tăng cường hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Chánh án Tòa án do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
152/2003/TCCB
Ngày ban hành 01/08/2003
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 152/2003/TCCB hướng dẫn tuyển dụng, xét tuyển dụng và xét chuyển ngạch công chức ngành tòa án nhân dân
54/2003/KT
Ngày ban hành 04/07/2003
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 54/2003/KT trao đổi nghiệp vụ
01/2003/TTLT/TANDTC-BQP-BNV-UBTWMTTQVN
Ngày ban hành 01/04/2003
Hiệu lực Hết hiệu lực
Thông tư liên tịch 01/2003/TTLT/TANDTC-BQP-BNV-UBTWMTTQVN
16/2003-TCCB
Ngày ban hành 17/02/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 16/2003-TCCB quy định về Bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân tối cao do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành
17/2003/TCCB
Ngày ban hành 17/02/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 17/2003/TCCB quy định về bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân địa phương do Chánh Án Toà án nhân dân tối cao ban hành
51/2002/QĐ-TANDTC
Ngày ban hành 23/10/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 51/2002/QĐ-TANDTC về phân cấp quản lý cán bộ tòa án nhân dân địa phương do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành
62/2001/KHXX
Ngày ban hành 13/06/2001
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 62/2001/KHXX trả lời trường hợp ly hôn
39/KHXX
Ngày ban hành 06/07/1996
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Điều hành số 39/KHXX của Tòa án nhân dân tối cao : Công văn hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính
40/KHXX
Ngày ban hành 06/07/1996
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Điều hành số 40/KHXX của Tòa án nhân dân tối cao : Công văn về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động
11/KHXX
Ngày ban hành 01/01/1996
Hiệu lực Còn hiệu lực
Điều hành số 11/KHXX của Tòa án nhân dân tối cao : Công văn hướng dẫn Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế
09/9/KHXX
Ngày ban hành 15/02/1995
Hiệu lực Còn hiệu lực
Điều hành số 09/9/KHXX của Tòa án nhân dân tối cao : Công văn thông báo kết luận của liên ngành về một số hướng dẫn truy cứu trách nhiệm đối với một số loại tội phạm
457/KHXX
Ngày ban hành 21/07/1994
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Điều hành số 457/KHXX của Tòa án nhân dân tối cao : Công văn về việc áp dụng một số quy định của Luật phá sản doanh nghiệp
430/VP
Ngày ban hành 07/07/1994
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Điều hành số 430/VP của Tòa án nhân dân tối cao : Công văn về việc thi hành Nghị định số 53-CP ngày 28/6/1994 của Chính phủ
88/NCPL
Ngày ban hành 01/03/1994
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Điều hành số 88/NCPL của Tòa án nhân dân tối cao : Công văn về việc không áp dụng Thông tư liên ngành số 10/TTLN ngày 25-10-1990
20/NCPL
Ngày ban hành 18/01/1994
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Điều hành số 20/NCPL của Tòa án nhân dân tối cao : Công văn trả lời một số vấn đề về tố tụng hình sự
517/NCPL
Ngày ban hành 09/10/1993
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Điều hành số 517/NCPL của Tòa án nhân dân tối cao : Công văn về việc ly hôn với một bên đang ở nước ngoài
02/2-TTLN
Ngày ban hành 17/09/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 02/2-TTLN của Tòa án nhân dân tối cao : Thông tư hướng dẫn về việc bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự
328/NCPL
Ngày ban hành 22/06/1993
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Điều hành số 328/NCPL của Tòa án nhân dân tối cao : Công văn về việc rút quyết định truy tố
271/NCPL
Ngày ban hành 21/05/1993
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Điều hành số 271/NCPL của Tòa án nhân dân tối cao : Công văn về thẩm quyền giải quyết một số tranh chấp cụ thể
02/2/TTLN
Ngày ban hành 20/03/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 02/2/TTLN của Tòa án nhân dân tối cao : Thông tư hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự
136/NCPL
Ngày ban hành 11/03/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị số 136/NCPL của Tòa án nhân dân tối cao : Chỉ thị về việc thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về phòng, chống và kiểm soát ma tuý; về ngăn chặn và chống tệ nạn mại dâm
473/NCPL
Ngày ban hành 14/11/1992
Hiệu lực Còn hiệu lực
Điều hành số 473/NCPL của Tòa án nhân dân tối cao : Thông báo về thay đổi lãi suất tiết kiệm
29/NCPL
Ngày ban hành 06/04/1992
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Điều hành số 29/NCPL của Tòa án nhân dân tối cao : Công văn về việc giải quyết các vụ án ly hôn với một bên đương sự đang ở nước ngoài
28/NCPL
Ngày ban hành 02/04/1992
Hiệu lực Còn hiệu lực
Điều hành số 28/NCPL của Tòa án nhân dân tối cao : Công văn về việc Toà án phục vụ cuộc đấu tranh chống sử dụng điện trái phép
481/NCPL
Ngày ban hành 01/01/1992
Hiệu lực Còn hiệu lực
Điều hành số 481/NCPL của Tòa án nhân dân tối cao : Công văn về việc tạm giam và thi hành án phạt tù
40/NCPL
Ngày ban hành 06/05/1991
Hiệu lực Còn hiệu lực
Điều hành số 40/NCPL của Tòa án nhân dân tối cao : Công văn hướng dẫn xét xử tội làm tiền giả
133/NCPL
Ngày ban hành 01/01/1991
Hiệu lực Còn hiệu lực
Điều hành số 133/NCPL của Tòa án nhân dân tối cao : Công văn hướng dẫn đường lối xử lý đối với người trốn đi nước ngoài đã tự nguyện hồi hương
08-TATC/CT
Ngày ban hành 06/12/1990
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 08-TATC/CT năm 1990 về triển khai chống tham nhũng, chống buôn lậu qua biên giới và một số loại tội phạm kinh tế khác do Toà án nhân dân tối cao ban hành
08/TATC
Ngày ban hành 06/12/1990
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị số 08/TATC của Tòa án nhân dân tối cao : Chỉ thị về việc triển khai chống tham nhũng, chống buôn lậu qua biên giới và một số loại tội phạm kinh tế khác
01-TANDTC/CT
Ngày ban hành 01/08/1990
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 01-TANDTC/CT năm 1990 về triệu tập người bào chữa do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
140/NCPL
Ngày ban hành 05/07/1990
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 140/NCPL xóa án người được hưởng án treo
101/NCPL
Ngày ban hành 07/05/1990
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Điều hành số 101/NCPL của Tòa án nhân dân tối cao : Công văn về tố tụng dân sự
04/TATC
Ngày ban hành 03/05/1990
Hiệu lực Còn hiệu lực
Điều hành số 04/TATC của Tòa án nhân dân tối cao : Công văn về việc thi hành án
02/CT-TATC
Ngày ban hành 19/03/1990
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 02/CT-TATC xét xử nghiêm hành vi cắt phá dây điện
03/NCPL
Ngày ban hành 22/07/1989
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 03/NCPL của Tòa án nhân dân tối cao : Thông tư hướng dẫn xét xử một số tranh chấp về quyền sở hữu công nghiệp
48/VP
Ngày ban hành 16/03/1989
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 48/VP xét xử hành vi cắt phá đường dây thông tin liên lạc
49-TAND/CT
Ngày ban hành 16/03/1989
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 49-TAND/CT năm 1989 về xử lý những hành vi xâm phạm thân thể, nhân phẩm và danh dự của các thầy cô giáo do Tòa án nhân dân Tối cao ban hành
38/NCPL
Ngày ban hành 04/03/1989
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 38/NCPL ghi họ và tên hội thẩm nhân dân trong quyết định đưa vụ án ra xét xử
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162